Opinto-opas


Opiskelu Oamkissa »

Kansainväliset opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet

 

Eevan tarina_.JPG


Veli-Matin tarina_.JPG

Mikon tarina_.JPG


 

Kiinnostaako Kiina? Houkutteleeko Hollanti? Motivoiko maailma?

Oamkin opiskelijana sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä suorittamalla osa tutkinnostasi ulkomaisissa partnerikorkeakouluissa tai harjoittelussa.

introkuva_opinto-opas_2018.JPG

Oamkista lähtee vuosittain paljon opiskelijoita vaihtoon opiskelu- tai harjoittelujaksoille eri puolille maailmaa. Vaihdolla tarkoitetaan opiskelijan mahdollisuutta joko opiskella ulkomailla (opiskeluvaihto) tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla (harjoitteluvaihto). Vaihto voi siis pitää sisällään joko harjoittelua tai opiskelua tai jopa molempia tietyin reunaehdoin. 

 

Vaihdoista saatu palaute ja opiskelijoiden kokemukset vahvistavat

sen, että mahdollisuudet kannattaa hyödyntää:

 

vaihtokannattaa_instakuva.JPG

 

Lisää vaihdoissa olleiden kokemuksista voit lukea Oamkin Fly Further -blogista sekä vaihtokohdetietokannasta. Kokemuksia välittävät ja värittävät myös tämän Kansainväliset opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet -osion Instagram-kuvat, jotka ovat vaihdossa olleiden opiskelijoidemme ottamia – ja niitä lisää löydät hashtagilla #oamkabroad.

 • Opiskelu ulkomailla – vaihto-ohjelmat ja vaihtomahdollisuudet

   

  yhdessä.jpg

   

  Sinulla on monia mahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun. Yleensä vaihdot perustuvat Oamkin ja ulkomaisen korkeakoulun väliseen yhteistyösopimukseen tai erilaisiin vaihto-ohjelmiin.

  Erasmus+

  Olemme mukana Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelmassa, jonka kautta voit hakea opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon EU-maiden ja ETA-maiden kohteisiimme. Erasmus+ vaihdolla tarkoitetaan siis opiskelua partnerikorkeakouluissamme, jotka sijaitsevat EU-maassa tai ETA-maassa.

  Erasmus+ mahdollistaa sinulle 12 kuukautta opiskelu- tai harjoitteluvaihtoa ohjelman kohdemaissa (ks. edellä). Voit suorittaa ohjelman puitteissa sekä opintoja että harjoittelua tai pelkkää opiskelua tai harjoittelua. Bachelor-tasolle sinulla on 12 kuukautta, mutta mikäli jatkat opintojasi, saat Master-tasolle uudet 12 kk.

  University of the Arcticin north2north -ohjelma

  Ohjelma mahdollistaa vaihdon pohjoisille alueille (Pohjoismaat, Venäjä, Kanada ja USA/Alaska). Ohjelman erityisyyden ja erillisen haun vuoksi kannattaa lukea huolella uArcticin omat sivut.

  Euroopan ulkopuoliset kohteet kahdenvälisin sopimuksin

  Kahdenvälisillä sopimuksilla puolestaan tarkoitetaan Euroopan ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Korkeakouluja, joihin Oamkilla on ko. sopimuksia, löydät mm. Kiinasta, Japanista ja Etelä-Koreasta. Kohteet löydät niin ikään vaihtokohdetietokannasta. Mikäli valitset tällaisen kohteen, ei sinun tarvitse maksaa lukukausimaksuja.

  Freemover-vaihto eli itse hankittu vaihto

  Voit myös järjestää vaihtosi itse johonkin korkeakouluun tai osallistua maksulliseen vaihto-ohjelmaan, kuten esimerkiksi Asia Exchange -verkoston vaihtoon. Näitä kutsutaan freemover-vaihdoiksi. Markkinoimme myös mahdollisia ammattikorkeakoulujen yhteisiä vaihto-ohjelmia. Freemover-vaihdoissa maksat itse mahdolliset lukukausi- ja muut maksut.

  Kaksoistutkinnot

  Tiettyjen tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa Oamkin Bachelor-tutkinnon oheen toisen saman tason tutkinnon joidenkin ulkomaisten partnerikorkeakoulujen kanssa. Kaksoistutkinnoista saat lisätietoa Kaksoistutkinnot-osiosta.

  Mistä lähteä liikkeelle? Opiskeluvaihto

  Mieti, mikä on motiivisi vaihdolle.

  Haluatko ehkä opiskella mahdollisimman erilaisessa kulttuuriympäristössä?

  Oletko ajatellut kaksoistutkinnon suorittamista?

  Kiinnostavatko sinua opintojaksot joltakin erityisalalta, joita ei löydy omasta opintotarjonnasta?

  Oletko erityisen innostunut pohjoisista alueista ja kulttuureista, ja haluat syventää osaamistasi kyseisellä saralla?

  Kirkasta itsellesi miksi ja minne haluaisit lähteä, sillä se auttaa sinua helpommin kartoittamaan omat mahdollisuutesi.

  Opiskeluvaihdon ajankohtaa kannattaa myös miettiä yhdessä tutkintovastaavan tai muun osaston kv-asioista vastaavan opettajan kanssa. Kannattaa muistaa, että vaihdon pituuden määrää aina kohteesi lukuvuosikalenteri. Itsellesi tulee mietintään se, haluaisitko viipyä kohteessa koko lukuvuoden vaiko yhden lukukauden. Hyvä on myös huomioida, että kohteissa vaihdon ajankohdat vaihtelevat: osassa kohteista ei voi olla koko lukuvuotta tai esimerkiksi kevätlukukautta.

  Vaihtokohdetietokannasta näet mihin kaikkiin kohteisiin voit lähteä opiskelemaan ja tietokannan käyttöön löydät video-ohjeen täältä.

  Tutki samalla kohteiden opintotarjontaa, jotta ne osuisivat hyvin omaan tutkintoosi sekä olisivat sinulle mahdollisimman mielekkäitä. Opinnot kohteessa kannattaa suunnitella aina hyvissä ajoin tutkintovastaavasi/osastosi akateemisen kv-koordinaattorin kanssa. Paras lähde etsiä opintoja ovat aina vastaanottavan korkeakoulun omat www-sivut. Vaihtokohdetietokantaan on pyritty linkittämään mahdollisimman monen korkeakoulun englanninkielinen opintotarjonta (Website for studies for Exchange Students) tai vähintään linkki, joka johtaa kohteeseen menevälle opiskelijalle hyödyllistä tietoa sisältävään sivustoon.

  Kv-palvelut auttavat sinut alkuun haaveidesi toteuttamisessa. Itse vaihdossa suoritettavien opintojen suunnittelussa sinua puolestaan auttavat tutkintovastaavasi.

  Jos haet opiskelupaikkaa ulkomaisesta korkeakoulusta, johon Oamkilla ei ole yhteistyösopimusta, olet hakemassa nk. Freemover – opiskeluvaihtoon.

  Ohessa vinkkejä miten edetä freemover-vaihdoissa:

  1. Etsi kyseisen korkeakoulun sivuilta heidän kansainvälisten palvelujen yhteystiedot. Voit käyttää hakuja: international services/ international office/incoming exchange students.

  2. Vaihtomahdollisuutta tiedustellessasi tuo esiin, että olet tutkinto-opiskelija Oamkissa ja että kotikorkeakoulullasi ei ole valmista yhteistyösopimusta ko.kohteen kanssa.

  3. Jos Freemover- opiskelumahdollisuutta tarjotaan, niin varmista miten ja milloin voit hakea kohteeseen ja onko opiskelu maksullista. Osassa korkeakouluja Freemover -vaihto on mahdollinen, mutta maksullinen.

  4. Myös Freemover -vaihdoille tulee olla osaston puolto.

  Opiskeluvaihdon edellytykset

  Voit lähteä vaihtoon kun...

  (*) Osaston puollolla tarkoitetaan sitä, että olet käynyt keskustelemassa vaihtosuunnitelmistasi kv-vastuuhenkilön tai tutkintovastaavan kanssa ja hän tukee ajatuksiasi

  Englannin kielen arvosanavaade ei päde itsehankituissa eli Freemover- vaihdoissa.


