Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TS00DT09 Maarakennustekniikka (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija tietää maa-ainesten tärkeimmät maarakennusominaisuudet ja työskentelyolosuhteiden vaikutukset maarakennustöiden suorittamiseen. Opiskelija tietää maarakennustöiden työnsuunnittelun periaatteet ja osaa mitoittaa maarakennustöissä tarvittavat koneyhdistelmät sekä tuntee maarakennustöiden ympäristönsuojelunäkökohdat. Opiskelija osaa laatia massansiirtosuunnitelman. Opiskelija tietää maanrakentamisen mittaukset sekä koneautomaation perusteet.
Sisältö 1, Maaperä 2. Maarakennusominaisuudet ja kaivuluokitus 3. Pohjaveden alennus ja kaivannon tuenta 4. Maamateriaalien tilavuuskäsitteet 5. Koneiden työsaavutukset, kapasiteetit ja kustannukset 6. Mittaustyöt maarakentamisessa ja työkoneautomaatio 7. Maarakennuskoneet ja kuljetus 8. Maarakennustöiden suunnittelu 9. Maarakennustöiden ympäristönsuojelunäkökohdat 10. Maapohjan vahvistaminen 11. Geosynteettiset tuotteet 12. Maa-ainesten ottaminen ja kiviaineksen jalostus 13. Tien leikkaus ja kerrosrakenteet
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Päiväopetusryhmille lähiopetus.
Monimuotoryhmille verkkokurssi suomeksi tai englanniksi.
Campus Online Nonstop verkkokurssi englanniksi.
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Tunnet maa-ainesten tärkeimmät maarakennusominaisuudet sekä miten ne vaikuttavat maarakennustöiden suorittamiseen. Tunnet maarakentamisen käsitteet, kapasiteetit sekä maa-ainesten löyhtymis- sekä tiivistymiskertoimet.

hyvä (3-4)
Tunnet maarakennustöiden työnsuunnittelun periaatteet ja osaa mitoittaa maarakennustöissä tarvittavat koneyhdistelmät. Tunnet maarakennustöiden ympäristönsuojelunäkökohdat.

kiitettävä (5)
Osaat laatia infrarakennushankkeen massansiirtosuunnitelman. Tunnet maanrakentamisen eri mittausmenetelmät sekä koneautomaation perusteet.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.09.2022 - 31.08.2023 (TS00DT09-3001 | YHT23K, YHT22S)
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (TS00DT09-3003 | YHT23S, YHT24K)
  • 01.01.2024 - 05.05.2024 (TS00DT09-3002 | RYM23KP)
Tiedot haettu 27.9.2023 18:45:10