Ohjaus- ja koulutuspalvelut

 • Opintojen ohjaus

  Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea ja auttaa sinua suorittamaan mielekäs ja laadukas ammattikorkeakoulututkinto. Opiskelijanamme et ole yksin, vaan voit saada tukea opintoihisi ohjauksen kautta. Kampus-opon vastuulla ovat kokonaisvaltaiset ohjaus-, neuvonta- ja tukipalvelut. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi ja urasuunnittelussa sinua auttavat opettajatuutorit, suuntautumisvaihtoehtovastaavat, vastuuopettajat ja tutkintovastaava. 

  Eri ohjaustahojen yhteystietoja

  Opiskelun ohjaus

  Oppimisen ja opiskelun ohjauksessa keskitymme opiskeluprosessiin. Ohjaamme sinut tunnistamaan vahvuutesi ja kehittämishaasteesi opiskelijana ja tuemme sinua opintojen eri vaiheissa suoriutumaan niiden asettamista haasteista muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla.

  Uraohjaus

  Urasuunnittelun ja ammatillisen kasvun ohjaus käynnistyy heti opintojen alussa ja sen tehtävänä on auttaa sinua kehittämään urasuunnittelutaitojasi sekä rakentamaan siltaa työelämään. Tuemme ammatillista kasvuasi, osaamisidentiteettisi muodostumista ja tietoisuutta siitä, miten voit hyödyntää osaamistasi tulevassa työssäsi. Olet aktiivinen toimija oman elämäsi ja urasi suunnittelijana. Pohdit omaa osaamistasi, kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita, jotta löydät itsellesi mieluisan paikan työelämästä. Urasuunnitelmaa laatiessasi hyödynnät muun muassa urasuunnittelun työkalua ja päivität henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi vastaamaan urasuunnitelmaasi.

  KUVIO 1. UrasuunnitteluorientaatioOpiskelijan urasuunnitteluvalmiuksien ja urasuunnittelutaitojen kehittymistä ja ohjaamista voidaan tarkastella urasuunnitteluorientaatio-käsitteen avulla. Urasuunnitteluorientaatio kattaa urasuunnittelutaidot ja urasuunnitteluvalmiudet kokonaisuudessaan.Itsetuntemuksen kehittäminen luo perustan urasuunnittelutaitojen ja urasuunnitteluvalmiuksien kehittymiselle. Tähän sisältyy tietoisuus omista ominaisuuksista ja kiinnostuksista. Näiden taitojen kehittäminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa. Urasuunnitteluvalmiudet ja urasuunnittelutaidot käsittävät myös kyvyn tehdä uraa koskevia päätöksiä ja toteuttaa päätöksiä erilaisissa uran siirtymätilanteissa. Päätöksentekokykyä tukevia ja siihen valmentavia toimintoja ovat oman tulevaisuuden toiveiden jäsentäminen ja uraa koskevien tavoitteiden asettaminen sekä erilaisten valintojen tekeminen.Osaamisidentiteetin kehittäminen on myös olennainen osa urasuunnitteluvalmiuksia ja urasuunnittelutaitoja. Oman osaamisen tunnistaminen sekä taito sanoittaa osaamista ja tuoda sitä esiin konkreettisella tavalla esimerkiksi työnhakutilanteessa ovat taitoja, joita ennakoimattomassa ja muuttuvassa työelämässä edellytetään jokaiselta yksilöltä. Urasuunnitteluorientaatio sisältää myös työelämäorientaation, joka rakentuu kolmesta osa-alueesta: yksilöllinen työelämäsuhde, työelämätiedot ja -taidot sekä työllistymisvalmiudet.

  KUVIO 1. Urasuunnitteluorientaatio (Laajala, Lehtelä, Mäki-Hakola & Jussila 2021)

  Urasuunnittelutaitoja voidaan tarkastella urasuunnitteluorientaatio-käsitteen avulla (kuvio 1).

  Hyvinvoinnin tukeminen

  Persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisella tarkoitamme yksilön koko elämäntilanteen ja elämänhistorian huomioimista ohjaustilanteessa. Erityisesti vaativissa elämäntilanteissa kuten terveysongelmat, taloudelliset vaikeudet, perheeseen liittyvät tilanteet, päihdeongelmat ja erilaiset kriisitilanteet tarvitaan psykososiaalista kehittymistä tukevaa ohjausta. Opiskeluhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat osa tätä ohjauksen osa-aluetta.