  Sopivassa vaihdossa toteutuvat seuraavat:

   • Vaihdon suunniteltu kesto on vähintään kolme kuukautta (90 päivää), poikkeuksena lyhyet vaihdot. Kesto lasketaan tarkkojen kalenteripäivien mukaisesti. Partnerikorkeakouluilla on omat ajoitukset lukukausista/-vuosista, joita on aina noudatettava. Et siis voi itse määritellä, oletko kohteessa 3 kuukautta tai jotain muuta, vaan kohteesi lukukausiajoitus määrittelee vaihto-opiskelun ajan.
   • Vaikka vaihto olisi sinulle jo toinen, edellyttää jokainen vaihto oman puoltonsa tutkinto-ohjelmastasi.
   • Kyseisen vaihdon/vaihto-ohjelman/vaihtokohteen muut mahdolliset erityisvaatimukset täyttyvät, esimerkiksi kahden vuoden minimiopinnot (kaksoistutkinnot) tai muut vastaavat vaatimukset.

 • Kaksoistutkinnot

  Oamkilla on kaksoistutkintosopimuksia ulkomaisten partnerikorkeakoulujen kanssa, joiden puitteissa tiettyjen tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa Oamkin Bachelor- tutkinnon oheen toisen saman tason tutkinnon. Opetuskieli kaikissa kaksoistutkinto-ohjelmissa on englanti.

  Kaksoistutkinnoissa opiskelet ensimmäisen ja toisen vuoden Oamkissa ja kolmannen partnerikorkeakoulussa, jonka jälkeen palaat Oamkiin suorittamaan opintosi loppuun. Opintojen menestyksellisen suorittamisen jälkeen saat valmistuessasi eli suoritettuasi yhteensä vähintään 210 -240 opintopistettä omasta tutkinto-ohjelmastasi riippuen tutkintotodistukset molemmista korkeakouluista.

  otos_instakuvista_1.png

  Oamkin tarjoamat kaksoistutkintomahdollisuudet ovat:

  European Double Degree in Information Technology EDDIT, ICT-opiskelijoille

  Tietotekniikan opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon (ns. EDDIT Programme: European Double Degree in Information Technology) joko Saksassa Hochschule Darmstadtissa tai Irlannissa Dublin Institute of Technologyssa.

  Saksassa kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla saksalaisen Bachelor of Science -tutkinnon. Dublinissa kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkissa insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla irlantilaisen Bachelor of Science (Ordinary Level) -tutkinnon.

  Lisätietoja ohjelmasta: EDDITSusanna Kujanpää

  Business Double Degree, HNU

  liiketalouden opiskelijoille (LIK/DIB) 

  Liiketalouden (LIK) ja International Business (DIB) – tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon Hochschule Neu-Ulmissa Saksassa. Ohjelman laajuus eli suoritettava opintopistemäärä Saksassa on vähintään 75 opintopistettä, josta 60 op on opintoja ja 15 op opinnäytetyötä. Opinnäytetyön voi suorittaa jatkettuna double degree-jaksona yhden vuoden opintojen jälkeen Saksassa tai sen voi suorittaa Oamkista käsin etänä. Opinnäytetyön ohjaaja on Saksassa ja se suoritetaan Neu-Ulmin säännösten mukaisesti. Oamk voi kuitenkin toimia toisena ohjaajana. 

  Business Double Degree, Fontys, liiketalouden opiskelijoille (DIB) 

  International Business (DIB) – tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon Fontys Hogeschoolissa Alankomaissa. Tämän kaksoistutkinto-ohjelman laajuus on 4 vuotinen, 240 op, josta yksi vuosi suoritetaan Fontysissä siis neljäntenä vuonna (semesters 7 ja 8, 60 op)

  Ohjelman vaatimukset Oamkin DIB-opiskelijalle: 

  - vähintään 3 vuoden opinnot suoritettuna, vähintään150 op

  - erillinen hakuhaastattelu

   

  Lisätietoja molemmista Business-ohjelmista: Double Degree HNU Business,  sekä Jyrki Holappa

  ICT Double Degree,

  tietojenkäsittelyn opiskelijoille (TIK/BIT)

  Tietojenkäsittelyn (TIK) ja Business Information Technology (BIT) -tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat hakea kahden opiskeluvuoden jälkeen kaksoistutkintomahdollisuutta Hochschule Neu-Ulmiin. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden, jonka aikana opiskellaan 60 opintopistettä.

  Neu-Ulmin kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista tradenomeiksi (Bachelor of Business Administration) ja saavat samoilla opinnoilla saksalaisen Bachelor of Arts (B.A.) -tutkinnon.

  Lisätietoja ohjelmasta: Double Degree HNUIlkka Mikkonen.

  Double Degree in Mechanical Engineering,

  KOT-opiskelijoille

  Konetekniikan opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon koneosaston partnerikorkeakouluissa Technische Hochschule Ulmissa Saksassa ja Hanze University of Applied Sciences, joka sijaitsee Groningenissa Alankomaissa. Ohjelma kestää vuoden ja kerryttää 60 opintopistettä.

  Ulmin kaksoistutkinto on suunnattu tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. Syyslukukausi opiskellaan Ulmissa ja kevätlukukausi koostuu 100 päivän harjoittelusta alueen yrityksessä.

  Hanzen kaksoistutkinto on suunnattu koneautomaation suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. Syyslukukausi opiskellaan ammattiopintoja ja kevätlukukaudella opiskellaan sekä tehdään projekti yritystoimeksiannolla Hanzen tiloissa.

  Saksassa kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla saksalaisen Bachelor of Engineering degree (BEng) in Production Engineering and Organization - tutkinnon.

  Alankomaissa kaksoistutkinto-opinnot suorittaneet valmistuvat Oamkista insinööreiksi (Bachelor of Engineering) ja saavat samoilla opinnoilla hollantilaisen Bachelor of Science (BSc) Degree in Mechanical Engineering - tutkinnon.

  Lisätietoja ohjelmasta: Elina BergrothTimo Väyrynen

 • Lyhyet opiskeluvaihdot ja kesäkoulut

  vuodenajat.jpg

   

  Voit hakea apurahaa myös lyhyempiin, erillisesti perusteltuihin vaihtoihin.

  Lyhyet opiskeluvaihdot 

  Myös suositusaikoja lyhyempiä vaihtoja ja harjoitteluja voidaan tukea, mutta erityisperustein; esimerkiksi tilanteissa, jossa opiskelija on päätoimisesti töissä tai perhesyistä pidempi vaihto on haasteellinen. Lyhyet vaihdot voivat olla myös ulkomaisten korkeakoulujen järjestämiä kesäkursseja eli nk. kesäkouluja, tai muuta lyhyempiä opintokokonaisuuksia.

  Lyhyt vaihto vaatii aina erillisperustelun opiskelijalta ja puollon osastolta. Päätöksen apurahan myöntämisestä tekee kv-palvelut. Huom! Apurahojen suuruus varmistuu vuodelle 2020 tammikuun lopulla. 

  Jos suunnitelmissasi on lyhyt vaihto, ota yhteyttä kansainvälisiin palveluihin lisätietoa saadaksesi.

 • Ylemmän amkin opiskelijoiden vaihtomahdollisuudet

  Ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on yhtä lailla mahdollisuus hakea opiskeluvaihtoon kuin muillakin opiskelijoilla. Oamkilla on muutamia partnerikorkeakouluja, joissa sovitusti opiskelija saa valita opintonsa Master- tasolta. Sellaisten partnerikorkeakoulujen, joiden kanssa Master-opinnoista ei ole erikseen sovittu, tiedustellaan mahdollisuuksista aina tapauskohtaisesti.

  Lisätietoja hakemisesta löydät osiosta Hakuajat ja hakeminen, opiskeluvaihto. Luethan myös Opiskeluvaihdon edellytykset sekä Oamkin opiskeluvaihtokohteet – osiot, joissa on hyödyllistä tietoa muun muassa yleisistä periaatteista.

 • Oamkin vaihtokohteet

  otos_instakuvista_2.png

  Oamkin vaihtokohteet tarkoittavat virallisiin vaihtosopimuksiin perustuvia kohteita ja niiden vaihto-ohjelmien kohteita, missä Oamk on mukana. Nämä löydät vaihtokohdetietokannasta ja tietokannan käyttöön video-ohjeen oikeasta sivupalkista "Muut materiaalit" otsikon alta. 

  Oamkin partnerikorkeakoulut ovat pääasiallisesti kohteita opiskeluun, mutta osa kouluista tarjoaa myös harjoittelumahdollisuuksia (etenkin sosiaali- ja terveysalalla). Partnerikorkeakoulun tarjoamat mahdollisuudet käyvät tarkemmin ilmi tietokannan kohdetiedoista.  

