Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YY00BN06 Ympäristövastuullisuus (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija omaksuu kestävän kehityksen periaatteet oman ammattialansa näkökulmasta ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
Sisältö Kestävän kehityksen arvot ja vastuut: ekologinen (ympäristövaikutukset ja -vastuut, energiansäästö), sosiaalinen (työ- ja opiskeluhyvinvointi, turvallisuus), kulttuurinen (suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus) ja taloudellinen (resurssiviisaus, vastuullinen liiketoiminta). Keskeiset ympäristöasiat eri ammattialojen näkökulmista.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit ja -menetelmät tarkennetaan opintojaksokohtaisesti, kts. arviointikehikon vaativuustasot.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.06.2022 - 07.08.2022 (YY00BN06-3007 | YHT22K)
Tiedot haettu 1.4.2023 18:09:31