Opinto-opas


Opiskelu Oamkissa »

Kansainväliset opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet

 

Eevan tarina_.JPG


Veli-Matin tarina_.JPG

Mikon tarina_.JPG


 

Kiinnostaako Kiina? Houkutteleeko Hollanti? Motivoiko maailma?

Oamkin opiskelijana sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä suorittamalla osa tutkinnostasi ulkomaisissa partnerikorkeakouluissa tai harjoittelussa.

introkuva_opinto-opas_2018.JPG

Oamkista lähtee vuosittain paljon opiskelijoita vaihtoon opiskelu- tai harjoittelujaksoille eri puolille maailmaa. Vaihdolla tarkoitetaan opiskelijan mahdollisuutta joko opiskella ulkomailla (opiskeluvaihto) tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla (harjoitteluvaihto). Vaihto voi siis pitää sisällään joko harjoittelua tai opiskelua tai jopa molempia tietyin reunaehdoin. 

 

Vaihdoista saatu palaute ja opiskelijoiden kokemukset vahvistavat

sen, että mahdollisuudet kannattaa hyödyntää:

 

vaihtokannattaa_instakuva.JPG

 

Lisää vaihdoissa olleiden kokemuksista voit lukea Oamkin Fly Further -blogista sekä vaihtokohdetietokannasta. Kokemuksia välittävät ja värittävät myös tämän Kansainväliset opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet -osion Instagram-kuvat, jotka ovat vaihdossa olleiden opiskelijoidemme ottamia – ja niitä lisää löydät hashtagilla #oamkabroad.

 • Opiskelu ulkomailla – vaihto-ohjelmat ja vaihtomahdollisuudet

   

  yhdessä.jpg

   

  Sinulla on monia mahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun. Yleensä vaihdot perustuvat Oamkin ja ulkomaisen korkeakoulun väliseen yhteistyösopimukseen tai erilaisiin vaihto-ohjelmiin.

  Erasmus+

  Olemme mukana Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelmassa, jonka kautta voit hakea opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon EU-maiden ja ETA-maiden kohteisiimme. Erasmus+ vaihdolla tarkoitetaan siis opiskelua partnerikorkeakouluissamme, jotka sijaitsevat EU-maassa tai ETA-maassa.

  Erasmus+ mahdollistaa sinulle 12 kuukautta opiskelu- tai harjoitteluvaihtoa ohjelman kohdemaissa (ks. edellä). Voit suorittaa ohjelman puitteissa sekä opintoja että harjoittelua tai pelkkää opiskelua tai harjoittelua. Bachelor-tasolle sinulla on 12 kuukautta, mutta mikäli jatkat opintojasi, saat Master-tasolle uudet 12 kk.

  University of the Arcticin north2north -ohjelma

  Ohjelma mahdollistaa vaihdon pohjoisille alueille (Pohjoismaat, Venäjä, Kanada ja USA/Alaska). Ohjelman erityisyyden ja erillisen haun vuoksi kannattaa lukea huolella uArcticin omat sivut.

  Euroopan ulkopuoliset kohteet kahdenvälisin sopimuksin

  Kahdenvälisillä sopimuksilla puolestaan tarkoitetaan Euroopan ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Korkeakouluja, joihin Oamkilla on ko. sopimuksia, löydät mm. Kiinasta, Japanista ja Etelä-Koreasta. Kohteet löydät niin ikään vaihtokohdetietokannasta. Mikäli valitset tällaisen kohteen, ei sinun tarvitse maksaa lukukausimaksuja.

  Freemover-vaihto eli itse hankittu vaihto

  Voit myös järjestää vaihtosi itse johonkin korkeakouluun tai osallistua maksulliseen vaihto-ohjelmaan, kuten esimerkiksi Asia Exchange -verkoston vaihtoon. Näitä kutsutaan freemover-vaihdoiksi. Markkinoimme myös mahdollisia ammattikorkeakoulujen yhteisiä vaihto-ohjelmia. Freemover-vaihdoissa maksat itse mahdolliset lukukausi- ja muut maksut.

  Kaksoistutkinnot

  Tiettyjen tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa Oamkin Bachelor-tutkinnon oheen toisen saman tason tutkinnon joidenkin ulkomaisten partnerikorkeakoulujen kanssa. Kaksoistutkinnoista saat lisätietoa Kaksoistutkinnot-osiosta.

  Mistä lähteä liikkeelle? Opiskeluvaihto

  Mieti, mikä on motiivisi vaihdolle.

  Haluatko ehkä opiskella mahdollisimman erilaisessa kulttuuriympäristössä?

