Valmistuminen

Tutkintotodistus ja sen liitteet (ote opintosuorituksista ja Diploma Supplement) ovat ainut­kertaisia asiakirjoja, jotka annamme vain kerran. Säilytä siis nämä asiakirjat huolellisesti kan­sion välissä. Muovipinta saattaa aiheuttaa vaurioita tekstiin. Arkistoimme kopion tutkintotodistuksestasi. Uutta alkuperäistä todistusta ei ole mahdollista saada enää myöhemmin.

 • Tutkinnon hakeminen

  Tutkintotodistushakemus ja valmistuminen – aikataulu lukuvuonna 2021–2022

   

  Tutkintotodistushakemus jätettävä viimeistään Valmistumispäivä Tutkintotodistus luovutetaan viimeistään
  Huhtikuu 7.4.2022 21.4.2022 5.5.2022
  Toukokuu 16.5.2022 30.5.2022 13.6.2022
  Kesäkuu 7.6.2022 21.6.2022 5.7.2022
         

  Tutkintotodistushakemus ja valmistuminen – aikataulu lukuvuonna 2022–2023

   

  Tutkintotodistushakemus jätettävä viimeistään Valmistumispäivä Tutkintotodistus luovutetaan viimeistään
  Elokuu 15.8.2022 29.7.2022/29.8.2022 12.9.2022
  Syyskuu 8.9.2022 22.9.2022 6.10.2022
  Lokakuu 6.10.2022 20.10.2022 3.11.2022
         

  Oamk valmistautuu sähköisten tutkintotodistusten käyttöönottoon. Myöhemmät syksyn valmistumispäivät tiedotetaan erikseen.

  Avop-palautekysely 

  Kun amk- tai yamk tutkinto-opinnot ovat loppusuoralla, on edessä vielä AVOP-palautteeseen (Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely) vastaaminen ja tutkintotodistushakemuksen jättäminen. Vastaa ensin AVOP-palautteeseen.

  Kyselyyn vastataan osoitteessa https://avop.fi/fi

  Mikäli olet ammatillisen opettajankorkeakoulun opiskelija, todistushakemuksesi on Pepin opiskelijatyöpöydän AMOK-valikon Amok todistushakemus -kohdassa (vaatii Peppiin sisäänkirjautumisen). Mikäli yrität vastata AVOPiin saat virheilmoituksen siitä, että sinulla ei ole opiskeluoikeutta.

  Palautteeseen kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla. Jos olet kirjautuneena koneelle Oamkin käyttäjätunnuksella ja salasanalla, valitse alasvetovalikosta OAMK. Jos olet muualla kuin Oamkin verkossa, kirjaudu kyselyyn Oamkin käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

  Tarvittaessa ota yhteyttä: todistus-helpdesk#oamk.fi (korvaa # -> @)

  Tutkintotodistushakemus 

  AVOP-palautteeseen vastaamisen jälkeen ohjaudut suoraan intran sivulle, josta pääset tutkintotodistushakemuslomakkeelle

  HUOM! Jos et täytä tutkintotodistushakemusta heti opiskelijapalautteeseen vastaamisen jälkeen, ota tutkintotodistushakemuslinkki talteen esim. lähettämällä se itsellesi sähköpostilla.

  Voit täyttää tutkintotodistushakemuksen minä tahansa vuoden päivänä. Huomioi kuitenkin alla olevat ehdot, jotta hakemuksesi voidaan käsitellä. 

  • Täytä tutkintotodistushakemus viimeistään 14 vuorokautta ennen valmistumispäivää. Määräajan jälkeen jätetyt hakemukset siirtyvät myöhempään käsittelyyn.
  • Voit hakea tutkintoa, kun kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot on arvioitu, rekisteröity ja mahdolliset arvosanan korottamiset sekä oikaisut on käsitelty.

  Tutkintotodistushakemusta ei kannata jättää ”varalta”. Hakemuksen käsittely ei etene, elleivät kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot ole rekisteröity. Varmista opintosuoritusmerkintäsi hyvissä ajoin ennen tutkintotodistuksen hakemista.

