Opintoihin vaikuttaminen

Opiskelijana voit vaikuttaa opintoihisi ja koulutuksen kehittämiseen Oamkissa monella eri tapaa. Omalla aktiivisuudellasi, esimerkiksi osallistumalla opintoihisi liittyviin asioihin, keskustelemalla ja kommentoimalla voit vaikuttaa suoraan moniin asioihin. Oamkin opiskelijapalautejärjestelmä antaa lisäksi jokaiselle opiskelijalle tasaveroiset mahdollisuudet palautteen antamiseen.


Oamkissa opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet ovat monipuoliset.

   

Laatu on meidän kaikkien juttu.

 

Kuuntele podcast Miten opiskelija voi vaikuttaa?
 

Opiskelijapalautejärjestelmä

Opiskelijapalautejärjestelmä koostuu opintojaksoilta kerättävästä palautteesta, säännöllisesti järjestettävistä koulutuskyselyistä sekä tutkinto-ohjelmatiimien toiminnasta. Opiskelijana olet tärkeässä roolissa koulutuksen kehittämisessä. Voit antaa monipuolisesti palautetta ja osallistua oman tutkinto-ohjelmasi kehittämiseen esimerkiksi tutkinto-ohjelmatiimeissä.


Opiskelijapalautejärjestelmä koostuu kolmesta eri osiosta, jotka ovat opintojaksopalaute, kyselyt koulutuksesta ja tutkinto-ohjelmatiimit.

Opintojaksopalautetta keräämme Pepin kautta jokaiselta opintojaksolta. Opiskelijat voivat antaa järjestelmän kautta

  • jatkuvaa palautetta
  • välipalautetta
  • opettajien omia palautekyselyitä ja
  • loppupalautetta.

Opettajat hyödyntävät saamansa palautteen opintojakson kehittämisessä.

Koulutuksesta järjestetään vuosittain tammi–helmikuussa yleinen kysely. Sen tavoitteena on selvittää opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mitkä asiat toimivat ja mitä on tarpeen kehittää. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa

  • opintojen työelämälähtöisyys
  • opintojen eteneminen ja toteuttaminen sekä
  • opiskelijatyytyväisyys.

Kyselyn tulokset käsitellään tutkinto-ohjelmittain, ja nostetaan kehittämiskohteet tulosten ja yhteisen käsittelyn perusteella.

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP-kysely) on valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, jossa arvioidaan koulutusta ja opiskelua kokonaisuudessaan. Kysely tehdään viimeistään tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä Oamkissa koulutuksen kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Voit tutustua Oamkista valmistuneiden vastauksiin Vipunen-portaalissa.

Tutkinto-ohjelmatiimissä kehitetään tutkinto-ohjelmien sisältöä ja rakennetta sekä pidetään huolta tutkinto-ohjelmien työelämävastaavuudesta. Tiimit ovat opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien yhteistyöelimiä. Tutkinto-ohjelmatiimeissä opiskelijat ovat mukana kehittämässä omaa tutkinto-ohjelmaansa. Kaksi tiimin kokouksista on teemoitettu opiskelijoiden palautteiden käsittelyyn. 

Opiskelijaedustajat toimivat tutkinto-ohjelmatiimien lisäksi ammattikorkeakoulun hallituksessa ja Laatu ja vastuullisuus -työryhmässä. Lisäksi heitä on muissa työryhmissä tarpeen mukaan.