  Oletko ajatellut kaksoistutkinnon suorittamista?

  Kiinnostavatko sinua opintojaksot joltakin erityisalalta, joita ei löydy omasta opintotarjonnasta?

  Oletko erityisen innostunut pohjoisista alueista ja kulttuureista, ja haluat syventää osaamistasi kyseisellä saralla?

  Kirkasta itsellesi miksi ja minne haluaisit lähteä, sillä se auttaa sinua helpommin kartoittamaan omat mahdollisuutesi.

  Opiskeluvaihdon ajankohtaa kannattaa myös miettiä yhdessä tutkintovastaavan tai muun osaston kv-asioista vastaavan opettajan kanssa. Kannattaa muistaa, että vaihdon pituuden määrää aina kohteesi lukuvuosikalenteri. Itsellesi tulee mietintään se, haluaisitko viipyä kohteessa koko lukuvuoden vaiko yhden lukukauden. Hyvä on myös huomioida, että kohteissa vaihdon ajankohdat vaihtelevat: osassa kohteista ei voi olla koko lukuvuotta tai esimerkiksi kevätlukukautta.

  Vaihtokohdetietokannasta näet mihin kaikkiin kohteisiin voit lähteä opiskelemaan ja tietokannan käyttöön löydät video-ohjeen täältä.

  Tutki samalla kohteiden opintotarjontaa, jotta ne osuisivat hyvin omaan tutkintoosi sekä olisivat sinulle mahdollisimman mielekkäitä. Opinnot kohteessa kannattaa suunnitella aina hyvissä ajoin tutkintovastaavasi/osastosi akateemisen kv-koordinaattorin kanssa. Paras lähde etsiä opintoja ovat aina vastaanottavan korkeakoulun omat www-sivut. Vaihtokohdetietokantaan on pyritty linkittämään mahdollisimman monen korkeakoulun englanninkielinen opintotarjonta (Website for studies for Exchange Students) tai vähintään linkki, joka johtaa kohteeseen menevälle opiskelijalle hyödyllistä tietoa sisältävään sivustoon.

  Kv-palvelut auttavat sinut alkuun haaveidesi toteuttamisessa. Itse vaihdossa suoritettavien opintojen suunnittelussa sinua puolestaan auttavat tutkintovastaavasi.

  Jos haet opiskelupaikkaa ulkomaisesta korkeakoulusta, johon Oamkilla ei ole yhteistyösopimusta, olet hakemassa nk. Freemover – opiskeluvaihtoon.

  Ohessa vinkkejä miten edetä freemover-vaihdoissa:

  1. Etsi kyseisen korkeakoulun sivuilta heidän kansainvälisten palvelujen yhteystiedot. Voit käyttää hakuja: international services/ international office/incoming exchange students.

  2. Vaihtomahdollisuutta tiedustellessasi tuo esiin, että olet tutkinto-opiskelija Oamkissa ja että kotikorkeakoulullasi ei ole valmista yhteistyösopimusta ko.kohteen kanssa.

  3. Jos Freemover- opiskelumahdollisuutta tarjotaan, niin varmista miten ja milloin voit hakea kohteeseen ja onko opiskelu maksullista. Osassa korkeakouluja Freemover -vaihto on mahdollinen, mutta maksullinen.

  4. Myös Freemover -vaihdoille tulee olla osaston puolto.

  Opiskeluvaihdon edellytykset

  Voit lähteä vaihtoon kun...

  (*) Osaston puollolla tarkoitetaan sitä, että olet käynyt keskustelemassa vaihtosuunnitelmistasi kv-vastuuhenkilön tai tutkintovastaavan kanssa ja hän tukee ajatuksiasi

  Englannin kielen arvosanavaade ei päde itsehankituissa eli Freemover- vaihdoissa.


  Sopivassa vaihdossa toteutuvat seuraavat:

   • Vaihdon suunniteltu kesto on vähintään kolme kuukautta (90 päivää), poikkeuksena lyhyet vaihdot. Kesto lasketaan tarkkojen kalenteripäivien mukaisesti. Partnerikorkeakouluilla on omat ajoitukset lukukausista/-vuosista, joita on aina noudatettava. Et siis voi itse määritellä, oletko kohteessa 3 kuukautta tai jotain muuta, vaan kohteesi lukukausiajoitus määrittelee vaihto-opiskelun ajan.
   • Vaikka vaihto olisi sinulle jo toinen, edellyttää jokainen vaihto oman puoltonsa tutkinto-ohjelmastasi.
   • Kyseisen vaihdon/vaihto-ohjelman/vaihtokohteen muut mahdolliset erityisvaatimukset täyttyvät, esimerkiksi kahden vuoden minimiopinnot (kaksoistutkinnot) tai muut vastaavat vaatimukset.

