Opinto-opas


Opiskelu Oamkissa »

Opiskelumahdollisuuksia

Yksilöllisen osaamispolun suunnittelussa voit huomioida alla mainittuja opiskelumahdollisuuksia.

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen osaamisen kehittämistä on mahdollista jatkaa muun muassa Master-tutkinnoissa ja erikoistumiskoulutuksissa. Tutustu myös ammatillisen opettajakorkeakoulun, avoimen ammattikorkeakoulun ja täydennyskoulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 • Akraamo

  Akraamo on alkutuottajien sekä maaseutuyrittäjien ja -kehittäjien monipuolinen oppimis- ja palvelukeskus Pohjois-Pohjanmaalla. Akraamossa luonnonvara-alan opiskelijoiden tuottamia palveluita voidaan toteuttaa harjoitteluna, opinnäytetöinä tai työelämälähtöisinä opiskelijaprojekteina.

  Lue lisää Akraamon verkkosivuilta »

 • Demola

  Demola Oulussa yritykset työskentelevät yhdessä Oamkin ja Oulun yliopiston kanssa hyödyntäen niiden ekosysteemiä: opiskelijatiimejä, asiantuntijoita, tiloja ja laitteita sekä verkostoja. Demola-tiimi on kuin ulkoistettu tuotekehitystiimi, joka työskentelee yhdessä yrityksen kanssa.

  Lue lisää Demola Oulun verkkosivuilta »

 • Kansainväliset opinnot

  Oamkissa opiskelijan mahdollisuudet kansainvälistymiseen on huomioitu kaikissa tutkinto-ohjelmissa ja korkeakoulun toiminnassa yleisesti. Kansainvälistymisen polkuja ovat englanninkieliset ja kansainvälisen ulottuvuuden omaavat opintojaksot, opiskelu- tai harjoittelujaksot ulkomailla, kansainvälisiin tki-hankkeisiin osallistuminen, ”kotikansainvälistyminen” kampuksella sekä osallistuminen opiskelijakunnan kansainvälisiin toimintoihin.

  Jokaisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa on 30 opintopistettä jokaiselle pakollisia englanninkielisiä opintoja. Vieraskieliset opinnot opiskelija voi suorittaa joko kotikorkeakoulussa tai opiskelu- tai harjoittelujaksolla ulkomailla. Tutkinto-ohjelmaan sisältyvät englanninkieliset opintojaksot tarjoavat myös saapuville ulkomaisille vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden opiskella Oamkissa täysipainoisesti.

 • Oamk LABs


  labs_kollaasi.jpg

  Oamk LABs: maailman paras innovatiivisen yrittäjyyden oppimisyhteisö

  • Yhden lukukauden mittainen opiskeluohjelma (30 opintopistettä)
  • Tarkoitettu kolmannen tai neljännen vuoden Oamkin opiskelijoille kaikilta aloilta, avoimen yliopiston opiskelijoille tai työttömille ammattilaisille sekä kansainvälisille opiskelijoille
  • Projektiopinnoissa tekemällä oppiminen; monialaisissa ja kansainvälisissä tiimeissä innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä
  • Tulevaisuuden asiantuntijatyön vaatimuksien ja taitojen oppiminen

  Oamk LABeissa osallistujat kehittävät uusia tuotteita tai palveluja oikeissa työelämän projekteissa. GameLAB keskittyy pelisuunnitteluun tiiviissä yhteydessä peliteollisuuden kanssa. 

  Lue lisää »

 • Verkko-opinnot

  Oamkin ja muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamia verkko-opintojaksoja löydät CampusOnline.fi –sivuston kautta. CampusOnline.fi –opintotarjonta julkaistaan kolme kertaa lukuvuodessa syys-, kevät- ja kesälukukausille. Lisätietoa löydät täältä.

  Aasia-opinnot

  Yliopistojen Aasian ohjelma

  Aiemmin ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa Yliopistojen Aasia-verkoston Aasian ohjelman opintoja, mikäli ammattikorkeakoulu puolsi opiskelijoiden osallistumista opintoihin. Aasia-verkosto on päättänyt, että lukuvuodesta 2019-2020 alkaen ammattikorkeakouluopiskelijat voivat suorittaa joitakin Aasian ohjelman opintoja avoimessa yliopistossa, jolloin opiskelijat maksavat itse avoimen yliopiston opiskelumaksut.

  Mikäli haluat sisällyttää Aasian opintoja Oamkissa suoritettavaan tutkintoon, ole yhteydessä omaan tutkintovastaavaasi.

  Aasia-verkoston verkkosivuilla on kerrottu, minkä yliopiston tarjoamia Aasian opintoja ammattikorkeakouluopiskelijat voivat suorittaa avoimessa yliopistossa. Niiden kurssien kohdalla on tieto, jotka on mahdollista ottaa avoimen yliopiston kautta.

