Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YY00CG21 Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä (5 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Opiskelija perehtyy organisaatioissa yleisesti käytössä olevien pilvipalveluiden uusimpiin teknologioihin sekä tutustuu erilaisiin työskentelymalleihin pilvipalveluissa. Opiskelija osaa hyödyntää sekä soveltaa uusimpia pilviteknologioiden palveluita työskentelyssään.

1. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden peruskäsitteisiin ja saa käsityksen modernista tieto- ja tiimityöstä organisaatioissa.
2. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden digitaalisiin työkaluihin sekä työtapoihin.
3. Opiskelija saa käsityksen, miten voi hyödyntää pilvipalveluja ja -sovelluksia jokapäiväisessä työssään sekä valita oikeanlaisia työtiloja ja sovelluksia työryhmien ja tiimien käyttöön.
4. Opiskelija toteuttaa osaamistavoitteiden mukaan rajatun toteutuksen pilvipalvelussa.
Sisältö 1. Millaisia ovat yleisimmin organisaatioiden käytössä olevat pilvipalvelut?
2. Millaisia teknologioita ja sovelluksia palveluissa on?
3. Miten pilvipalveluita käytetään tiimityössä ja työyhteisöjen työvälineenä?
4. Mitä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon pilvipalveluita käytettäessä?
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Oppimistehtävien tekeminen verkko-opiskeluna Moodlessa, annetun aikatauluehdotuksen mukaisesti.
Toteutustavat Verkko-opintojakso. Opiskelu etenee Moodlessa, mutta työskentely tapahtuu pilvipalveluita hyödyntämällä.
Oppimateriaalit Kaikki ohjeet, materiaalit ja videotallenteet löytyvät sähköisesti Moodle verkko-oppimisympäristöstä.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Hyväksytyn arviointikriteerit (numerointi vastaa osaamistavoitteita):
1. Opiskelija hallitsee pilvipalveluiden keskeiset käsitteet.
2. Opiskelija osaa käyttää pilvipalveluiden sovelluksia sekä antaa konkreettisia esimerkkejä niiden käytöstä.
3. Opiskelija pystyy esittämään, mihin palvelujen sovelluksia käytetään tieto- ja tiimityössä.
4. Opiskelija valitsee kehittämishaasteen, jonka ratkaisee hyödyntämällä pilvipalvelun sovelluksia. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat ja ratkaisut.

Arvioinnin perustana on oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaan. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 13.09.2021 - 31.08.2022 (YY00CG21-3009 | YHT22K, HED21SYTEKN, YHT21S)
  • 12.09.2022 - 31.08.2023 (YY00CG21-3011 | YHT23K, HED22SYSOTE, YHT22S, HYD22SYTEKN, HYD22SYTIK, HYD22SYSOTE)
Tiedot haettu 31.3.2023 18:07:05