  Kampus-opot

  Kampus-opojen erityisenä vastuualueena ovat erityisohjausta tarvitsevat opiskelijat, jotka eivät jostain syystä pysy opintoaikataulussa ja opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä kokonaan. Lisäksi vastuualueena on ohjata ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perehdyttäminen opiskeluun ja opiskeluympäristöön.

  Ohjausajan varaaminen

  Linnanmaan kampus

  Heli Huttunen
  konetekniikka,
  kulttuuri, viestintä,
  sähkö- ja automaatiotekniikka

  Leila Karjalainen
  Information Technology,
  International Business,
  tieto- ja viestintätekniikka,
  tietojenkäsittely (vuodesta 2020 aloittaneet opiskelijat)

  Erja Korhonen
  liiketalous,
  tietojenkäsittely (vuonna 2019 ja aikaisemmin aloittaneet opiskelijat)

  Elina Penger
  kulttuuri, musiikkipedagogit ja tanssinopettajat

  Pirjo Siipola
  luonnonvara-ala,
  energia- ja talotekniikka,
  rakentamistekniikka


  Oulaisten kampus

  Mari Vihelä
  terveysala


  Kontinkankaan kampus

  Susanna Saarinen
  sosiaali- ja terveysala

  Elina Penger
  Degree Programme in Nursing

  Katri Kosonen

  Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus,

  SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland)

  Kaikki kampukset

  Elina Penger
  psyykkinen hyvinvointi, riippuvuus- ja kriisiohjaus


  Kampus-opojen yhteinen sähköpostiosoite on

  kampus-opot#oamk.fi (korvaa # -> @)


  Valtti-ryhmät

  Suosituista opintoryhmistä potkua opintoihin!

  valtti.jpg

  Järjestämme suosittuja Valtti-ryhmiä lukuvuosittain. Ryhmissä keskustellaan opiskelijan elämään ja opintoihin liittyvistä asioista, haasteista ja onnistumisista. Tarjoamme myös yksilöohjausta. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi:

  • ajankäyttö ja motivaatio
  • opinnäytetyön jumit ja niiden purkaminen
  • rästiin jääneiden opintojen suorittaminen
  • itsetuntemus ja oman osaamisen tunnistaminen
  • valmistuminen ja työelämään siirtyminen.

  Opiskelijakokemuksia ryhmistä:

  -- opiskelijakokemuksia --

  Tiedot ryhmistä ja ajanvaraus yksilöohjaukseen ovat opiskelijaintra Oivassa.

 • Koulutuspalvelut

  Koulutuspalveluiden Oamk-lähipalvelut tarjoaa sinulle opiskelijapalveluita koko opintojesi ajan. Tukea ja neuvontaa saat esimerkiksi opiskeluoikeuteen, lukuvuosi-ilmoittautumiseen, opintotuki- tai vakuutusasioihin. Lähipalvelut neuvovat sinua myös opiskelijavaihdossa (lähtevät ja saapuvat opiskelijat).

  Ylläpidämme opiskelijarekisteri Peppiä, joten voit ilmoittaa meille myös henkilö- ja yhteystietojen muutoksista. Autamme sinua valmistumisvaiheeseen liittyvissä kysymyksissä ja opintojesi päättyessä laadimme sinulle tutkintotodistuksen. Saat myös sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja, kuten opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen, omatoimisesti Pepistä.  Opiskelutodistusta varten henkilötietosi pitää olla ajan tasalla Pepissä. Katso lisätietoa sähköisistä asiakirjoista. Tarvittaessa autamme osoitteessa study.oamk@oulu.fi

  Voit ottaa yhteyttä myös sähköisellä lomakkeella tai anonyymin chatin välityksellä Opinto-oppaassa. Chat on avoinna maanantaista perjantaihin klo 12 - 15. Löydät meidät myös Facebookista ja YouTubesta. Lue myös Usein kysytyt –kysymykset sivustolla olevia vastauksia. Näistä voit saada hyviä vinkkejä opintoasioihin.

  Palvelemme Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla, verkossa sekä puhelimitse. Katso alta Oamk-lähipalveluiden tarkemmat yhteystiedot ja lähipalvelupisteesi aukioloajat.

  Linnanmaan kampuksen yhteystiedot

  Linnanmaan kampuksella on informaatioteknologian, tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja luonnonvara-alan koulutuksemme sekä ammatillinen opettajankoulutus.

  Linnanmaan palvelupiste Luotsi:
  Yliopistonkatu 9 7 C siipi, 1. krs.
  Palvelupiste sijaitsee lähellä ravintola Maraa.

