Opinto-opas


Opiskelu Oamkissa »

Opiskelumahdollisuuksia

Yksilöllisen osaamispolun suunnittelussa voit huomioida alla mainittuja opiskelumahdollisuuksia.

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen osaamisen kehittämistä on mahdollista jatkaa muun muassa Master-tutkinnoissa ja erikoistumiskoulutuksissa. Tutustu myös ammatillisen opettajakorkeakoulun, avoimen ammattikorkeakoulun ja täydennyskoulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 • Akraamo

  Akraamo on alkutuottajien sekä maaseutuyrittäjien ja -kehittäjien monipuolinen oppimis- ja palvelukeskus Pohjois-Pohjanmaalla. Akraamossa luonnonvara-alan opiskelijoiden tuottamia palveluita voidaan toteuttaa harjoitteluna, opinnäytetöinä tai työelämälähtöisinä opiskelijaprojekteina.

  Lue lisää Akraamon verkkosivuilta »

 • Kansainväliset opinnot

  Oamkissa opiskelijan mahdollisuudet kansainvälistymiseen on huomioitu kaikissa tutkinto-ohjelmissa ja korkeakoulun toiminnassa yleisesti. Kansainvälistymisen polkuja ovat englanninkieliset ja kansainvälisen ulottuvuuden omaavat opintojaksot, opiskelu- tai harjoittelujaksot ulkomailla, kansainvälisiin tki-hankkeisiin osallistuminen, ”kotikansainvälistyminen” kampuksella sekä osallistuminen opiskelijakunnan kansainvälisiin toimintoihin.

  Jokaisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa on 30 opintopistettä jokaiselle pakollisia englanninkielisiä opintoja. Vieraskieliset opinnot opiskelija voi suorittaa joko kotikorkeakoulussa tai opiskelu- tai harjoittelujaksolla ulkomailla. Tutkinto-ohjelmaan sisältyvät englanninkieliset opintojaksot tarjoavat myös saapuville ulkomaisille vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden opiskella Oamkissa täysipainoisesti.

 • Verkko-opinnot

  Oamkin ja muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamia verkko-opintojaksoja löydät CampusOnline.fi –sivuston kautta. CampusOnline.fi –opintotarjonta julkaistaan kolme kertaa lukuvuodessa syys-, kevät- ja kesälukukausille. Lisätietoa löydät täältä.

  Aasia-opinnot

  MOOC-kursseja Aasiasta / Yliopistojen Aasia-verkosto

  Syksystä 2021 lähtien Yliopistojen Aasia-verkosto järjestää neljä MOOC-kurssia, jotka Oamkin tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa ilmaiseksi

  Johdatus Itä-Aasiaan (3 op) 1.10-15.12.2021,

  opetuskieli suomi

  Johdatus Kaakkois-Aasiaan (3 op) 1.10-15.12.2021,

  opetuskieli suomi

  Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op) alustava aikataulu: 14.3.-5.6.2022, opetuskieli suomi

  Introduction to Business in East and Southeast Asia (3 op) 10.1.-3.4. 2022, opetuskieli englanti

  Mikäli haluat sisällyttää Aasian opintoja Oamkissa suoritettavaan tutkintoon, ole yhteydessä omaan tutkintovastaavaasi.

  Uusien MOOC-kurssien opintojaksokuvaukset päivitetään Aasia-verkoston verkkosivuille kesän aikana.

  Mikäli haluat suorittaa Aasia-verkoston ”perinteisiä” ei-MOOC verkkokursseja, joita on tarjolla yli kymmenen, voit tehdä sen itsemaksavana erillisopiskelijana.

  Muille kuin MOOC-kursseille haetaan Aasia-verkoston kurssihaun kautta (3 kertaa vuodessa ennen lukukauden alkua) ja maksetaan erillisopintomaksu 250 €, joka oikeuttaa 25 op:n suorittamiseen

  Lisätietoa Aasia-verkoston kursseista .

  Circumpolar studies

  Circumpolar Studies -ohjelma on Arktisen yliopiston (University of the Arctic, UArctic) jäsenkorkeakoulujen opiskelijoille tarjolla oleva mielenkiintoinen tapa oppia pohjoisesta ja pohjoisuudesta. Opintoja voi suorittaa virtuaalisesti tai vaikkapa paikanpäällä jossain toisessa UArcticin jäsenkorkeakoulussa.