 • Kaksoistutkinnot

  Oamkilla on kaksoistutkintosopimuksia ulkomaisten partnerikorkeakoulujen kanssa, joiden puitteissa tiettyjen tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa Oamkin Bachelor- tutkinnon oheen toisen saman tason tutkinnon. Opetuskieli kaikissa kaksoistutkinto-ohjelmissa on englanti.

  Kaksoistutkinnoissa opiskelet ensimmäisen ja toisen vuoden Oamkissa ja kolmannen partnerikorkeakoulussa, jonka jälkeen palaat Oamkiin suorittamaan opintosi loppuun. Opintojen menestyksellisen suorittamisen jälkeen saat valmistuessasi eli suoritettuasi yhteensä vähintään 210 -240 opintopistettä omasta tutkinto-ohjelmastasi riippuen tutkintotodistukset molemmista korkeakouluista.

  otos_instakuvista_1.png

  Oamkin tarjoamat kaksoistutkintomahdollisuudet ovat:

  European Double Degree in Information Technology EDDIT, ICT-opiskelijoille

  Tietotekniikan opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon (ns. EDDIT Programme: European Double Degree in Information Technology) joko Saksassa Hochschule Darmstadtissa tai Irlannissa Dublin Institute of Technologyssa.

  Saksassa kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla saksalaisen Bachelor of Science -tutkinnon. Dublinissa kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkissa insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla irlantilaisen Bachelor of Science (Ordinary Level) -tutkinnon.

  Lisätietoja ohjelmasta: EDDITSusanna Kujanpää

  Business Double Degree, HNU

  liiketalouden opiskelijoille (LIK/DIB) 

  Liiketalouden (LIK) ja International Business (DIB) – tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon Hochschule Neu-Ulmissa Saksassa. Ohjelman laajuus eli suoritettava opintopistemäärä Saksassa on vähintään 75 opintopistettä, josta 60 op on opintoja ja 15 op opinnäytetyötä. Opinnäytetyön voi suorittaa jatkettuna double degree-jaksona yhden vuoden opintojen jälkeen Saksassa tai sen voi suorittaa Oamkista käsin etänä. Opinnäytetyön ohjaaja on Saksassa ja se suoritetaan Neu-Ulmin säännösten mukaisesti. Oamk voi kuitenkin toimia toisena ohjaajana. 

  Business Double Degree, Fontys, liiketalouden opiskelijoille (DIB) 

  International Business (DIB) – tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon Fontys Hogeschoolissa Alankomaissa. Tämän kaksoistutkinto-ohjelman laajuus on 4 vuotinen, 240 op, josta yksi vuosi suoritetaan Fontysissä siis neljäntenä vuonna (semesters 7 ja 8, 60 op)

  Ohjelman vaatimukset Oamkin DIB-opiskelijalle: 

  - vähintään 3 vuoden opinnot suoritettuna, vähintään150 op

  - erillinen hakuhaastattelu

   

  Lisätietoja molemmista Business-ohjelmista: Double Degree HNU Business,  sekä Jyrki Holappa

  ICT Double Degree,

  tietojenkäsittelyn opiskelijoille (TIK/BIT)

  Tietojenkäsittelyn (TIK) ja Business Information Technology (BIT) -tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat hakea kahden opiskeluvuoden jälkeen kaksoistutkintomahdollisuutta Hochschule Neu-Ulmiin. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden, jonka aikana opiskellaan 60 opintopistettä.

  Neu-Ulmin kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista tradenomeiksi (Bachelor of Business Administration) ja saavat samoilla opinnoilla saksalaisen Bachelor of Arts (B.A.) -tutkinnon.

  Lisätietoja ohjelmasta: Double Degree HNUIlkka Mikkonen.

  Double Degree in Mechanical Engineering,

  KOT-opiskelijoille

  Konetekniikan opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon koneosaston partnerikorkeakouluissa Technische Hochschule Ulmissa Saksassa ja Hanze University of Applied Sciences, joka sijaitsee Groningenissa Alankomaissa. Ohjelma kestää vuoden ja kerryttää 60 opintopistettä.

  Ulmin kaksoistutkinto on suunnattu tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. Syyslukukausi opiskellaan Ulmissa ja kevätlukukausi koostuu 100 päivän harjoittelusta alueen yrityksessä.

