Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TW00DS24 Sustainable use of lithium batteries in transportation and energy storage (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään sähköverkkoakkuvaraston ja akkukäyttöisten sähköautojen sovelluksia. Tutustutaan siihen, miten näissä sovelluksissa saavutetaan kestävä kehitys ja miten litiumakkujen hiilijalanjälki, elinkaari, kierrätettävyys ja käyttöturvallisuus otetaan huomioon.
Sisältö Kurssi on jaettu viiteen eri oppimisalueeseen:

1) Litiumakun käyttöikä ja kierrätys.
Käsiteltäviä kysymyksiä ovat sähkövarastoissa ja akkukäyttöisissä sähköajoneuvoissa (BEV) käytettävät litiumakut.
2) Akkukäyttöiset sähköajoneuvot (BEV).
Harjoituksessa keskitytään henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja joukkoliikenteeseen kuten linja-autoihin ja raitiovaunuihin.
3) Litiumakku sähköverkon kuormantasaajana.
Harjoituksessa keskitytään liiketoimintamalliin ja sähkön varastointina käytettäviin akkuratkaisuihin.
4) Litiumpariston itsestään syttyminen ja palovaara.
Käsiteltäviä ongelmia ovat itsestään syttyminen ja siitä johtuva akun palaminen tai jopa räjähdys, unohtamatta palavan litiumakun sammutusta.
5) Akkukäyttöisen sähköauton (BEV) hiilijalanjälki.
Tässä osiossa keskitytään, kuinka akkukäyttöisen sähköauton (BEV) hiilijalanjälki muodostuu litiumakkujen arvoketjun aikana.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.09.2022 - 31.05.2023 (TW00DS24-3001 | YHT22S, SAU19SPS, SAU19SPA)
  • 07.09.2023 - 29.05.2024 (TW00DS24-3002 | YHT23S, SAU20SPS)
Tiedot haettu 5.12.2023 18:39:50