Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YH00ED32 Röntgensäteilyn käyttö terveydenhuollossa (3 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää säteilyn käyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä ja sen merkityksen säteilytyössä. Opiskelija tietää yleiset säteilysuojeluperiaatteet.
Opiskelija ymmärtää röntgensäteilyn ominaisuuksia ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa henkilökunnan säteilyaltistukseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa säteilysuojeluun tarkoitettuja menetelmiä.
Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla röntgensäteilyn haittavaikutuksista sekä osaa selittää säteilyriskejä.
Opiskelija osaa viestiä säteilyn käytöstä erilaisissa kuvantamismenetelmissä. Opiskelija tunnistaa potilaan säteilyaltistukseen vaikuttavia tekijöitä.
Sisältö Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva lainsäädöstö.
Säteilylajit; erityisesti röntgensäteily ja sen ominaisuudet ja vuorovaikutus materiaalin kanssa.
Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
Säteilyn käyttö lääketieteessä: kuvantamismenetelmät.
Potilaan ja henkilökunnan säteilyturvallisuus.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opiskelija voi edetä omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla.
Toteutustavat Itsenäinen verkko-opiskelu. Sähköisen tentin arvioinnin mukainen hyväksytty suorittaminen.
Oppimateriaalit Moodle-oppimisympäristön materiaali.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti perioperatiivisesta hoitotyöstä, tehohoitotyöstä, ensihoitotyöstä ja akuuttihoitotyöstä kiinnostuneille.
Vastuuhenkilöt Tanja Schroderus-Salo, Karoliina Paalimäki-Paakki
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.05.2023 - 31.08.2023 (YH00ED32-3002 | YHT23K, RAD22SM)
  • 01.08.2023 - 30.04.2024 (YH00ED32-3003 | YHT23S, YHT24K, RAD23SP, VAO23S)
  • 02.05.2024 - 31.07.2024 (YH00ED32-3004 | YHT24K, VAO24K)
Tiedot haettu 3.12.2023 14:40:54