  Freemover-opiskelu eli itse hankitut opiskelukohteet 

  Mikäli et löydä Oamkin tarjonnasta sopivaa opiskelupaikkaa ulkomailla, voit myös järjestää paikan itse. Lue lisää Freemover -hausta osasta Hakuajat ja hakeminen. Huom! Freemover-vaihtojen mahdolliset apurahat varmistuvat tammikuun 2020 lopussa. 

 • Hakuajat ja hakeminen, opiskeluvaihto

  hakuajat_FI.JPG

  Opiskeluvaihtoon hakeminen

  Vaihtoihin haetaan aina Oamkin vaihtoonhakuportaalin kautta.

  Portaali ja hakulomakkeet ovat englanninkielisiä. Kirjaudu portaaliin Oamkin käyttäjätunnuksella.

  Kun kirjaudut portaaliin, näet siellä kulloinkin aktiivisena olevan online - hakulomakkeen. Eri vaihdoille on omat lomakkeensa, joten olethan tarkkana valitessasi oikeaa. 

  Esimerkki:

  portaaliesimerkki.jpg

  Voit täyttää hakemusta useassa osassa, tallentaa tiedot ja jatkaa hakemuksen täyttämistä myöhemmin.

  Portaalista löydät tarkat ohjeet kunkin hakemuksen tekoon sekä hakuun tarvittaviin liitteisiin. Huomioithan, että hakemus saattaa vaatia useita liitteitä ja perusteellista valmistelua, älä siis jätä hakua viimeiseen päivään. 

   

 • Opiskeluvaihdon apurahat

  Erasmus+ (Euroopan kohteet)

  Erasmus+ ohjelmassa kohdemaat on jaettu seuraavasti kahteen ryhmään, joiden mukaisesti apuraha määräytyy. 

  E+ apurahat_opiskeluvaihto_1920.PNG

  Kuten ylläolevasta taulukosta näkyy, perheellinen tai erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi saada lisätukea vaihtoon. Kv-palveluista saat ohjeet siihen, mitä todistuksia lisätuen hakemiseen tarvitset.

  Vaihdon kohdemaa sekä kesto (päivissä) määrittää apurahasi tarkan määrän. Apurahan laskennassa vaihdon kestoon huomioidaan vain se aika, joka sinun tulee olla läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa. Mikäli kohteessasi on aloitusorientaatio, ohjelmallinen tutustumisviikko tai muu vastaava, on aloituspäivämäärä orientaation ensimmäinen päivä.

  Huomioithan, että päivääkin suunniteltua aiempi paluu vaihtokohteesta pienentää Erasmus+ apurahaa. Jos puolestasi haluat pidentää vaihtoasi, niin katso lisäohjeet osiosta ”Opiskelu-tai harjoitteluvaihtoajan muuttuminen”

  Huomiothan myös, että mikäli vaihtoosi kuuluu jokin muu kuin Oamkin myöntämä apuraha, joka on määrältään yhtä suuri tai suurempi kuin Oamkin apuraha, ei Oamkin apurahaa makseta. Näitä voivat olla esimerkiksi vastaanottavien korkeakoulujen omat stipendit.

  Euroopan ulkopuoliset, kahdenväliset kohteet, freemover-vaihto sekä lyhyt opiskeluvaihto

  Huom! Apurahan suuruus tiedoksi tammikuun 2020 lopussa.  

  North2north -kohteet

  Suomessa north2north - apurahaohjelmaa hallinnoi opetushallitus. Suomalaiset opiskelijat saavat yleensä 1500 - 2500 €/vaihto kohteesta ja vaihdon kestosta riippuen. N2n -apurahat ovat 1000 € (3 - 5kk:n vaihto) ja 1500 € (5 - 12kk:n vaihto). Lisäksi lähtijä saa matka-apurahan, jota maksetaan lähialueille (Muurmansk ja Pohjoismaat) 500 € ja muille alueille 1000 €.

  Apurahan hakemisessa sinua ohjeistetaan Oamkin omassa lähtöorientaatiossa tai mikäli osallistuminen ei sellaiseen onnistu, kv-palvelut auttavat apuraha-asioissa. Orientaatiomateriaalista löydät kirjallisen ohjeistuksen apurahan hakemiseen oikeasta sivupalkista, otsikon "Muut materiaalit" alta. 

 • Harjoittelu ulkomailla

  instakollaasi_4.JPG

  Oamkin opiskelijana voit suorittaa tutkintoon kuuluvaa harjoittelua myös ulkomailla opintojen aikana tai Erasmus+ ohjelmassa myös valmistumisen kynnyksellä/juuri sen jälkeen (kts. Vastavalmistuneen harjoittelu).

  Olet oikeutettu erilaisiin kansainvälisen harjoittelun apurahoihin harjoittelupaikasta ja - kohteesta riippuen. Ulkomaan harjoittelupaikat haetaan pääasiassa itsenäisesti. Lisäksi osa Oamkin partnerikorkeakouluista tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia, jotka tulee hakea aina Oamkin hakuaikoina.

   

  Mistä lähteä liikkeelle? Harjoitteluvaihto

  Ulkomaan harjoittelupaikat haetaan pääasiassa itsenäisesti. Paikkaa voit etsiä oman alasi yrityksistä, organisaatioista tai järjestöistä ulkomailla. Kysele, kuuntele ja selvitä, mitkä ovat hyviä harjoittelupaikkoja ja vastaavat sinun uratoiveitasi. Missä yrityksissä, organisaatioissa tai yhdistyksissä voisi olla sinua kiinnostavia työtehtäviä? Mille työnantajalle/yritykselle tahdot työskennellä?

  Harjoittelupaikan etsimiseen kannattaa varautua, joten ole valmis seuraaviin vaiheisiin

  ETSI:

  • Google on hyvä apu. Etsi organisaatioita, jotka välittävätharjoittelupaikkoja. Huom! Osa on maksullisia, joten ole tarkkana. Muun muassa seuraavat organisaatiot tarjoavat harjoittelupaikkoja ko.maissa:


  Stage Malta

  Eurooppa, Erasmus+ ohjelman harjoittelupaikkoja - alakohtainen ja maakohtainen haku mahdollinen

  Placement UK

  Spain Internship

  • Oivassa on aina useita harjoittelupaikkoja avoinna.
  • Tiedustele harjoittelua ohjaavilta opettajilta, missä aiemmin oman alasi opiskelijat ovat olleet tai olisiko heillä suosituksia
  • Hyödynnä harjoitteluseminaarit ja kv-infot, joissa kanssaopiskelijasi ovat kertomassa omista ulkomaan harjoittelukokemuksistaan
  • Harjoittelupaikan etsiminen vaatii pitkäjännittyneisyyttä, etsiminen on työläin vaihe, johon kuitenkin kannattaa laittaa aikaa ja vaivaa

  HAE:

  • Harjoittelupaikan itsenäiseen hakuun ulkomailta sinun kannattaa suhtautua normaalina työhakuna: ole kohteliaasti yhteydessä sinua kiinnostavaan harjoittelukohteeseen ja liitä tiedusteluusi mukaan myös maksimissaan 1 sivun pituinen CV sekä mahdollisesti tarkempi esittely-/motivaatiokirje, joka on hyvä keino osoittaa osaamista ja intoa ulkomaan harjoitteluun
  • Varaudu myös laittamaan opintosuoritusrekisteri mukaan avoimeen hakemukseesi
  • Tee hyvä, napakka hakemus, jota voit helposti muokata kohteidesi mukaan. Älä hae ylimalkaisesti ”vaan harjoittelupaikkaa”, vaan kohdenna hakemuksesi. Vaivannäkö kannattaa!
  • Voit halutessasi myös mainita, että sinulla on mahdollisuus saada harjoitteluun Oamkin tukea, jolloin palkka ei ole välttämätön.

  Harjoitteluvaihdon edellytykset

  Ulkomailla suoritettua harjoittelua koskee sisällöltään jareunaehdoiltaan samat ohjeet kuin muutakin tutkintoosi liittyvää harjoittelua.

  Lisäksi seuraavien edellytysten tulee toteutua:

  (*) Osaston puollolla tarkoitetaan sitä, että käyt keskustelemassa suunnitelmistasi harjoittelua ohjaavan opettajan tai tutkintovastaavan kanssa ja mahdollinen harjoittelupaikkasi ja -sisältö sopivat tutkintoosi.

  Harjoitteluvaihto voi olla

  • puhtaasti pelkkää harjoittelua TAI
  • pääsääntöistä harjoittelua, joka voi sisältää kieliopintoja sekä yhden, enintään 3-5 opintopisteen laajuisen opintojakson, jolla opitut tiedot tarvitaan harjoittelussa.

