Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YY00CH18 Naiseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta (5 op)
Esitietovaatimukset 60 op ammattikorkeakouluopintoja tai vastaavat tiedot / sote- alan työkokemus
Osaamistavoitteet - Tunnistan ja osaan kuvata naiseen kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa ilmiöinä.
- Tulen tietoiseksi omista asenteistani ja arvoistani suhteessa väkivaltaan.
- Saan valmiuksia väkivallan puheeksi ottamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä väkivaltaa kokeneen ohjaamiseen asiakkaan hoitoketjussa ja palvelujärjestelmässä.
- Saan monialaisia näkökulmia ja valmiuksia yhteistyöhön sosiaali- ja terveysalalla.
Sisältö Naiseen kohdistuva väkivalta; ilmiö, monimuotoisuus ja yleisyys.
Lähisuhdeväkivalta; ilmiö, muodot ja yleisyys.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Osoitan osaamiseni osallistumalla verkko-opintoihin (Info ja online - webinaarit) ja itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn (Ks. yst Moodle)
Toteutustavat Kehitän osaamistani hankkimalla tietoa opintojakson teemaan liittyen ja työskentelemällä tavoitteellisesti itsenäisesti ja pienryhmissä. Opintojakso toteutuu verkossa, oppimisalusta Moodle. Huom. kirjautuminen Oamkin students-tunnuksilla.

Opintojaksoon kuuluu online läsnäolovelvollisuus työnohjauksellisiin webinaareihin (2 kpl) ja opintojakson teemawebinaariin (1 kpl). Tarkempi toteutussuunnitelma löytyy Moodlesta
Oppimateriaalit Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2018-2021. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:16. STM 2017. Helsinki. ISBN PDF 978-952-00-3970-7
julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/1...

Oppimateriaalia Moodlessa
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
- Osallistun online webinaareihin ja ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti ja teen opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Tunnistan ja osaan kuvata naiseen kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa ilmiöinä.
- Tunnistan omia asenteitani ja arvojani suhteessa väkivaltaan.ja kuvaan niitä kirjallisessa tehtävässä.
- Osaan kuvata väkivallan puheeksioton keinoja, ennaltaehkäisyä, ohjausta ja työmenetelmiä väkivaltaa kokeneen asiakkaan hoitoketjussa ja palvelujärjestelmässä.
- Saan monialaisia näkökulmia ja valmiuksia yhteistyöhön sosiaali- ja terveysalalla.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Saat avaimen Moodle-alustalle vk 9
INFO viikolla 11 (tallennetaan)
Vastuuhenkilöt Harriet Tervonen
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 14.03.2022 - 03.06.2022 (YY00CH18-3005 | YHT22K)
  • 13.03.2023 - 05.06.2023 (YY00CH18-3006 | YHT23K, Vao23K, VAO22S)
Tiedot haettu 30.1.2023 18:11:52