  Hanzen kaksoistutkinto on suunnattu koneautomaation suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. Syyslukukausi opiskellaan ammattiopintoja ja kevätlukukaudella opiskellaan sekä tehdään projekti yritystoimeksiannolla Hanzen tiloissa.

  Saksassa kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla saksalaisen Bachelor of Engineering degree (BEng) in Production Engineering and Organization - tutkinnon.

  Alankomaissa kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla hollantilaisen Bachelor of Science (BSc) Degree in Mechanical Engineering - tutkinnon.

  Lisätietoja ohjelmasta: Elina BergrothTimo Väyrynen

 • Lyhyet opiskeluvaihdot ja kesäkoulut

  vuodenajat.jpg

   

  Voit hakea apurahaa myös lyhyempiin, erillisesti perusteltuihin vaihtoihin.

  Lyhyet opiskeluvaihdot 

  Myös suositusaikoja lyhyempiä vaihtoja ja harjoitteluja voidaan tukea, mutta erityisperustein; esimerkiksi tilanteissa, jossa opiskelija on päätoimisesti töissä tai perhesyistä pidempi vaihto on haasteellinen. Lyhyet vaihdot voivat olla myös ulkomaisten korkeakoulujen järjestämiä kesäkursseja eli nk. kesäkouluja, tai muuta lyhyempiä opintokokonaisuuksia.

  Lyhyt vaihto vaatii aina erillisperustelun opiskelijalta ja puollon osastolta. Päätöksen apurahan myöntämisestä tekee kv-palvelut. Huom! Apurahojen suuruus varmistuu vuodelle 2020 tammikuun lopulla. 

  Jos suunnitelmissasi on lyhyt vaihto, ota yhteyttä kansainvälisiin palveluihin lisätietoa saadaksesi.

 • Ylemmän amkin opiskelijoiden vaihtomahdollisuudet

  Ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on yhtä lailla mahdollisuus hakea opiskeluvaihtoon kuin muillakin opiskelijoilla. Oamkilla on muutamia partnerikorkeakouluja, joissa sovitusti opiskelija saa valita opintonsa Master- tasolta. Sellaisten partnerikorkeakoulujen, joiden kanssa Master-opinnoista ei ole erikseen sovittu, tiedustellaan mahdollisuuksista aina tapauskohtaisesti.

  Lisätietoja hakemisesta löydät osiosta Hakuajat ja hakeminen, opiskeluvaihto. Luethan myös Opiskeluvaihdon edellytykset sekä Oamkin opiskeluvaihtokohteet – osiot, joissa on hyödyllistä tietoa muun muassa yleisistä periaatteista.

 • Oamkin vaihtokohteet

  otos_instakuvista_2.png

  Oamkin vaihtokohteet tarkoittavat virallisiin vaihtosopimuksiin perustuvia kohteita ja niiden vaihto-ohjelmien kohteita, missä Oamk on mukana. Nämä löydät vaihtokohdetietokannasta ja tietokannan käyttöön video-ohjeen oikeasta sivupalkista "Muut materiaalit" otsikon alta. 

  Oamkin partnerikorkeakoulut ovat pääasiallisesti kohteita opiskeluun, mutta osa kouluista tarjoaa myös harjoittelumahdollisuuksia (etenkin sosiaali- ja terveysalalla). Partnerikorkeakoulun tarjoamat mahdollisuudet käyvät tarkemmin ilmi tietokannan kohdetiedoista.  

  Freemover-opiskelu eli itse hankitut opiskelukohteet 

  Mikäli et löydä Oamkin tarjonnasta sopivaa opiskelupaikkaa ulkomailla, voit myös järjestää paikan itse. Lue lisää Freemover -hausta osasta Hakuajat ja hakeminen. Huom! Freemover-vaihtojen mahdolliset apurahat varmistuvat tammikuun 2020 lopussa. 

 • Hakuajat ja hakeminen, opiskeluvaihto

  hakuajat_FI.JPG

  Opiskeluvaihtoon hakeminen

  Vaihtoihin haetaan aina Oamkin vaihtoonhakuportaalin kautta.

  Portaali ja hakulomakkeet ovat englanninkielisiä. Kirjaudu portaaliin Oamkin käyttäjätunnuksella.

  Kun kirjaudut portaaliin, näet siellä kulloinkin aktiivisena olevan online - hakulomakkeen. Eri vaihdoille on omat lomakkeensa, joten olethan tarkkana valitessasi oikeaa. 

  Esimerkki:

  portaaliesimerkki.jpg

  Voit täyttää hakemusta useassa osassa, tallentaa tiedot ja jatkaa hakemuksen täyttämistä myöhemmin.