  Jos suoritat harjoittelun lisäksi myös enemmän opintoja tai sellaisia opintoja, jotka eivät suoranaisesti liity harjoitteluun, on kyseessä ns. yhdistetty vaihto, johon sovelletaan opiskelijavaihdon apurahoja ja reunaehtoja.

 • Harjoitteluvaihdon muodot

  Instakollaasi_3.JPG

  1. Harjoitteluvaihto partnerikorkeakouluissa

  Joissakin tutkinto-ohjelmissa (erityisesti sote-alat) harjoittelun voi suorittaa partnerikorkeakoulun järjestämässä harjoittelupaikassa. Mahdollisuudet ovat kuitenkin rajatut, ja ovat myös aina erikseen sovittavissa, joten ota aina selvää kv-palveluista asiasta ennen hakua. Partnerikorkeakoulujen järjestämiin ja välittämiin harjoitteluihin haetaan opiskelijavaihdon päähaun kanssa yhtä aikaa. 

  2. Itse hankittu harjoittelu Erasmus+ ohjelmassa tai Euroopan ulkopuolella

  Ulkomaan harjoittelupaikat haetaan usein itsenäisesti. Lue osio ”Mistä lähteä liikkeelle – Harjoitteluvaihto”, josta löydät apuja prosessin aloittamiseen.

  Mikäli saat harjoittelupaikan Euroopan Unionin alueelta, ETA-maista tai Turkista, voit tuolloin tehdä harjoittelusi Erasmus+ ohjelmassa. Jos harjoittelupaikkasi on Euroopan ulkopuolella, lukeutuu se normaaliin Oamkin ulkomaan harjoitteluun (apurahaa ajatellen). 

  Harjoittelu ulkomailla, etenkin itsenäisesti hankituissa kohteissa, on eri asia kuin opiskeluvaihto toisessa korkeakoulussa. Partnerikorkeakoulujen kautta järjestyneissä vaihdoissa sinusta huolehtii vastaanottava korkeakoulu tukipalveluineen. Harjoittelussa lähdet usein itsenäisemmin ulkomaille oppimaan työelämätaitoja ja kehittämään omaa ammattitaitoa.  

  3. Lyhyt harjoittelu 

  Huom! Apurahan suuruus tiedotetaan tammikuun 2020 lopussa. 

  4. Vastavalmistuneen harjoittelu

  Oamkilla on mahdollisuus myöntää sinulle Erasmus+ vastavalmistuneen harjoitteluapurahaa myös valmistumisesi jälkeen. Vastavalmistuneen harjoittelutuen päätavoite on edistää opiskelijan työllistymistä valmistumisen jälkeen, joten harjoittelu voi olla muultakin alalta kuin siltä, josta olet valmistumassa. Apuraha vastaa suuruudeltaan opiskeluaikaisen Erasmus+ harjoittelun apurahoja. 

  Vastavalmistuneen Erasmus+ apurahaa voit hakea seuraavin edellytyksin:

  1. Harjoittelusopimus on valmis ja allekirjoitettu ennen valmistumistasi ja itse harjoittelun alkaa ja päättyä vuoden kuluessa valmistumisesta.
  2. Harjoittelun pituus on maksimissaan 12 kuukautta. Jos olet ollut Erasmus-vaihdossa tai -harjoittelussa opintojesi aikana, niin tuolloin käytetyt apurahakuukaudet vähennetään tästä maksimipituudesta.
  3. Harjoittelu kestää vähintään kaksi kuukautta.
  4. Apuraha voidaan maksaa vain yhden Erasmus+-kauden aikana, mikä yleensä alkaa kesäkuussa ja päättyy seuraavan kalenterivuoden syyskuuhun.   

   

 • Hakuajat ja hakeminen, harjoitteluvaihto

  Harjoittelun hakuajoissa nyrkkisääntönä on, että mikäli hankit harjoittelupaikan itse, on hakuaika jatkuva.

  Mikäli haet harjoittelupaikkaa partnerikorkeakouluistamme, hakuaika on sama kuin opiskeluvaihtoon hakemisessa:

  hakuajat_FI.JPG

  Harjoitteluun haetaan Oamkin  vaihtoonhakuportaalin kautta.

  Portaali ja hakulomakkeet ovat englanninkielisiä. Portaaliin kirjaudutaan Oamkin käyttäjätunnuksella. Kun kirjaudut portaaliin, näet siellä kulloinkin aktiivisena olevan online - hakulomakkeen. Itsehankitun harjoittelun hakulomake on auki jatkuvasti.

  Huomioithan, että osa partnerikorkeakouluistamme tarjoaa harjoittelupaikkoja vain tietyille aloille (erityisesti sote-alat) kuten edellisessä luvussa kerrotaan. 

 • Harjoitteluvaihdon apurahat

  Erasmus+ (Euroopan kohteet)

  Erasmus+ ohjelmassa kohdemaat on jaettu seuraavasti kahteen ryhmään, joiden mukaisesti apuraha määräytyy. 

  E+apurahat_harjoitteluvaihto_1920.PNG

  Kuten ylläolevasta taulukosta näkyy, perheellinen tai erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi saada lisätukea vaihtoon. Kv-palveluista saat ohjeet siihen, mitä todistuksia lisätuen hakemiseen tarvitset.

  Vaihdon kohdemaa sekä kesto (päivissä) määrittää apurahasi tarkan määrän. Huomioithan, että päivääkin suunniteltua aiempi paluu kohteesta pienentää aina Erasmus+ apurahaa.

  Apurahan hakemiseen löydät ohjeet kirjallisen ohjeistuksen oikeasta sivupalkista, otsikon "Muut materiaalit" alta. 

  Euroopan ulkopuoliset kohteet ja lyhyt harjoittelu

  Huom! Apurahan määrä ilmoitetaan tammikuun 2020 lopussa.

 • Vakuutus ja turvallisuus

  Oamkin opiskelijana sinulla on jo olemassa oleva matkavakuutus Oamkin kautta ulkomaan vaihtosi aikana Pohjola Vakuutuksessa.

  Vakuutustiedoista löydät kattavan paketin Ohjaus- ja opiskelijapalveluiden Vakuutus-osiosta.

  Tutustu vakuutukseen tarkoin ja harkitse myös vaatiiko vaihtosi mahdollisia muita. Kattava vakuutus on erinomaisen tärkeä vaihdon aikana.

  Toivomme sinulle mahdollisimman turvallista vaihtoa. Turvallisuuteen liittyviä huomioitavia asioita ja vinkkejä olemme koonneet Vaihdon to do -listat osaan, ennen vaihtoon lähtöä muistettaviin asioihin.

 • Opiskelu- tai harjoitteluvaihtoajan muuttuminen

  instakollaasi_5.JPG

  Voit pidentää ulkomaan vaihtoasi, mikäli sinulla on jatkossakin mielekästä opiskeltavaa tai harjoittelua tutkintoosi. Ole hyvissä ajoin yhteydessä sekä Oamkiin että vastaanottavaan korkeakouluun/harjoitteluyritykseesi ja saada hyväksynnät niistä vaihdon jatkamiselle.

  Erasmus+ apurahasopimuksen muutokset voidaan ottaa huomion, mikäli vaihto pitenee yli 14 vrk. Erasmus+ -apurahan korottaminen vaatii aina apurahasopimuksen muutoksen.

  Kun jatkosi on hyväksytty, sinun tulee laatia uudet vaihdon dokumentit seuraavasti ja ilmoittaa vaihtosi uusi kesto (alkuperäinen aloituspäivämäärä sekä uusi lopetuspäivämäärä):

  Erasmus+ ohjelmassa

  • Grant agreement for studies and/or traineeship
  • Erasmus+ Learning Agreement for studies, During mobility mikäli alkuperäiseen tulee muutoksia (esim. lisää opintojaksoja jatkoajalle)
  • Erasmus+ Learning agreement for Training, mikäli harjoittelusi jatkoajan työtehtävät muuttuvat jollakin tavalla

  Muissa vaihdoissa

  • Learning Agreement vaihtoosi, mikäli alkuperäiseen tulee muutoksia (esim. lisää opintojaksoja jatkoajalle)
  • Training Agreement (fixed duration) harjoitteluusi, mikäli harjoittelusi jatkoajan työtehtävät muuttuvat jollakin tavalla

  Otathan hyvissä ajoin yhteyttä vaihdon jatkostasi Kv-palveluihin.

 • Opiskelu- ja harjoitteluvaihdon hyväksiluku

  Hyväksilukeminen = osaamisen hyväksyminen osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa pakollisina tai vapaasti valittavina opintoina.