  Circumpolar Studies -ohjelmassa on mahdollista opiskella ja oppia pohjoisen napa-alueen maihin, ihmisiin ja ilmiöihin liittyviä asioita ja aiheita. Opinnot valmentavat esimerkiksi alan jatko-opintoihin tai kestävän kehityksen hallintaan, itsehallintoon, arktiseen teknologiaan ja pohjoisten alueiden matkailuun liittyviin työtehtäviin. Erityistä huomiota ja painoarvoa on annettu pohjoisten napa-alueiden alkuperäiskansoja koskettaville aiheille.

  Oamkin opiskelijat voivat sisällyttää Circumpolar Studies -opintoja esimerkiksi vapaavalintaisiin opintoihin, tai tutkintovastaavan kanssa asiasta sovittaessa niillä voi myös täydentää tutkintoaan tai korvata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Circumpolar Studies -opintoja suorittavilla opiskelijoilla on etusija valittaessa opiskelijoita north2north-vaihto-ohjelmaan, joka tarjoaa mahdollisuuden suorittaa osan opinnoista paikanpäällä toisessa north2north-jäsenkorkeakoulussa.

  Circumpolar Studies -ohjelma koostuu kahdesta osiosta: BCS Core ja Advanced Emphasis -opinnoista. BCS Core -opinnot koostuvat yhdestä johdantokurssista ja kuudesta monialaisesta syventävästä kurssista. BCS Core -opinnot tarjoavat opiskelijoille laajat tiedot ja ymmärryksen pohjoisten napa-alueiden maista, ihmisistä ja kriittisistä tekijöistä.

  Lisätietoja Circumpolar Studies -ohjelmasta on University of the Arcticin Circumpolar Studies -sivustolla. Opinnot ovat maksuttomia UArcticin jäsenkorkeakoulujen opiskelijoille. Opintoihin täytyy ilmoittautua UArcticin International Academic Office -toimistoon Kanadaan. Syyslukukauden opintoihin ilmoittautuminen täytyy tehdä syyskuun alkuun mennessä, kevätlukukaudelle tammikuun alussa. Oamkin opiskelijat palauttavat ilmoittautumislomakkeet yksikkönsä kv-koordinaattorille, joka toimittaa lomakkeet kv-palveluihin, josta ne toimitetaan edelleen Kanadaan.

  Oulun ammattikorkeakoulun Circumpolar Studies -yhteyshenkilö on Sami Niemelä.

 • Yrittäjyysopinnot – Ideasta uutta liiketoimintaa

  Kehitämme yrittäjyyttä ja uuden liiketoiminnan syntymistä sekä tuemme alueen yritystoiminnan uudistumista. Osallistumme ja vaikutamme Pohjois-Suomen tulevaisuuden luomiseen kehittämällä aktiivisesti ja tarvelähtöisesti alueen työ- ja elinkeinoelämää.

  Teemme aktiivista yhteistyötä yrittäjyyden kehittämisessä Oulun innovaatioallianssin toimijoiden kanssa.

  Avanto-yrittäjyysohjelma

  Avanto-yrittäjyysohjelmassa opiskelijamme voivat hyödyntää osaamistaan ja työllistää itsensä tai selvittää ideansa bisnespotentiaalin. Ohjelmaan Voi hakea mukaan silloin, kun se sopii itselle parhaiten. Pääsyvaatimuksena on ainoastaan halu työllistää itsesi. Lue lisää »

  Terwa-akatemia

  Terwa-akatemia on yksi liiketalouden koulutuksemme suuntautumisvaihtoehdoista. Terwa-akatemiassa opiskelijamme oppivat yrittäjyyttä omien osuuskuntiensa kautta. Lue lisää »

  Oamk LABs

  Monialaiset ja kansainväliset opiskelijatiimit kehittävät uusia konsepteja, tuotteita ja palveluita sekä uutta liiketoimintaa valituille toimialoille.

  Demola

  Demolassa kansainväliset opiskelijatiimit kehittävät uusia ratkaisuja ja demoja alueen yrityksille ja muille toimijoille. Lue lisää »

  Opiskelijoiden osuuskunnat

  Trapesti ja Kulttuuriosuuskunta Osuma tuottavat liiketalouden ja kulttuurialan palveluita alueen yrityksille.