  Portaalista löydät tarkat ohjeet kunkin hakemuksen tekoon sekä hakuun tarvittaviin liitteisiin. Huomioithan, että hakemus saattaa vaatia useita liitteitä ja perusteellista valmistelua, älä siis jätä hakua viimeiseen päivään. 

   

 • Opiskeluvaihdon apurahat

  Erasmus+ (Euroopan kohteet)

  Erasmus+ ohjelmassa kohdemaat on jaettu seuraavasti kahteen ryhmään, joiden mukaisesti apuraha määräytyy. 

  E+ apurahat_opiskeluvaihto_1920.PNG

  Kuten ylläolevasta taulukosta näkyy, perheellinen tai erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi saada lisätukea vaihtoon. Kv-palveluista saat ohjeet siihen, mitä todistuksia lisätuen hakemiseen tarvitset.

  Vaihdon kohdemaa sekä kesto (päivissä) määrittää apurahasi tarkan määrän. Apurahan laskennassa vaihdon kestoon huomioidaan vain se aika, joka sinun tulee olla läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa. Mikäli kohteessasi on aloitusorientaatio, ohjelmallinen tutustumisviikko tai muu vastaava, on aloituspäivämäärä orientaation ensimmäinen päivä.

  Huomioithan, että päivääkin suunniteltua aiempi paluu vaihtokohteesta pienentää Erasmus+ apurahaa. Jos puolestasi haluat pidentää vaihtoasi, niin katso lisäohjeet osiosta ”Opiskelu-tai harjoitteluvaihtoajan muuttuminen”

  Huomiothan myös, että mikäli vaihtoosi kuuluu jokin muu kuin Oamkin myöntämä apuraha, joka on määrältään yhtä suuri tai suurempi kuin Oamkin apuraha, ei Oamkin apurahaa makseta. Näitä voivat olla esimerkiksi vastaanottavien korkeakoulujen omat stipendit.

  Euroopan ulkopuoliset, kahdenväliset kohteet, freemover-vaihto sekä lyhyt opiskeluvaihto

  Huom! Apurahan suuruus tiedoksi tammikuun 2020 lopussa.  

  North2north -kohteet

  Suomessa north2north - apurahaohjelmaa hallinnoi opetushallitus. Suomalaiset opiskelijat saavat yleensä 1500 - 2500 €/vaihto kohteesta ja vaihdon kestosta riippuen. N2n -apurahat ovat 1000 € (3 - 5kk:n vaihto) ja 1500 € (5 - 12kk:n vaihto). Lisäksi lähtijä saa matka-apurahan, jota maksetaan lähialueille (Muurmansk ja Pohjoismaat) 500 € ja muille alueille 1000 €.

  Apurahan hakemisessa sinua ohjeistetaan Oamkin omassa lähtöorientaatiossa tai mikäli osallistuminen ei sellaiseen onnistu, kv-palvelut auttavat apuraha-asioissa. Orientaatiomateriaalista löydät kirjallisen ohjeistuksen apurahan hakemiseen oikeasta sivupalkista, otsikon "Muut materiaalit" alta. 

 • Harjoittelu ulkomailla

  instakollaasi_4.JPG

  Oamkin opiskelijana voit suorittaa tutkintoon kuuluvaa harjoittelua myös ulkomailla opintojen aikana tai Erasmus+ ohjelmassa myös valmistumisen kynnyksellä/juuri sen jälkeen (kts. Vastavalmistuneen harjoittelu).

  Olet oikeutettu erilaisiin kansainvälisen harjoittelun apurahoihin harjoittelupaikasta ja - kohteesta riippuen. Ulkomaan harjoittelupaikat haetaan pääasiassa itsenäisesti. Lisäksi osa Oamkin partnerikorkeakouluista tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia, jotka tulee hakea aina Oamkin hakuaikoina.

   

  Mistä lähteä liikkeelle? Harjoitteluvaihto

  Ulkomaan harjoittelupaikat haetaan pääasiassa itsenäisesti. Paikkaa voit etsiä oman alasi yrityksistä, organisaatioista tai järjestöistä ulkomailla. Kysele, kuuntele ja selvitä, mitkä ovat hyviä harjoittelupaikkoja ja vastaavat sinun uratoiveitasi. Missä yrityksissä, organisaatioissa tai yhdistyksissä voisi olla sinua kiinnostavia työtehtäviä? Mille työnantajalle/yritykselle tahdot työskennellä?