  Vaihto-opintojen hyväksiluku

  Kaikki vaihdossa suorittamasi opinnot kirjataan täysimääräisenä tutkintoosi, olettaen, että ne on asianmukaisesti etukäteen tutkintovastaavan kanssa sovittu ja suunniteltu.

  Hyväksiluku voi olla korvaamista, jossa ulkomaan suorituksilla korvataan jokin oman tutkintosi sisällöltään samankaltainen opintojakso. Se voi olla sisällyttämistä, jossa suorituksesi liitetään osaksi tutkintoasi esimerkiksi valinnaisina tai vapaasti valittavina opintoina.

  Ulkomaan opintojesi hyväksilukemisesta sovitaan etukäteen tutkintovastaavasi, sinun ja vastaanottavan korkeakoulun kesken. Suunnitelma tehdään Learning Agreementin muodossa, jonka te kolme edellä mainittua tahoa allekirjoitatte. Rehtorin päätöksen § 32/8.2.2012 mukaan hyväksiluku kohdennetaan ensisijaisesti pakollisiin opintoihin ja sen jälkeen vapaasti valittaviin opintoihin.

  Kun vaihtosi on päättynyt ja saat vaihtokohteestasi opintosuoritustodistuksen eli Transcript of Recordsin, hae hetimiten hyväksiluvut HOT-ohjeiden mukaisesti. HOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Sinun tulee liittää vaihtosi aikainen Learning Agreement (Before Mobility tai Learning agreementin ensimmäinen vaihe, mikäli olet tehty muutoksia myös During Mobility tai Changes - sivu sekä Erasmus+ ohjelmassa After Mobility, mikäli olet suorittanut jotakin opintoja, jotka eivät näy Transcriptissasi).

  Lisää prosessista täältä: https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi#Hyvaksilukeminen

  Sekä ohjeet: https://it.oamk.fi/7603

  Hyväksiluvuissa käytetään ECTS- arvosanajärjestelmää. Saat ulkomaan suorituksistasi saman arvosanan opintorekisteriisi kuin ulkomailtakin sait (ks. oheinen muuntotaulukko).

  Arvosanojen muuntotaulukko.JPG

  Yleensä eurooppalaisten korkeakoulujen arvosanoille on määritelty ECTS-järjestelmän mukainen vastaavuus, mutta on korkeakouluja, joissa opintojaksot on arvioitu muulla järjestelmällä. Esimerkkejä muista opintopistejärjestelmistä maa-/kohdekohtaisesti löydät sivun oikean palkin taulukosta ”Opintopisteiden muuntokertoimia”.

  Harjoittelun opintopisteet

  Harjoittelun ohjauskäytänteet ovat kampus- ja osastokohtaisia. Varmista harjoittelusi hyväksyneeltä ohjaajalta, miten toimitte ohjauksen suhteen ulkomailla ollessasi. Jokainen ulkomailla suoritettu harjoittelu kirjataan opintorekisteriisi.

  Harjoittelusta saatavat opintopisteet sovitaan jo etukäteen harjoittelusopimusta tehtäessä. Tutkintoon kuuluvan harjoittelun lisäksi harjoittelijavaihdolla voidaan lukea hyväksi esimerkiksi osa opinnäytetyöstä, projekti/työelämäopintoja, vapaasti valittavia opintoja yms.

  Harjoittelun hyväksymistä varten tarvitset työnantajasi allekirjoittaman harjoittelutodistuksen, mistä käy ilmi:

  • harjoittelun aika
  • työtehtävät lyhyesti

  Erasmus+ harjoittelusta todistukseksi vaaditaan ohjelman oma Traineeship certificate -dokumentti, joka on ”After the Mobility” -osa Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship:sta.

  Muiden harjoittelujen osalta työtodistus voi olla joko työnantajan oma dokumentti, mistä käy ilmi vaadittavat asiat tai voit käyttää Oamkin englanninkielistä harjoittelutodistus -pohjaa. Lomakkeet löydät tämän sivun oikean palkin lomakelinkeistä.

 • Vaihdon ”To-Do”-listat

  Vaihdossa on paljon muistettavia ja huomioitavia asioita. Seuraavat muistilistat on tehty avuksesi valmisteluun. Tarkoituksena on varmistaa, että vaihtosi on mahdollisimman onnistunut ja antoisa kokemus.

  Palaa muistilistaan aina kun herää kysymyksiä – saatat hyvinkin löytää vastauksen sinua varten laaditusta "To-Do" -listasta. 

  Haku kohteeseen

  Opiskeluvaihtoon haku on kaksivaiheinen:

  1. Haet ensin SISÄISESSÄ HAUSSA hakuportaalin kautta 1-3 kohteeseen samalla hakulomakkeella.

  2. Em. hausta sinulle tulee sähköpostia kv-palveluista. Myös hakemuksesi status päivittyy hakuportaaliin. Tässä vaiheessa vaihtosi on Oamkin puoltama

  3. Haet kohdekorkeakouluun ULKOISESSA HAUSSA heidän hakuprosessinsa kautta. Vaihtosi vahvistuu sitten, kun myös kohdekorkeakoulu on sinut hyväksynyt.

  Itsehankitun opiskelun tai harjoittelun osalta haku tapahtuu enemmän suoran kontaktin kautta, itsenäisesti vaihtoja välittävän organisaation, tai suoraan kohdekorkeakoulun/harjoittelupaikan kautta. Useimmiten itsehankituissa vaihdoissa ja harjoittelussa dokumentaatio on samankaltainen.

  Alla olevat ohjeet koskevat pääasiassa ulkoista hakua eli hakua partnerikorkeakouluihin ja heidän harjoittelupaikkoihinsa sen jälkeen, kun sisäinen haku on päättynyt eli osastot ovat valinneet vaihtoon lähtijänsä.

  NOMINATION

  - Kv-palvelut nimeävät sinut sähköpostitse partnerikorkeakouluun Oamkista vaihtoon valituksi, jonka jälkeen saat tarkemmat hakuohjeet joko kv-palveluista tai suoraan kohdekorkeakoulusta.

  Jokaisella kohdekorkeakoululla on oma hakuprosessinsa. Etene aina näiden mukaan ja kohteen omia määräpäiviä tarkasti noudattaen.

  HAKUUN TARVITTAVIA DOKUMENTTEJA

  - Hakuprosessit ovat erilaisia. Joihinkin haetaan sähköisesti, toisiin paperilomakkein. Liitteet vaihtelevat myös kohteittain. Tarkista siis aina huolella mitä juuri sinun kohdekorkeakoulusi vaatii.

  Vaadittavia dokumentteja voivat olla:

  • Motivation letter
    • Motivaatiokirjeessä kerro kuka olet, mitä osaat, mitä haet vaihdolta opinnoillesi, ammatillisuudellesi, itsellesi ja miksi haluat kyseiseen kohteeseen.
  • Transcript of records = Opintosuoritusote ja/tai Opiskelijan läsnäolotodistus = Study certificate
  • Todistus vaihto-opiskelijaksi valinnasta
    • Tämän saat kv-palveluista
  • Todistus kielitaidosta
    • Jos sinulla on englannista/kohteen opetuskielestä arvosana Pepissä, saat kielitaitotodistuksen kv-palveluista pyytämällä. Muussa tapauksessa liitä hakemukseen kielenopettajaltasi erikseen pyytämäsi kielipuolto vaihtoa varten.
  • Passi- tai henkilöllisyystodistuskopio
    • Jos passisi on vanhentunut, usein hakuvaiheessa hyväksytään vielä kopio vanhentuvasta passistasi. Viisumihakemuksissa tulee olla voimassa oleva passi (huomio – monissa kohteissa passin tulee olla voimassa myös matkan jälkeenkin) Kannattaa anoa uusi passi hyvissä ajoin.
  • Vakuutustodistus
  • CV eli Curriculum Vitae
    • CV saa yleensä olla vapaamuotoinen. Ohjeita ja valmiita pohjia löytyy netistä hyvin
  • Lääkärintodistus/terveystodistus
    • Todistuksen voit pyytää omalta lääkäriltä tai opiskelijaterveydenhuollosta.
  • Demo/portfolio osaamisestasi (pääasiassa taidealoilla)
    • Tanssin, musiikin ja joskus viestinnän hakijoilta pyydetään erillinen taitonäyte. Näiden sisältö on ohjeistettu kunkin kohteen haussa tarkemmin ja nykyään sähköiset portfoliot sekä esim. Youtube- linkit kelpaavat hakemuksiin

  OPINTOSUUNNITELMA ELI LEARNING AGREEMENT

  Laadi opinto- tai harjoittelusuunnitelma tutkintovastaavasi tai harjoittelua ohjaavan opettajasi kanssa. Learning Agreement –lomakkeet löydät "Opiskelijan dokumentit" – osasta oikeasta sivupalkista.