  Opiskelijapalvelut

  Luotsi-palvelupisteen palveluajat:
  ma ja ke klo 10 - 13, to klo 12-15

  Puh. 029 448 9210, Ma - Pe klo 10-12

  study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

  Lähtevä opiskelijaliikkuvuus (palveluajat ja yhteystiedot)
  Saapuva opiskelijaliikkuvuus (palveluajat ja yhteystiedot)

  Kontinkankaan kampuksen yhteystiedot

  Kontinkankaan kampuksella ja Oulaisen kampuksella tarjotaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksia. Kontinkankaan palvelupiste palvelee sekä Oulussa ja Oululaisissa opiskelevia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita.

  Kontinkankaan kampuksen palvelupiste:
  Kiviharjuntie 4, Louhi rakennus, 1. krs tila Louhi 1194.

  Opiskelijapalvelut

  Lähipalvelupisteen palveluajat:
  ma ja ke klo 10 - 13, to klo 12-15

  Puh. 029 448 9211, Ma-Pe klo 10-12

  study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

  Lähtevä opiskelijaliikkuvuus (palveluajat ja yhteystiedot)
  Saapuva opiskelijaliikkuvuus (palveluajat ja yhteystiedot)

  Oamk-lähipalvelutiimi

  Koulutuspalvelupäällikkö
  Kempas Eija, 050 317 4620

  Johtava koulutusasiantuntijat

  Koutonen Kati, 050 563 2626
  (Tekniikka ja luonnonvara-ala, Informaatioteknologia)

  Karjalainen Päivi, 050 542 2177
  (Ammatillinen opettajankoulutus, Kulttuuriala)

  Vainionpää Markus, 046 923 5147
  (Liiketalous, Sosiaali- ja terveysala)

  Erikoissuunnittelija
  Rajaniemi Jarmo, 050 317 4917

  Koulutussuunnittelijat

  Aalto Sirpa, 050 540 4122 (Ammatillinen opettajankoulutus)
  Bennett Johanna, 050 562 7244
  Fähnrich Bastian, 050 317 4931
  Jussila Heli, 050 436 6034
  Latva-Ranta Minna, 040 141 5736
  Moilanen Minna, 050 301 3837
  Tikkanen Laura, 050 4624735

  Suunnittelijat

  Kela-Haataja Susanna, 050 479 5268
  Lundström Annika, 050 470 0769
  Ländén Anniina, 040 141 5116
  Nikkanen Mervi, 040 652 6971

  Koulutusassistentit

  Alin Elina, 050 470 9740
  Dehghani Mitra, 040 141 5099
  Inkala Anu, 040 141 5734
  Kaukonen Emmi, 050 572 0719
  Kettunen Maarit, 040 141 5715
  Maaninka Laura, 050 453 4725
  Pohjola Raija, 040 141 5733
  Schroderus Tiina, 050 520 9729
  Svenström Virve, 040 141 5119

  Harjoittelija

  Santala Marjut, 040 480 3482

  Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi#oulu.fi (korvaa # -> @)

 • Esteetön opiskelu

  Kaikilla opiskelijoillamme on oikeus esteettömään opiskeluun. Tavoitteenamme on kohdella kaikki opiskelijoita tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.  Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa erilaisen opiskelijan huomioon ottamisen ammattikorkeakoulussa. Pyrimme järjestämään opetusmenetelmät, oppimis- ja toimintaympäristöt sellaiseksi, että se palvelee kaikkia opiskelijoita ja auttaa heitä valmistumaan tavoitteellisissa ajassa. 

  Fyysinen ympäristö

  Korkeakoulumme kampusalueet (ks. kampuskartat) ovat yleisen liikkumisen kannalta hyvin toimivia. Esteettömyyteen on kiinnitetty huomioita lisäksi erilaisin järjestelyin: 

  • Kaikkien toimipisteiden pysäköintipaikoilla on merkityt inva-paikat.
  • Linnanmaan kampuksen esteettömät ulko-ovet ovat pääovi C sekä ovi C5. Kontinkankaan kampuksen esteetön ovi on Louhi-rakennuksen pääovi. Oulaisten kampuksen esteetön ovi on pääovi. 
  • Kaikilla kampuksilla on vierailijoita varten lainattava pyörätuoli, jota voi tarvittaessa tiedustella virastomestareilta.  Kampuksilla on riittävät tilat liikkua apuvälineiden kanssa.    
  • Linnanmaan kampuksella on ICT palveluista lainattavissa ns. induktiosilmukkapaketti, jota voidaan hyödyntää missä tilassa tahansa. Kontinkankaan kampukselta Paasi-rakennuksesta löytyy induktiosilmukalla varustettuja tiloja. Oulaisten kampuksen auditoriossa on induktiosilmukka.
  • Kaikilla kampuksilla on useita inva-WC:tä.
  • Kampuksilla on liikkumista helpottavia hissejä.