  Harjoittelupaikan etsimiseen kannattaa varautua, joten ole valmis seuraaviin vaiheisiin

  ETSI:

  • Google on hyvä apu. Etsi organisaatioita, jotka välittävätharjoittelupaikkoja. Huom! Osa on maksullisia, joten ole tarkkana. Muun muassa seuraavat organisaatiot tarjoavat harjoittelupaikkoja ko.maissa:


  Stage Malta

  Eurooppa, Erasmus+ ohjelman harjoittelupaikkoja - alakohtainen ja maakohtainen haku mahdollinen

  Placement UK

  Spain Internship

  • Oivassa on aina useita harjoittelupaikkoja avoinna.
  • Tiedustele harjoittelua ohjaavilta opettajilta, missä aiemmin oman alasi opiskelijat ovat olleet tai olisiko heillä suosituksia
  • Hyödynnä harjoitteluseminaarit ja kv-infot, joissa kanssaopiskelijasi ovat kertomassa omista ulkomaan harjoittelukokemuksistaan
  • Harjoittelupaikan etsiminen vaatii pitkäjännittyneisyyttä, etsiminen on työläin vaihe, johon kuitenkin kannattaa laittaa aikaa ja vaivaa

  HAE:

  • Harjoittelupaikan itsenäiseen hakuun ulkomailta sinun kannattaa suhtautua normaalina työhakuna: ole kohteliaasti yhteydessä sinua kiinnostavaan harjoittelukohteeseen ja liitä tiedusteluusi mukaan myös maksimissaan 1 sivun pituinen CV sekä mahdollisesti tarkempi esittely-/motivaatiokirje, joka on hyvä keino osoittaa osaamista ja intoa ulkomaan harjoitteluun
  • Varaudu myös laittamaan opintosuoritusrekisteri mukaan avoimeen hakemukseesi
  • Tee hyvä, napakka hakemus, jota voit helposti muokata kohteidesi mukaan. Älä hae ylimalkaisesti ”vaan harjoittelupaikkaa”, vaan kohdenna hakemuksesi. Vaivannäkö kannattaa!
  • Voit halutessasi myös mainita, että sinulla on mahdollisuus saada harjoitteluun Oamkin tukea, jolloin palkka ei ole välttämätön.

  Harjoitteluvaihdon edellytykset

  Ulkomailla suoritettua harjoittelua koskee sisällöltään jareunaehdoiltaan samat ohjeet kuin muutakin tutkintoosi liittyvää harjoittelua.

  Lisäksi seuraavien edellytysten tulee toteutua:

  (*) Osaston puollolla tarkoitetaan sitä, että käyt keskustelemassa suunnitelmistasi harjoittelua ohjaavan opettajan tai tutkintovastaavan kanssa ja mahdollinen harjoittelupaikkasi ja -sisältö sopivat tutkintoosi.

  Harjoitteluvaihto voi olla

  • puhtaasti pelkkää harjoittelua TAI
  • pääsääntöistä harjoittelua, joka voi sisältää kieliopintoja sekä yhden, enintään 3-5 opintopisteen laajuisen opintojakson, jolla opitut tiedot tarvitaan harjoittelussa.

  Jos suoritat harjoittelun lisäksi myös enemmän opintoja tai sellaisia opintoja, jotka eivät suoranaisesti liity harjoitteluun, on kyseessä ns. yhdistetty vaihto, johon sovelletaan opiskelijavaihdon apurahoja ja reunaehtoja.

 • Harjoitteluvaihdon muodot

  Instakollaasi_3.JPG

  1. Harjoitteluvaihto partnerikorkeakouluissa

  Joissakin tutkinto-ohjelmissa (erityisesti sote-alat) harjoittelun voi suorittaa partnerikorkeakoulun järjestämässä harjoittelupaikassa. Mahdollisuudet ovat kuitenkin rajatut, ja ovat myös aina erikseen sovittavissa, joten ota aina selvää kv-palveluista asiasta ennen hakua. Partnerikorkeakoulujen järjestämiin ja välittämiin harjoitteluihin haetaan opiskelijavaihdon päähaun kanssa yhtä aikaa. 

  2. Itse hankittu harjoittelu Erasmus+ ohjelmassa tai Euroopan ulkopuolella

  Ulkomaan harjoittelupaikat haetaan usein itsenäisesti. Lue osio ”Mistä lähteä liikkeelle – Harjoitteluvaihto”, josta löydät apuja prosessin aloittamiseen.