  Pidä mielessä suunnitelmaa tehdessäsi vaihdosta vaadittavat minimiopintopistemäärät:

  - opinnot 5op/kuukausi

  - harjoittelu 3 op minimi/kuukausi

  Kaikki ulkomailla suoritetut opinnot/harjoittelut luetaan hyväksi täysilaajuisena Oamkin opintoihisi.

  Euroopan ulkopuolisissa sekä myös joissakin Euroopan kohteissa on käytössä oma opintopistejärjestelmä. Huomioi tämä jo suunnitteluvaiheessa. Jos kohdekorkeakoulusi ei käytä ECTS - opintopistejärjestelmää, tutustu tämän sivun oikeassa palkissa olevaan opintopisteiden muuntokertoimien taulukkoon. Taulukossa on joidenkin partnerikorkeakoulujen muuntokertoimia.

  Jos opiskelet ja harjoittelet ulkomailla yhtäaikaisesti, katsotaan vaihto opiskeluvaihdoksi, sillä harjoitteluvaihdon tulee olla pelkkää tai pääsääntöistä harjoittelua. Lisätietoa "Harjoitteluvaihdon edellytykset" osiossa.

  Ennen lähtöä

  Lisäksi:

  • Valmistaudu uuden kulttuurin kohtaamiseen. Yksi kulttuuri ei ole toista huonompi, se on vain erilainen. Lisätietoa uuteen kulttuuriin sopeutumisesta löydät esimerkiksi internetistä hakusanoilla kulttuurishokki, culture shock, kulttuuriin sopeutuminen tai cultural adaptation.
  • Valmistaudu uuteen kieleen ja opiskele kieltä jo etukäteen.
  • Mieti valmiiksi, mitä osaat ja haluat kertoa Suomesta, Oulusta ja Oamkista. Olet maailmalla kotimaasi, Oulun ja Oamkin lähettiläänä. Erinomainen lähde Suomeen, suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvään tietoon on This is Finland -sivusto. Oulusta löytyy paljon tietoa Oulun matkailun sivuilta ja Oamkin esittelyn hyviä työvälineitä ovat Oamkin esittelysivusto sekä exchange – sivusto.
  • Pakkaa mukaan tuliaisia. Saatat törmätä tilanteisiin, joissa pieni tuliainen Suomesta olisi kiva ja tarpeellinen.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  ASUMINEN JA KELAN TUET

  Hae opintotukea ulkomaanjakson ajalle verkossa, Kelan asiointipalvelussa. Lisätietoa Kelan www-sivuilta.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  APURAHAN HAKU

  Opiskelu- tai harjoittelusi varmistuttua voit hakea apurahaa, joka maksetaan aina kahdessa erässä (80% - 20%). Ensimmäinen erä noin kuukautta ennen vaihtoa tai siitä päivästä kuukauden sisään, kun olet hoitanut apurahasi hakemisen ja toinen erä vaihdon jälkeen.

  Apurahamäärät näet tämä sivuston "Opiskeluvaihdon – tai harjoitteluvaihdon apurahat" –osioista.

  Mahdolliset lisäapurahat. Voisitko kirjoittaa esimerkiksi kotipaikkakuntasi lehteen pientä korvausta vastaan, tai tiedätkö yhdistyksiä tms., joilla voisi olla kiinnostusta tukea vaihtoasi? On olemassa myös erilaisia säätiöitä tai järjestöjä, joiden kautta voi myös hakea lisärahoitusta kuten Jorma ja Riitta J. Takasen säätiö tai Tellervo ja Juuso Waldenin säätiö. Säätiöillä on omat hakuaikansa, joten niiden kanssa kannattaa olla tarkkana.

  Vaadittavat asiat apurahan saamiseksi opiskelu- ja harjoitteluvaihdossa (ei koske opintomatkoja!)

  - Tee Erasmus+ vaihtoon vaadittava komission OLS-kielitaitoarvio. Tähän kaksiosaisen arvioinnin ensimmäiseen osaan kutsu tulee automaattisesti sähköpostiisi kv-palveluiden sinulle ilmoittamana aikana. Jos taitotasosi on C2, sinulle ei tule vaihdon jälkeen toista osaa. Jos se jää alle B1 –tason, sinulle lähetetään automaattinen kutsu vapaaehtoiselle verkkokurssille, joka kannattaa hyödyntää.

  OLS kieliarviointi koskee VAIN Erasmus+ohjelman vaihtoja.

  - Ano apuraha. Ilmoita vaihtosi tarkat ja varmistuneet päivämäärät kv-palveluille ja liitä siihen mukaan valmis ja kaikkien osapuolten allekirjoittama

  - Erasmus+Learning Agreement, Before Mobility (opinnot) tai Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship (harjoittelu)

  - Learning Agreement (opinnot, muu kuin Erasmus+ ohjelma) tai Training Agreement (harjoittelu, muu kuin Erasmus+ ohjelma)

  Päivämäärien ja yllämainittujen sopimusten perusteella luodaan Grant agreement, joka sinun tulee vahvistaa allekirjoituksellasi.

  Vaihtoapurahat maksetaan ilmoitettamasi päivien perusteella. Huomio! Vaihdon alkamispäiväksi tulee kirjata ensimmäinen päivä, jolloin sinun on oltava läsnä kohteessa (esim. lukukauden ensimmäinen päivä, orientaatio-ohjelman tai kielikurssin alkamispäivä). Vaihdon päättymispäivä on viimeinen päivä, jolloin sinun on oltava läsnä (esim. lukukauden tai tenttijakson viimeinen päivä).

  Jos sinulla on lapsia, voit hakea myös Erasmus+ ohjelman tarjoamaa perheellisen lisätukea vaihdollesi. Tätä varten sinun tulee toimittaa virkatodistuksesi sekä Perheellisen opiskelijan ilmoitus- lomake kv-palveluihin.Lomake löytyy oikeasta sivupalkista.

  Jos sinulla on terveydellinen syy (esim. sairaus/vamma), jonka takia vaihdollesi aiheutuu lisäkuluja, voit hakea Erasmus+ ohjelman tarjoamaa esteettömyystukea.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  VAKUUTUSASIAT, VIISUMI & LUVAT SEKÄ TURVALLISUUS

  Varmista vakuutusturvasi. Lisätietoa vakuutuksista oppaan vakuutusosiosta.

  Tarkista passisi voimassaoloaika ja uusi se tarvittaessa. Joissakin maissa passin tulee olla voimassa 3 - 6 kk vielä matkan päättymisen jälkeen ja vähintäänkin kotiinpaluuseen asti. Useimpiin EU-maihin voit matkustaa myös henkilökortilla, mutta passi kannattaa silti aina ottaa mukaan. Jos esimerkiksi haluaisit matkustaa opiskelumaasi ulkopuolelle, henkilökortti ei välttämättä kelpaa lomakohteeseen matkustukseen.

  Tallenna kopiot passista / henkilötodistuksesta sekä paperimuotoon että sähköisesti esimerkiksi sähköpostiisi helposti saataville hätätilannetta varten.

  Mikäli tarvitset matkaasi viisumin tai oleskeluluvan, hae sitä kohdemaasi lähetystöstä. Pohjoismaihin ei tarvitse oleskelulupaa ja EU-maihin on haettava oleskeluoikeus aina yli kolme kuukautta ylittävään oleskeluun. Lupa hankitaan yleensä vasta kohteessa. Huomioi, että viisumia vaativiin maihin viisumihaun käytänteet ovat kaikki erilaisia ja hakuajat voivat olla pitkiäkin.

  Tarkista kohdemaasi työlupamenettely maakohtaisesti tapauksissa, joissa olet menossa töihin tai harjoitteluun. Työvoiman liikkuminen EU-alueella on vapaata ja EU-maissa työskentelyyn et tarvitse erillistä työlupaa.

  Tilaa eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) Kelasta. Kortin toimitusaika on n. 2 viikkoa. Sairaanhoitokortti on maksuton ja sitä haetaan Kelan- verkkopalvelun kautta. Kortilla osoitat kuuluvasi EU-maan kansalaiseksi, ja näin ollen saat hoitoa samaan hintaan ja eduin kuin paikalliset (EU- ja ETA- maat, sekä Sveitsi). Tämä ei koske yksityisiä lääkäriasemia tai hoitolaitoksia.