  Tuki ja ohjaus

  Korkeakoulussamme opiskelija saa tietoa ja tukea opintojensa suunnitteluun esimerkiksi opettajatuutorilta, tutkintovastaavalta ja kampus-opolta. Korkeakoulumme sivuilta löytyy opintojen suunnittelun tueksi monipuolista ja selkeää tietoa.

  Opiskelija, jolla on haasteita oppimisessa (esimerkkejä kuviossa 1), voi halutessaan pyytää opettajalta tukitoimia opintojakson suorittamisen tueksi.

  KUVIO 1. Esimerkkejä oppimisen haasteista

  Mikäli epäilet oppimisvaikeutta tai sinulla on jo todettu oppimisvaikeus, ole yhteydessä kampus-opoon (kuvio 2).

  Keskustele oppimisvaikeuksista kampusopon kanssa. Voit saada oppimisvaikeuteen liittyvän testauksen sekä tukitoimia.

  KUVIO 2. Etenemistapa mahdollisten tukitoimien saamiseksi

  Kampus-opot suunnittelevat yhdessä opiskelijan kanssa hänelle tarkoituksenmukaisimmat yksilölliset järjestelyt opintojen tueksi. Tukitoimia ovat esimerkiksi:

  • henkilökohtainen opintosuunnitelma
  • lisäaika tenttiin vähintään 20 minuuttia tuntia kohden
  • työpajat opintojen etenemisen tueksi
  • luentomateriaalit etukäteen
  • vaihtoehtoiset suoritustavat
  • opastus digitaalisiin apuvälineisiin
  • mahdollisuus suullisiin kokeisiin/tehtäviin tai mahdollisuus täydentää kokeita suullisesti
  • mahdollisuus tehdä koe useammassa osassa
  • lisäohjaus esimerkiksi opinnäytetyössä
  • Celia-palvelut

  Opiskelijan vastuulla on kertoa opettajalle riittävästi tietoa tilanteesta, jotta opettaja voi antaa sinulle tarvittavaa tukea. Yksilöllisissä järjestelyissä huomioidaan sekä opintojakson että tutkinnon osaamistavoitteet. Opettajan tehtävänä on arvioida osaamistavoitteiden saavuttaminen ja turvata opiskelijoiden yhdenvertaisuus.

  Mikäli epäilet lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen liittyvää vaikeutta (lukivaikeus), voi halutessasi hakeutua digilukiseulaan. Kampus-opot järjestävät digilukiseulan kolme kertaa lukuvuodessa. Digilukiseula voidaan tehdä tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijalle, jonka äidinkieli on suomi. Jos sinulle on tehty aikaisemmin lukitesti, ota yhteys kampus-opoon. Tällöin uutta testiä ei tehdä.

  Lukuvuoden 2022-2023 lukiseulat järjestetään:

  • 22.9.2022 klo 14.30 - 15.30 Linnanmaan kampus
  • 17.11.2022 klo 14.30 - 15.30 Kontinkankaan kampus
  • 9.2.2023 klo 14.30 - 15.30 Linnanmaan kampus

  Lukiseuloista tiedotetaan Oivassa muutama viikko ennen testiajankohtaa.

  Mikäli digilukiseulassa havaitaan viitteitä lukivaikeudesta, kampus-opo voi tehdä sinulle tarkemman yksilötestin. Jos sinulla todetaan lukivaikeus, saat lausunnon, jossa suositellaan sinulle kohdennettuja tukitoimia.

  Oppimista tukevista apuvälineistä ja -rahoista saat tietoa Kelan palveluista ja Tukilinjalta.

 • eOhjauspalvelut

  eOhjauspalvelut on etäohjauksen ja -neuvonnan palvelukokonaisuus.

 • Opintopsykologi

  Tutkinto-opiskelijoidemme käytettävissä on opintopsykologi.

 • Korkeakoululiikunta

  Oulun korkeakoulujen yhteiseen liikuntatarjontaan voit tutustua osoitteessa oulunkorkeakoululiikunta.fi.

 • Vakuutukset

  Video opiskelijan vakuutusturvasta 

  Vakuutukset ovat voimassa Ifissä (If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike).