  Mikäli saat harjoittelupaikan Euroopan Unionin alueelta, ETA-maista tai Turkista, voit tuolloin tehdä harjoittelusi Erasmus+ ohjelmassa. Jos harjoittelupaikkasi on Euroopan ulkopuolella, lukeutuu se normaaliin Oamkin ulkomaan harjoitteluun (apurahaa ajatellen). 

  Harjoittelu ulkomailla, etenkin itsenäisesti hankituissa kohteissa, on eri asia kuin opiskeluvaihto toisessa korkeakoulussa. Partnerikorkeakoulujen kautta järjestyneissä vaihdoissa sinusta huolehtii vastaanottava korkeakoulu tukipalveluineen. Harjoittelussa lähdet usein itsenäisemmin ulkomaille oppimaan työelämätaitoja ja kehittämään omaa ammattitaitoa.  

  3. Lyhyt harjoittelu 

  Huom! Apurahan suuruus tiedotetaan tammikuun 2020 lopussa. 

  4. Vastavalmistuneen harjoittelu

  Oamkilla on mahdollisuus myöntää sinulle Erasmus+ vastavalmistuneen harjoitteluapurahaa myös valmistumisesi jälkeen. Vastavalmistuneen harjoittelutuen päätavoite on edistää opiskelijan työllistymistä valmistumisen jälkeen, joten harjoittelu voi olla muultakin alalta kuin siltä, josta olet valmistumassa. Apuraha vastaa suuruudeltaan opiskeluaikaisen Erasmus+ harjoittelun apurahoja. 

  Vastavalmistuneen Erasmus+ apurahaa voit hakea seuraavin edellytyksin:

  1. Harjoittelusopimus on valmis ja allekirjoitettu ennen valmistumistasi ja itse harjoittelun alkaa ja päättyä vuoden kuluessa valmistumisesta.
  2. Harjoittelun pituus on maksimissaan 12 kuukautta. Jos olet ollut Erasmus-vaihdossa tai -harjoittelussa opintojesi aikana, niin tuolloin käytetyt apurahakuukaudet vähennetään tästä maksimipituudesta.
  3. Harjoittelu kestää vähintään kaksi kuukautta.
  4. Apuraha voidaan maksaa vain yhden Erasmus+-kauden aikana, mikä yleensä alkaa kesäkuussa ja päättyy seuraavan kalenterivuoden syyskuuhun.   

   

 • Hakuajat ja hakeminen, harjoitteluvaihto

  Harjoittelun hakuajoissa nyrkkisääntönä on, että mikäli hankit harjoittelupaikan itse, on hakuaika jatkuva.

  Mikäli haet harjoittelupaikkaa partnerikorkeakouluistamme, hakuaika on sama kuin opiskeluvaihtoon hakemisessa:

  hakuajat_FI.JPG

  Harjoitteluun haetaan Oamkin  vaihtoonhakuportaalin kautta.

  Portaali ja hakulomakkeet ovat englanninkielisiä. Portaaliin kirjaudutaan Oamkin käyttäjätunnuksella. Kun kirjaudut portaaliin, näet siellä kulloinkin aktiivisena olevan online - hakulomakkeen. Itsehankitun harjoittelun hakulomake on auki jatkuvasti.

  Huomioithan, että osa partnerikorkeakouluistamme tarjoaa harjoittelupaikkoja vain tietyille aloille (erityisesti sote-alat) kuten edellisessä luvussa kerrotaan. 

 • Harjoitteluvaihdon apurahat

  Erasmus+ (Euroopan kohteet)

  Erasmus+ ohjelmassa kohdemaat on jaettu seuraavasti kahteen ryhmään, joiden mukaisesti apuraha määräytyy. 

  E+apurahat_harjoitteluvaihto_1920.PNG

  Kuten ylläolevasta taulukosta näkyy, perheellinen tai erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi saada lisätukea vaihtoon. Kv-palveluista saat ohjeet siihen, mitä todistuksia lisätuen hakemiseen tarvitset.

  Vaihdon kohdemaa sekä kesto (päivissä) määrittää apurahasi tarkan määrän. Huomioithan, että päivääkin suunniteltua aiempi paluu kohteesta pienentää aina Erasmus+ apurahaa.

  Apurahan hakemiseen löydät ohjeet kirjallisen ohjeistuksen oikeasta sivupalkista, otsikon "Muut materiaalit" alta. 

  Euroopan ulkopuoliset kohteet ja lyhyt harjoittelu

  Huom! Apurahan määrä ilmoitetaan tammikuun 2020 lopussa.

