Opinto-opas


Opiskelu Oamkissa »

Opintojen suunnittelu

 • Opintojaksoille ilmoittautuminen

  Opiskelijamme ilmoittautuvat kaikille opintojaksoille Pepissä. Huomaathan, että myös harjoittelu ja opinnäytetyö ovat omia opintojaksojaan, joten myös niille tulee ilmoittautua. Ilmoittautuminen on tärkeää, koska ilman sitä opintojakson suorittaminen ei ole mahdollista.

  Pepin henkilökohtaisen opintotosuunnitelman (HOPS) -palvelussa opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa sekä seuraa opintojensa etenemistä. Opintojaksototeutuksille ilmoittautuminen tapahtuu myös HOPSin kautta.

  Opintojaksototeutusten ilmoittautumisajat näet lukujärjestyksistä opintojaksototeutusta klikkaamalla. Kun ilmoittautuminen opintojaksototeutukselle avautuu, niin siitä tulee HOPSiin ilmoitus, mikäli opintojakso on opiskelijan HOPSissa. Voit myös hakea lisää toteutuksia, joissa ilmoittautumisaika on käynnissä klikkaamalla + Hae opintoja -painiketta.

  Ilmoittautumisohje löytyy opiskelijan Peppi-ohjeesta. Tarkemmista ilmoittautumiskäytänteistä tiedotetaan osastoittain erikseen Oivassa.

 • HOPS

  Opiskelijan HOPS-polku

  KOKO OPINTOJEN AJAN

  Uraohjaus
  (Urasuunnittelun työkalu Pepissä)

  HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa

  Mahdollisesta erityistuen tarpeesta keskustelu kampus-opon kanssa

  Mahdollisuus hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (HOT)

  OPINTOJEN ALOITUSVAIHE
  Opiskeluun sitoutuminen ja opintoihin perehtyminen
  OPINTOJEN ETENEMISVAIHE
  HOPS:n päivittäminen (tilannekatsaus: missä mennään ja mitä seuraavaksi?)
  OPINTOJEN SYVENTÄVÄ VAIHE
  HOPS:n päivittäminen (tilannekatsaus: missä mennään ja mitä seuraavaksi?)

  Työelämään siirtymisen ja jatko-opintojen suunnittelu

  OHJAUKSEN OSA-ALUEET

  Oppiminen ja opiskelu
  Urasuunnittelu ja ammatillinen kasvu
  Persoonallinen kasvu ja hyvinvoinnin tukeminen

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on sinun suunnitelmasi siitä, miten suoritat korkeakoulututkinnon. Tutkintovastaava hyväksyy opintoja HOPSiisi tutkinnon osaamisvaatimusten, laajuuden ja koulutusosaston resurssien rajoissa. Sovitun työnjaon mukaisesti myös opettajatuutori ja kampus-opo voivat hyväksyä HOPSin.

  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadit Pepissä. Tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelma määrittää opintojesi kehyksen. Tutkintotavoitteiden puitteissa voit suorittaa näköisesi tutkinnon ja valita sinua kiinnostavia ja asiantuntijuutesi kehittymistä tukevia opintojaksoja esimerkiksi CampusOnline.fi-tarjonnasta. Sinulla on mahdollisuus myös hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (HOT).

  Seuraa opintojesi edistymistä säännöllisesti. Voit päivittää HOPSia opintojesi edetessä ja urasuunnitelmasi täsmentyessä. Esimerkiksi vaihto-opiskeluvuosi tai henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa suunnitelmasi muotoutumiseen.

  Oman HOPSisi laadintaan saat ohjausta opettajatuutorilta, tutkintovastaavalta ja kampusopolta.

 • Urheilu-ura ja opiskelu

  Oulun ammattikorkeakoulu on mukana Ouluseutu Urheiluakatemiassa (OSUA), joka tukee opintojen ja urheilu-uran yhdistämistä. OSUA on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat pääsääntöisesti ikäluokkiensa SM-mitalisteja tai sinne suuntaavia urheilijoita. Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevan urheilijan opintoja tuetaan opinto- ja valmennussuunnitelmalla (HOVS), joka tarvittaessa laaditaan yhdessä valmentajien, opintojen ohjaajan ja opettajatutorin kanssa. Henkilökohtaisen suunnitelman avulla etsitään aikaa urheilijan arkeen sekä vältetään opiskelujen ja urheilun päällekkäisyyksiä.

  Lue lisää OSUAsta »

Hyväksilukeminen

Videot

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 23.3.2020