  Opiskelijan vakuutusturvaan sisältyy:

  Lakisääteinen opiskelijatapaturmavakuutus 

  Ammattikorkeakouluopiskelijoita koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva perustuu opiskelutapaturman korvaamisesta annettuun lakiin (Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 1318/2002).  Lain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä. Turvan piiriin kuuluu käytännön opetus oppilaitoksessa sekä palkaton käytännön työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla. Mikäli työharjoittelusta maksetaan palkkaa, opiskelija kuuluu palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin.

  Opiskelijoita koskeva tapaturmavakuutus on voimassa ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana, mikäli ulkomainen opiskelu tai harjoittelu kuuluu opiskelijan opetussuunnitelmaan suomalaisessa oppilaitoksessa.

  Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, oppilastapaturmat

  Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa (mukaan lukien etäopetus) sekä tähän liittyvien välittömien matkojen aikana.

  Vakuutus on voimassa mm. teoriaopetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa osaa opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan.

  Välittömillä matkoilla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä opiskeluaikaisesta asunnosta oppilaitokseen tai opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan ja takaisin.

  Tapaturmat, ohjeet hoitoon hakeutumisesta:

  Mene lääkäriin heti tai mahdollisimman pian, mikäli vamma aiheuttaa oireita, jotka eivät häviä muutaman vuorokauden sisällä.

  Hakeudu hoitoon YTHS tai lähimmälle If terveyspalveluiden yhteistyökumppanille esim. Mehiläinen ja Terveystalo. Löydät kumppanit osoitteesta if.fi/sairaanhoitoverkosto.

  Ilmoita hoitolaitokseen työtapaturman ollessa kyseessä, että oppilaitos on Oamk ja vakuutus on Ifissä.

  Tapaturmaan liittyvät korvausasiat hoidetaan koulutuspalveluiden kautta, joten tapaturman sattuessa ota mahdollisimman pian yhteyttä study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).

  Matkavakuutus

  Oamk on vakuuttanut ammattikorkeakouluopiskelijat opintoihin liittyvillä matkoilla. Vakuutustodistuksessa on kerrottu tarkemmin vakuutuksen sisältö.

  Vakuutustodistuksen saat koulutuspalveluiden kautta study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).

  Matkavakuutus, ohjeet hoitoon hakeutumisesta ulkomailla:

  Hakeudu lääkäriin matkakohteessa.

  Ifin sopimussairaalat ja -lääkärit

  Näyttämällä matkavakuutuskorttia/todistusta ei yleensä tarvitse maksaa itse kuluja, vaan laskutus on Ifiin.

  Muussa tapauksessa maksa kulut ja hae korvauksia netin kautta.

  Ohjeet ja yhteystiedot vahinkoilmoituksen tekemistä varten

  Ifin korvauspalvelun yhteystiedot:

  Puhelin 010 19 17 15 (henkilövahingot) ja puhelin 010 515 8203 (matkatavarat).

  Hätätilanteessa ulkomailla ota yhteys SOS International 24/7. Soita +45 38 48 89 77.  

  USA, Kanada ja Etelä-Amerikka: Global Medical Management Inc (GMMI) 24/7.

  Puhelin USA:ssa ollessa: 1 800 694 9483.  USA:n ulkopuolelta +1 954 308 3901.

  Eurooppalainen sairaanhoitokortti

  Hanki kortti Kelasta ennen ulkomaan matkaa.

  Näyttämällä Eurooppalaista sairaanhoitokorttia https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti saat EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa hoitoa samaan hintaan kuin maassa asuvat henkilöt.

  Saat lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa sitä, että palaat kotiin.

  Pääset hoitoon myös, jos kyseessä on raskauteen liittyvä hoito, synnytys tai pitkäaikainen sairaus.

  Vastuuvakuutus

  Oamkin vastuuvakuutus sisältää opiskelijan työharjoitteluvastuun laajennusehdon.

  Vakuutus korvaa työharjoittelijaopiskelijan huolimattomuudellaan aiheuttamat esine- ja henkilövahingot harjoittelupaikalle tai sen ulkopuolisille, kun opiskelija on henkilökohtaisesti korvausvastuussa vahingosta.

  Vakuutustodistuksen saat koulutuspalveluiden kautta study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).

  Yhteystiedot

  Ota vakuutusasioissa ensisijaisesti yhteyttä osoitteeseen study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

  Vakuutusyhteyshenkilö Anu Inkala, puh.  040 141 5734 

  Vakuutusyhteyshenkilö Maarit Kettunen,  puh.  040 141 5715 

  Vakuutusyhteyshenkilö Raija Pohjola, puh.  040 141 5733