Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TW00CI96 Kiinteistön sähköverkot (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa mitoittaa ja suunnitella kiinteistön sähköverkon keskeiset osat. Hän osaa soveltaa erilaisia asennustapoja ja tehdä laitevalintoja. Hän osaa soveltaa sähköasennuksia koskevia määräyksiä ja standardeja käytäntöön.
Sisältö Kiinteistön sähköverkon rakenne ja mitoitus, pääjakelujärjestelmä, muuntamo, suurjännitelaitteet, maadoitus ja potentiaalintasaus, loistehon kompensointi. Keskukset, IV-keskukset, piirikaaviot. UPS-verkko. Johtojen mitoitus kuormitettavuuden, oikosulkuvirran ja jännitteenaleneman perusteella. Eri suojausmenetelmät.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Tiedät kiinteistön yleisimpiä komponentteja sekä pystyt piirtämään pienimuotoista dokumentaatiota.

hyvä (3-4)
Osaat teoriatasolla sähkölainsäädännön, standardien ja ohjeiden keskeisen sanoman sekä pystyt toteuttamaan monipuolisia teknisiä dokumentteja.

kiitettävä (5)
Pystyt soveltamaan oppimaasi käytäntöön ja hallitset kiinteistön sähköverkon teknisen mitoittamisen periaatteet sekä suojauksen merkityksen.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Marko Kukkola
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.01.2022 - 08.05.2022 (TW00CI96-3002 | SAU20SPS)
  • 01.01.2023 - 07.05.2023 (TW00CI96-3003 | SAU21SPS)
Tiedot haettu 1.4.2023 18:22:18