Opiskelijan dokumentit

Ennen vaihtoa

Erasmus+ opiskelu/harjoittelu
rivityyppi Nimi
Kv/lähtevä opiskelijaErasmus+ Learning Agreement for Studiesfileicon[.doc] Erasmus+ Learning Agreement for Studies  (Erasmus+-opiskelun Learning Agreement/ LA for Erasmus+ studies)
Kv/harjoitteluvaihtoErasmus+ Learning Agreement for Traineeshipsfileicon[.doc] Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships  (Erasmus+ -harjoittelun Learning Agreement)
Kv/lähtevä opiskelijaEsteettömyystuen hakulomakefileicon[.doc] Esteettömyystuen hakulomake  (Vain Erasmus+-vaihtoihin)
Muu dokumenttiPerheellisen opiskelijan ilmoitusfileicon[.doc] Perheellisen opiskelijan ilmoitus  (Liite E+ -apurahasopimukseen perheellisille opiskelijoille)
Kahdenväliset ja itsehankitut opiskeluvaihdot
rivityyppi Nimi
Kv/lähtevä opiskelijaLearning Agreementfileicon[.doc] Learning Agreement  (Ei-Erasmus+ vaihtoihin/ For non Erasmus+ exchanges)
Kv-asiatTraining agreementfileicon[.doc] Training agreement  (Kahdenvälisiin sekä itsehankittuihin harjoitteluihin/ For bilateral and self-acquired training)
Kahdenväliset ja itsehankitut harjoittelut
rivityyppi Nimi
Kv-asiatTraining agreementfileicon[.doc] Training agreement  (Kahdenvälisiin sekä itsehankittuihin harjoitteluihin/ For bilateral and self-acquired training)

Vaihdon alussa

Opiskeluvaihto/kaikki vaihto-ohjelmat
rivityyppi Nimi
Kv/lähtevä opiskelijaCertificate of Stayfileicon[.doc] Certificate of Stay  (Todistus vaihdon kestosta / Proof of the exchange period)

Vaihdon jälkeen

Opiskeluvaihto/kaikki vaihto-ohjelmat
rivityyppi Nimi
Kv/lähtevä opiskelijaCertificate of Stayfileicon[.doc] Certificate of Stay  (Todistus vaihdon kestosta / Proof of the exchange period)
Harjoitteluvaihto/Erasmus+
rivityyppi Nimi
Kv/harjoitteluvaihtoErasmus+ Learning Agreement for Traineeshipsfileicon[.doc] Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships  (Erasmus+ -harjoittelun Learning Agreement)
Kahdenväliset ja itsehankitut harjoittelut
rivityyppi Nimi
Kv/harjoitteluvaihtoHarjoittelutodistus/ Training Certificatefileicon[.doc] Harjoittelutodistus/ Training Certificate  (Kahdenväliset ja itsehankitut harjoittelut/ Freemover and bilateral training)
Opintojen/harjoittelun hyväksiluku
» Opintopisteiden muuntokertoimia

Muut materiaalit


Erasmus+ ohjelman peruskirjat
rivityyppi Nimi
Muu dokumenttiErasmus Policy Statementfileicon[.pdf] Erasmus Policy Statement  (Oamkin Erasmus-politiikkalausunto/-strategia)
Muu dokumenttiOamkin Erasmus+ -peruskirjafileicon[.pdf] Oamkin Erasmus+ -peruskirja  (Oamkin oikeudet ja velvollisuudet, voimassa 2014 - 2020)
OhjeOpiskelijan Erasmus-peruskirjafileicon[.pdf] Opiskelijan Erasmus-peruskirja  (Erasmus-opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet)

Kesäkoulut 

CTU in Prague - summer school
 
Munich summer schools - electrical & mechanical engineering, business administration & industrial engineering and entrepreneurship
 
Ljubljana Summer School in Computer Science summerschool_Ljubljana
 
BCU Birmingham City University summer school 
 
Luxury and Creative Business Summer School in Paris EDC Paris Summer School
 
Bifrost University (Iceland) Summer School 

Bifrost summer school Iceland

 

University of the West of Scotland (UWS) Summer School UWS Summer School

 
-

Kansainväliset Palvelut / International Services

 
Katja Kurasto
(Engineering, Health and Social Care, Natural Resources)
 
Piritta Nätynki
(Business, ICT, Media and Performing Arts)
 
outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @)

Tämä lohko näkyy vain kirjautuneille käyttäjille.


Pikalinkit, Opiskelu Oamkissa

Pikalinkit, opintojen suorittaminen

Pikalinkit, muita opiskelijapalveluita
Sivusta vastaa: Piritta Nätynki  |  Päivitetty viimeksi: 8.6.2020