  Katso ajankohtaiset tiedot ja opintoihin ilmoittautuminen Aasia-verkoston www-sivuilta www.asianet.fi ja Aasian opintojen opintojaksotarjonta www.asianet.fi/courses/


  Circumpolar studies

  Circumpolar Studies -ohjelma on Arktisen yliopiston (University of the Arctic, UArctic) jäsenkorkeakoulujen opiskelijoille tarjolla oleva mielenkiintoinen tapa oppia pohjoisesta ja pohjoisuudesta. Opintoja voi suorittaa virtuaalisesti tai vaikkapa paikanpäällä jossain toisessa UArcticin jäsenkorkeakoulussa.

  Circumpolar Studies -ohjelmassa on mahdollista opiskella ja oppia pohjoisen napa-alueen maihin, ihmisiin ja ilmiöihin liittyviä asioita ja aiheita. Opinnot valmentavat esimerkiksi alan jatko-opintoihin tai kestävän kehityksen hallintaan, itsehallintoon, arktiseen teknologiaan ja pohjoisten alueiden matkailuun liittyviin työtehtäviin. Erityistä huomiota ja painoarvoa on annettu pohjoisten napa-alueiden alkuperäiskansoja koskettaville aiheille.

  Oamkin opiskelijat voivat sisällyttää Circumpolar Studies -opintoja esimerkiksi vapaavalintaisiin opintoihin, tai tutkintovastaavan kanssa asiasta sovittaessa niillä voi myös täydentää tutkintoaan tai korvata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Circumpolar Studies -opintoja suorittavilla opiskelijoilla on etusija valittaessa opiskelijoita north2north-vaihto-ohjelmaan, joka tarjoaa mahdollisuuden suorittaa osan opinnoista paikanpäällä toisessa north2north-jäsenkorkeakoulussa.

  Circumpolar Studies -ohjelma koostuu kahdesta osiosta: BCS Core ja Advanced Emphasis -opinnoista. BCS Core -opinnot koostuvat yhdestä johdantokurssista ja kuudesta monialaisesta syventävästä kurssista. BCS Core -opinnot tarjoavat opiskelijoille laajat tiedot ja ymmärryksen pohjoisten napa-alueiden maista, ihmisistä ja kriittisistä tekijöistä.

  Lisätietoja Circumpolar Studies -ohjelmasta on University of the Arcticin Circumpolar Studies -sivustolla. Opinnot ovat maksuttomia UArcticin jäsenkorkeakoulujen opiskelijoille. Opintoihin täytyy ilmoittautua UArcticin International Academic Office -toimistoon Kanadaan. Syyslukukauden opintoihin ilmoittautuminen täytyy tehdä syyskuun alkuun mennessä, kevätlukukaudelle tammikuun alussa. Oamkin opiskelijat palauttavat ilmoittautumislomakkeet yksikkönsä kv-koordinaattorille, joka toimittaa lomakkeet kv-palveluihin, josta ne toimitetaan edelleen Kanadaan.

  Oulun ammattikorkeakoulun Circumpolar Studies -yhteyshenkilö on Sami Niemelä.

 • Yrittäjyysopinnot – Ideasta uutta liiketoimintaa

  Kehitämme yrittäjyyttä ja uuden liiketoiminnan syntymistä sekä tuemme alueen yritystoiminnan uudistumista. Osallistumme ja vaikutamme Pohjois-Suomen tulevaisuuden luomiseen kehittämällä aktiivisesti ja tarvelähtöisesti alueen työ- ja elinkeinoelämää.

  Teemme aktiivista yhteistyötä yrittäjyyden kehittämisessä Oulun innovaatioallianssin toimijoiden kanssa.

  Yrityshautomo – Avanto Accelerator

  Yrityshautomossa opiskelijamme työstävät ideoistaan uutta liiketoimintaa. Lue lisää »

  Terwa-akatemia

  Terwa-akatemia on yksi liiketalouden koulutuksemme suuntautumisvaihtoehdoista. Terwa-akatemiassa opiskelijamme oppivat yrittäjyyttä omien osuuskuntiensa kautta. Lue lisää »

  Oamk LABs

  Monialaiset ja kansainväliset opiskelijatiimit kehittävät uusia konsepteja, tuotteita ja palveluita sekä uutta liiketoimintaa valituille toimialoille. Lue lisää »

  Demola

  Demolassa kansainväliset opiskelijatiimit kehittävät uusia ratkaisuja ja demoja alueen yrityksille ja muille toimijoille. Lue lisää »

  Opiskelijoiden osuuskunnat

  Trapesti ja Kulttuuriosuuskunta Osuma tuottavat liiketalouden ja kulttuurialan palveluita alueen yrityksille.