Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YY00CG25 Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä (5 op)
Esitietovaatimukset Internetiin kytketty tietokone tai iPad/Android pad on välttämätön.
Osaamistavoitteet 1. Opiskelija ymmärtää osaamisen osoittamisen merkityksen oman opiskelu- ja urakehityksensä kannalta.
2. Opiskelija perehtyy tarinankerronnan perusteisiin ja esimerkkeihin oman tutkimisen, kokeilemisen ja harjoitustöiden kautta.
3. Opiskelija osaa käyttää digitarinoiden ja videoiden tekemiseen ja jakamiseen tarvittavia sovelluksia ja julkaisukanavia.
4. Opiskelija toteuttaa oman, hänen osaamistaan osoittavan, julkaisun digitarinan ja/tai videon keinoin ja julkaisee sen joko julkisena tai vain kohdistetuille henkilöille jaettuna.
Sisältö 1. Miten julkaisen oman osaamiseni hallitusti?
2. Osaamisen osoittaminen - mitä se tarkoittaa käytännössä ja tämän kurssin kannalta?
3. Tarinankerronta - miten se liittyy osaamisen osoittamiseen?
4. Kuvankäsittely nykyaikaisilla selain- ja mobiilisovelluksilla.
5. Videoeditoinnin perusteita.
6. Digitarinat elämään.
7. Harjoitustyö: Oman osaamisen osoittaminen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Itseopiskelu ohjeiden mukaan, oppimistehtävien suorittaminen ja harjoitustyön tekeminen.
Toteutustavat Itseopiskelu verkossa.
Oppimateriaalit Oppimateriaalit osoitetaan kurssin aikana verkossa.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Opiskelija osoittaa annettujen oppimistehtävien ja harjoitustyönsä kautta hallitsevansa tavoitteissa ilmoitetut asiat. Harjoitustyön pitää olla määräaikaan mennessä verkossa valmiina ja jaettuna ainakin kurssin vastuuhenkilölle.
Arviointikehikot Yamk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikko (2018)
Lisätietoja opiskelijoille Kurssin voi suorittaa tietokoneella, jossa on internetyhteys. Suorittaminen onnistuu myös internetyhteyden omaavilla iPadeillä ja Android-padeillä, ja hätätilassa myös IOS ja Android -älypuhelimilla.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Yamk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikko (2018)

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2021 - 31.08.2022 (YY00CG25-3008 | YHT22K, HED21SYTEKN, VAY21S, YHT21S)
  • 01.08.2021 - 31.08.2022 (YY00CG25-3011 | YHT22K, YHT21S)
  • 01.09.2021 - 31.08.2022 (YY00CG25-3010 | YHT22K, VAY21S, YHT21S)
  • 01.09.2022 - 30.06.2023 (YY00CG25-3013 | YHT23K, YHT22S)
  • 01.09.2022 - 31.07.2023 (YY00CG25-3014 | YHT23K, YHT22S)
  • 01.09.2022 - 31.07.2023 (YY00CG25-3015 | YHT23K, YHT22S, HYD22SYTEKN)
Tiedot haettu 22.3.2023 14:07:23