Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TY00DE60 Tekniikan matematiikka 1 (5 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä matemaattisia lausekkeita, ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä. Opiskelija osaa myös hahmottaa ja ratkaista tasogeometrian tehtäviä.
Sisältö Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöt ja yhtälöryhmät. Tasogeometrian perusteita.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Suoritustapa sovitaan toteutuksen opettajan kanssa. Opiskelija voi halutessaan osoittaa osaamisensa yhdellä kokeella.
Toteutustavat Sovitaan opintojakson alkaessa.
Oppimateriaalit Sovitaan opintojakson alkaessa.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Tunnistat erilaisia yhtälöitä ja funktioita. Osaat ratkaista perustellen yksinkertaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä sekä käsitellä yksinkertaisia matemaattisia lausekkeita. Osaat käyttää taitojasi yksinkertaisten tasogeometrian sovelluksissa ja muissa ammattialalallasi esiintyvissä sovelluksissa olevien ongelmien ratkaisemiseen.

hyvä (3-4)
Sovellat yhtälönratkaisu- ja lausekkeenkäsittelytaitoja monipuolisesti erilaisten tehtävien ratkaisuun. Osaat perustella ratkaisumenetelmiäsi.

kiitettävä (5)
Osaat etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja matemaattisissa ongelmissa. Arvioit käytetyn menetelmän sopivuutta ja ratkaisujen luotettavuutta. Osaat arvioida käyttämiesi menetelmien tarkoituksenmukaisuutta omalla ammattialalla esiintyvissä sovelluksissa.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei lisätietoja.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
 • 01.08.2021 - 31.12.2021 (TY00DE60-3012 | KTO21SP1, KTO21SP3, SAU21SP1, SAU21SP2, KTO21SP9, RYI21SPA, RYI21SPB, LVT21SP, ENY21SP)
 • 01.08.2021 - 31.12.2021 (TY00DE60-3011 | SAU21SP1, SAU21SP2)
 • 23.08.2021 - 31.12.2021 (TY00DE60-3010 | KTO21SP1, KTO21SP3, KTO21SP9)
 • 23.08.2021 - 31.12.2021 (TY00DE60-3007 | RYI21SM)
 • 30.08.2021 - 17.12.2021 (TY00DE60-3008 | RYM21SP)
 • 30.08.2021 - 31.12.2021 (TY00DE60-3004 | ENY21SM)
 • 30.08.2021 - 31.12.2021 (TY00DE60-3002 | LVT21SM)
 • 30.08.2021 - 31.12.2021 (TY00DE60-3001 | LVT21SP, ENY21SP)
 • 30.08.2021 - 31.12.2021 (TY00DE60-3005 | RYI21SPA, RYI21SPB)
 • 30.08.2021 - 12.06.2022 (TY00DE60-3009 | AVO21S22KOamkHighway)
 • 10.01.2022 - 29.04.2022 (TY00DE60-3014 | RYM22KM)
 • 01.08.2022 - 31.12.2022 (TY00DE60-3016 | SAU22SP1)
 • 01.08.2022 - 31.12.2022 (TY00DE60-3017 | SAU22SP2)
 • 12.08.2022 - 10.06.2023 (TY00DE60-3030 | AVO22S23KOamkHighway)
 • 22.08.2022 - 31.12.2022 (TY00DE60-3031 | ENY22SM)
 • 22.08.2022 - 31.12.2022 (TY00DE60-3029 | LVT22SM)
 • 22.08.2022 - 31.12.2022 (TY00DE60-3028 | LVT22SP)
 • 23.08.2022 - 16.12.2022 (TY00DE60-3024 | RYI22SM)
 • 23.08.2022 - 16.12.2022 (TY00DE60-3025 | RYI22SPA)
 • 23.08.2022 - 16.12.2022 (TY00DE60-3026 | RYI22SPB)
 • 23.08.2022 - 31.12.2022 (TY00DE60-3021 | ENY22SP)
 • 24.08.2022 - 21.12.2022 (TY00DE60-3015 | KTO22SP1)
 • 24.08.2022 - 21.12.2022 (TY00DE60-3022 | KTO22SP3)
 • 24.08.2022 - 21.12.2022 (TY00DE60-3023 | KTO22SP9)
 • 09.01.2023 - 28.04.2023 (TY00DE60-3027 | RYM23KP)
Tiedot haettu 6.10.2022 18:38:21