  Tarkista, onko kohdemaahan rokotus- tms. vaatimuksia ja hanki tarvittavat rokotukset ja rokotustodistukset esim. opiskelijaterveydenhuollosta. Lisätietoa rokotus- ja terveysasioista saat esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Matkailijan terveysoppaasta.

  Jos sinulla on sairaus tai esim. pysyvä lääkitys, niin keskustelethan vaihtoon lähdöstä myös sinua hoitavan lääkärin kanssa Suomessa. Selvitä miten perussairauden hoito ja lääkitykseen liittyvät asiat tulee vaihdon aikana kohdemaassa hoitaa. Tarkista myös, miltä osin Oamkin vakuutus kattaa perussairauteen liittyvät kustannukset. Kun kyseessä on tiedossa tai ennestään olemassa oleva sairaus tms., vakuutus ei aina korvaa mahdollisia kuluja.

  Varaudu myös haasteisiin. Vaihto on antoisaa aikaa, mutta uuteen kulttuuriin sopeutuminen sekä vieraassa ympäristössä ja uudella kielellä toimiminen voi ajoittain olla myös henkisesti raskasta. Siksi onkin tärkeä muistaa, että jos kärsit tai olet kärsinyt esim. mielenterveydellisistä ongelmista, kannattaa harkita tarkkaan ja jutella etukäteen ammattilaisen ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa omasta valmiudesta lähteä vaihtoon ja vaihdon mahdollisista haasteista.

  Tutustu kohdemaasi turvallisuuteen. Hyviä lähteitä tähän ovat ulkoministeriön maakohtaiset matkustustiedotteet sekä matkustusturvallisuus – sivusto. Jos kohdemaasi on altis poikkeaville luonnonilmiöille, kuten esim. maanjäristykset, niin tutustu Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteiden laitoksen julkaisemaan tietopankkiin ja matkustajan oppaaseen luonnonilmiöitä koskien.

  Tee ulkoministeriön matkustusilmoitus kohdemaahasi vaihdon ajalle. Näin sinun tiedetään oleskelevan maassa mahdollisissa riski- tai hätötilanteissa ja saat tällöin kaiken tarvittavan ohjeistuksen tiedon myös ulkoministeriön kautta.

  Hae mukaasi Oamkin ICE- yhteystietokortti ja täytä se matkallesi mukaan. Tämän ns. hätäkortin (In case of emergency card) saat Oamkin vakuutusyhteyshenkilöiltä omalta kampukseltasi.

  Selvitä, miten voit käyttää pankkitiliäsi ulkomailta ja hanki siihen tarvittavat kortit ja tunnukset pankistasi. Tallenna korttiesi numerot ja niiden sulkemiseen tarvittavat numerot puhelimeesi sekä sähköpostiisi, jotta tarvittaessa pääset niihin nopeasti käsiksi.

  Yhteys kohdekorkeakouluun/ vastaanottajaan

  Ole yhteydessä tulevaan opiskelu-/harjoittelupaikkaasi etukäteen. Selvitä yhteyshenkilön ja mahdollisen vastaanottajan nimi ja yhteystiedot sekä paikallinen osoitteesi. Ota tiedot hyvin talteen ja pakkaa mukaan käsimatkatavaroihisi, jotta löydät perille vaikka jotakin matkasuunnitelmissa muuttuisikin.

  Paikan päällä

  KOHTEESSA! VIHDOINKIN!

  1. Ilmoittaudu kohdekorkeakoulun kv-toimistossa ja pyydä heitä täyttämään ja allekirjoittamaan Certificate of Stay - dokumentin saapumisosa (lomakelinkki sivun oikeassa palkissa). Skannaa allekirjoitettu dokumentti outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @) osoitteeseen.

  2. Päivitä paikallinen osoitteesi Peppiin. Turvallisuussyistä Oamkilla täytyy aina olla ulkomailla opiskelevien opiskelijoiden ajantasaiset yhteystiedot rekistereissään.

  3. Allekirjoita paikallinen vuokrasopimus, ellet ole tehnyt sitä jo Suomessa. Selvitä tarkasti, miten saat mahdollisen takuuvuokran takaisin, vai onko se tarkoitettu esim. viimeisen kuukauden vuokraksi. Jos asunnossasi on vikoja tai puutteita, ilmoita niistä välittömästi vuokranantajallesi. Näin varmistat, ettet joudu korvaamaan toisten aiheuttamia vahinkoja pois muuttaessasi.

  4. Selvitä opiskeluohjelmasi ja tee tarvittavat muutokset opinto-/harjoittelusuunnitelmaasi (Learning tai Training Agreement). Sovi tutkintovastaavasi kanssa muutoksista - myös kohteesi yhteyshenkilön kanssa. Tallenna huolella ja säästä kaikki suorittamiesi opintojaksojesi tekemäsi tehtävät, opintojaksokuvaukset, vaatimukset tms. Nämä voivat auttaa sinua opintojen hyväksilukuprosessissa. Muista, että vaihdossa tulee suorittaa min. 5 ECTS/kk (opiskelu) tai min. 3 ECTS/kk (harjoittelu). Jos tässä on nähtävissä haasteita, niin olethan heti yhteydessä myös Oamkiin. Tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä tai ratkaisuista voit keskustella tutkintovastaavasi ja kv-palvelujen kanssa.

  5. Seuraa Oamkin sähköpostiasi. Tämä on ehdottoman tärkeää, sillä sinun tulee mm. ilmoittautua läsnäolevaksi seuraaville lukukausille sekä ilmoittautua seuraavan lukukauden opintoihin Oamkin ilmoittautumisaikataulun mukaisesti.

  6. Jos sairastut vakavammin tai joudut esimerkiksi sairaalahoitoon, niin ilmoita asiasta lähiomaisten lisäksi myös Oamkiin. Näin kaikki pysyvät ajan tasalla tilanteestasi ja voidaan katsoa, onko jotakin, mitä täältä voitaisi tehdä tilanteen auttamiseksi.

  Oamkin kv-palveluilla on oma 24/7 päivystysnumero, johon voit soittaa myös ulkomailta: + 358 20 61 10299.

  Huomioithan kuitenkin, että kyseessä ei ole yleinen hätänumero: akuutti apu hätätilanteeseen sinun tulee aina hälyttää kohdemaasi hätänumerosta. Tapauksissa, joissa kyseessä on tilanne, joka Oamkissakin tulisi tietää heti (esim. vakava tai henkeä uhkaava tapaturma, loukkaantuminen, sairastuminen, tms. akuutti kriisitilanne), voit käyttää Oamkin päivystysnumeroa. Mikäli Oamkin päivystysnumero ei vastaa 40 sekunnin kuluessa, puhelu siirtyy vastaajapalveluun. Jätä aina vastaajaan viesti! Jätä vastaajaan myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, jotta sinuun päin voidaan ottaa yhteyttä.

  7. Pidä yhteyttä kv-koordinaattoriisi myös vaihtosi aikana. Et ole yksin! Lähetä sähköpostia, jossa kerrot kuulumisistasi. Mikäli kohtaat vaihdon aikana ongelmia, määrittele ne tarkasti ja tarkista oikeutesi ja velvollisuutesi. Keskustele asiasta aina kohdekorkeakoulun kv-toimiston henkilöstön kanssa ja muista ilmoittaa niistä myös Oamkiin.

  8. Instaa kaikenmaailman kokemuksesi hashtagilla #oamkabroad. Seuraamme maailman kuulumisia sitäkin kautta ja julkaisemme ajoittain opiskelijoiden otoksia myös Oamkin Instagram- feedissä.

  Palatessa

  Kotona. Ohessa lista vaihdon jälkeen vaadittavista dokumenteista/tehtävistä sinulle:

  1. Vaihdon loputtua pyydä kohteesta todistus, mistä käy ilmi vaihtosi virallinen kesto. Opiskeluvaihdossa käytetään Certificate of Stay - lomaketta, josta käy ilmi vaihdon aloitus- sekä lopetuspäivät (lomakelinkki tämän sivun oikeassa palkissa). Lopullinen apurahasi lasketaan ko. todistukseen perustuen ja maksetaan vain palautettua todistusta vastaan.

  Muista tässä yhteydessä päivämäärä, jonka olet apurahaa hakiessa ilmoittanut viimeiseksi päiväksi. Pyydä vastaanottanutta korkeakoulua merkitsemään todistukseen sama päivämäärä, jos vain mahdollista.

  2. Mikäli olet saanut kaikki suoritukset tehtyä kohteessa, voit pyytää mukaasi suoritustodistuksen opinnoistasi (Transcript of Records). Usein kuitenkaan arvosanoja ei ole vielä annettu, niin selvitä valmiiksi milloin ja miten saat todistuksesi. Usein Transcript of Records lähetetään postitse joko suoraan sinulle tai meille kv-palveluihin.

  Harjoittelusta pyydetään harjoittelutodistus, mistä käy ilmi

  - harjoittelun alku- ja loppupäivämäärät

  - työtehtävät

  - tehtyjen työtuntien määrä

  Tähän käy työnantajan oma pohja tai vaihtoehtoisesti voit käyttää Oamkin pohjaa (lomakelinkki tämän sivun oikeassa palkissa).

  3. Tee vaihdon loppuraportti hakuportaaliin.

  4. Tee Moodlen Orientation to Student Exchange – opintojakso loppuun.

  5. Käy tapaamassa kampuksesi kv-koordinaattoria heti vaihdosta palattuasi. Näin voitte yhdessä katsoa kaikki asiasi kuntoon ja selvittää mahdollisesti vielä avoinna olevat kysymykset.

  6. Hae ulkomailla suoritettujen opintopisteiden hyväksilukua mahdollisimman pian vaihdosta palattuasi eli heti kun saat virallisen Transcript of Recordsin suorittamistasi opinnoista kohteestasi.

  Näin säästyt myös mahdollisilta Kelan selvityspyynnöiltä. Opinto- ja harjoittelupisteiden hyväksiluku tapahtuu aina tutkintovastaavan/ harjoitteluvastaavan kautta. Hyväksilukujen haun ohjeet löydät tämän sivuston "Opiskelu- ja harjoitteluvaihdon hyväksiluku" -osiosta.

  7. Erasmus+ -vaihtoon osallistuneiden tulee vastata pakolliseen komission verkkopalautekyselyyn. Tästä tulee sinulle automaattinen kutsu sähköpostiisi vaihdon jälkeen nimellä Erasmus+ Participant Report.

  Lisäksi, Erasmus+ vaihdossa olleiden tulee suorittaa myös OLS- kielitestin toinen osa. Myös tähän saat automaattisen sähköpostikutsun. Mikäli sait ensimmäisestä osasta arvioinnin C2, sinulle ei tule toista osaa.

  Huomioi, että apurahan toisen osan saadaksesi kaikki yllämainitut asiat (lukuunottamatta opintojen tai harjoittelun hyväksilukua) tulee olla hoidettuna kuukauden sisällä viimeisestä opiskelupäivästä vaihdossa tai harjoittelussa.

  Jos et pääse asioita paikanpäälle hoitamaan, niin ne onnistuu tehdä myös sähköisesti.

  Päivitä yhteystietosi Peppiin ja palauta saamasi Oamkin vakuutuskortti opiskelijapalveluihin.

  Jos olet ilmoittanut Kelalle ulkomaan opintotukea hakiessasi, että et tiedä palaatko / et palaa samaan asuntoon vaihdon jälkeen, muista ilmoittaa uudet asumistiedot heti palattuasi ts. tee uusi asumistukihakemus ja opintotuen muutosilmoitus. Edellä mainittuja ei tarvitse tehdä, jos olet ilmoittanut, että palaat takaisin samaan asuntoon ulkomaanjakson jälkeen.

  Varaa aikaa paluushokille ja osallistu paluuorientaatioon. Elo ja olo Suomessa ei ehkä tunnukaan aivan samanlaiselta kuin ennen vaihtojaksoa. Voit kokea saman tunteiden vuoristoradan kuin uuteen kulttuuriin sopeutuessasi. Osako järjestää yhdessä kv-palvelujen kanssa kerran lukukaudessa paluuorientaation. Kutsuun kannattaa tarttua, sillä paluuorientaatio on rento ja hyvä mahdollisuus tutustua muihin vaihdossa olleisiin ja jakaa kokemuksia.

  Innosta kaveritkin maailmalle! Varaudu kertomaan kokemuksestasi eri tilanteissa ja tilaisuuksissa, sillä olet paras sanansaattaja vaihdon kannattavuudesta ja koko kokemuksesta.

  Vaihdon jälkeen voit pitää kv-intoasi ja kielitaitoasi yllä alkamalla esim. Ouluun saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden tuutoriksi tai osallistumalla muutoin aktiivisesti Osakon järjestämään kv-toimintaan.

Opiskelijan dokumentit

Ennen vaihtoa

Erasmus+ opiskelu/harjoittelu
rivityyppi Nimi
Kv/lähtevä opiskelijaErasmus+ Learning Agreement for Studiesfileicon[.doc] Erasmus+ Learning Agreement for Studies  (Erasmus+-opiskelun Learning Agreement/ LA for Erasmus+ studies)
Kv/harjoitteluvaihtoErasmus+ Learning Agreement for Traineeshipsfileicon[.doc] Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships  (Erasmus+ -harjoittelun Learning Agreement)
Kv/lähtevä opiskelijaEsteettömyystuen hakulomakefileicon[.doc] Esteettömyystuen hakulomake  (Vain Erasmus+-vaihtoihin)
Muu dokumenttiPerheellisen opiskelijan ilmoitusfileicon[.doc] Perheellisen opiskelijan ilmoitus  (Liite E+ -apurahasopimukseen perheellisille opiskelijoille)
Kahdenväliset ja itsehankitut opiskeluvaihdot
rivityyppi Nimi
Kv/lähtevä opiskelijaLearning Agreementfileicon[.doc] Learning Agreement  (Ei-Erasmus+ vaihtoihin/ For non Erasmus+ exchanges)
Kv-asiatTraining agreementfileicon[.doc] Training agreement  (Kahdenvälisiin sekä itsehankittuihin harjoitteluihin/ For bilateral and self-acquired training)
Kahdenväliset ja itsehankitut harjoittelut
rivityyppi Nimi
Kv-asiatTraining agreementfileicon[.doc] Training agreement  (Kahdenvälisiin sekä itsehankittuihin harjoitteluihin/ For bilateral and self-acquired training)

Vaihdon alussa

Opiskeluvaihto/kaikki vaihto-ohjelmat
rivityyppi Nimi
Kv/lähtevä opiskelijaCertificate of Stayfileicon[.doc] Certificate of Stay  (Todistus vaihdon kestosta / Proof of the exchange period)

Vaihdon jälkeen

Opiskeluvaihto/kaikki vaihto-ohjelmat
rivityyppi Nimi
Kv/lähtevä opiskelijaCertificate of Stayfileicon[.doc] Certificate of Stay  (Todistus vaihdon kestosta / Proof of the exchange period)
Harjoitteluvaihto/Erasmus+
rivityyppi Nimi
Kv/harjoitteluvaihtoErasmus+ Learning Agreement for Traineeshipsfileicon[.doc] Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships  (Erasmus+ -harjoittelun Learning Agreement)
Kahdenväliset ja itsehankitut harjoittelut
rivityyppi Nimi
Kv/harjoitteluvaihtoHarjoittelutodistus/ Training Certificatefileicon[.doc] Harjoittelutodistus/ Training Certificate  (Kahdenväliset ja itsehankitut harjoittelut/ Freemover and bilateral training)
Opintojen/harjoittelun hyväksiluku
» Opintopisteiden muuntokertoimia

Muut materiaalit


Erasmus+ ohjelman peruskirjat
rivityyppi Nimi
Muu dokumenttiErasmus Policy Statementfileicon[.pdf] Erasmus Policy Statement  (Oamkin Erasmus-politiikkalausunto/-strategia)
Muu dokumenttiOamkin Erasmus+ -peruskirjafileicon[.pdf] Oamkin Erasmus+ -peruskirja  (Oamkin oikeudet ja velvollisuudet, voimassa 2014 - 2020)
OhjeOpiskelijan Erasmus-peruskirjafileicon[.pdf] Opiskelijan Erasmus-peruskirja  (Erasmus-opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet)

Kesäkoulut 

CTU in Prague - summer school
 
Munich summer schools - electrical & mechanical engineering, business administration & industrial engineering and entrepreneurship
 
Ljubljana Summer School in Computer Science summerschool_Ljubljana
 
BCU Birmingham City University summer school 
 
Luxury and Creative Business Summer School in Paris EDC Paris Summer School
 
Bifrost University (Iceland) Summer School 

Bifrost summer school Iceland

 

University of the West of Scotland (UWS) Summer School UWS Summer School

 
-

Kansainväliset Palvelut / International Services

 
Katja Kurasto
(Engineering, Health and Social Care, Natural Resources)
 
Piritta Nätynki
(Business, ICT, Media and Performing Arts)
 
outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @)
Sivusta vastaa: Sami Niemelä  |  Päivitetty viimeksi: 10.3.2020