  Hakemukseen sisältyy Oamkin työllistymiskysely valmistuville opiskelijoille. Jos sinulla on tiedossasi työpaikka, mutta työt eivät ala heti valmistumisen jälkeen, kirjaa myös silloin työpaikan olemassaolo.

  Käsittelemme tutkintotodistushakemuksen koulutusosastolla ja koulutuspalveluissa. Emme ota sinuun erikseen yhteyttä, jos hakemuksessasi ei ole ongelmia.

  Tutkintotodistuksen päivämäärä on valmistumispäivä, jolloin tutkinto vahvistetaan. Poikkeuksena on tilanne, jolloin opintosuoritusmerkintäsi on tehty lukukauden tai -vuoden loppuun mennessä ja tutkinto vahvistetaan tammi-tai elokuussa. Tällöin tutkintotodistuksen päivämääräksi merkitään viimeinen joulu- tai heinäkuun arkipäivä.

  Luovutamme tutkintotodistuksen aikaisintaan valmistumispäivän jälkeisenä arkipäivänä ja viimeistään kahden viikon kuluttua valmistumispäivästä. Mikäli valmistumispäiväsi on heinä- tai joulukuun viimeinen arkipäivä, saat tutkintotodistuksen viimeistään kahden viikon kuluttua elo- tai tammikuun valmistumispäivästä (ks. taulukosta "Tutkintotodistus luovutetaan viimeistään"). Lähetämme tutkintotodistuksen postitse kirjattuna kirjeenä, jos et ole ilmoittanut noutavasi sitä koulutuspalveluista.

  Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot valmistumisen jälkeen

  Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksuttomia Oamkista 1.1.2022 jälkeen tutkintoon valmistuneille valmistumista seuraavien neljän lukukauden ajan. Tutustu avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan ja ilmoittaudu opintoihin.

  Lisätietoja

  Koulutuspalvelut

  Lisäohjeita kulttuurialan opiskelijoille

  Musiikin tutkinto-ohjelman Musiikkipedagogi (AMK) -opiskelijat ja tanssinopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat saavat erillisen todistuksen ammatilliseen opettajakorkeakouluun suorittamistaan 60 opintopisteen laajuisista pedagogisista opinnoista.

  Tutkintotodistushakemuksessa työllistymiskyselyssä oman alan tai omaa alaa sivuavat freelancerin tehtävät sekä määräaikaiset työsopimukset luetaan oman alan töihin. Esimerkiksi usean sopimuksen tehnyt freelancer voi vastata kyselyssä sen työnantajan tiedot, jonka kanssa katsoo olevan opintojen valmistumishetkellä eniten toimintaa.

  Musiikin tutkinto-ohjelman opiskelija ilmoittaa opinnäytetyön ohjaajalleen, sisältyykö kirjalliseen työhön taiteellinen osio tai opinnäytekonsertti sekä edellä mainitun tapahtuman päivämäärän.

  Viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelija kirjaa sekä produktion että tutkielman nimet. ”Produktio: xxx ja tutkielma: yyy.”

  Lisäohjeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille (ammattioikeudet)

  Ammattioikeudet (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)

  Terveydenhuollon ammattioikeudet

  Laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joille lain nojalla myönnetään ammatinharjoittamisoikeus, ovat lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko. Edellä mainittuja ammatteja saa harjoittaa vain ao. laillistettu ammattihenkilö.

  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta laillistuksen toimia laillistettuna/nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä.

  Opiskelijan tulee valmistumisen jälkeen hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Hakemus Valviralle tehdään sähköisesti. Valviran sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista. Oulun ammattikorkeakoulun tutkintotiedot löytyvät automaattisesti VIRTA-opintotietopalvelusta.

  Terveydenhoitaja (AMK) taikätilö (AMK) tulee tehdä kaksi sähköistä hakemusta (sairaanhoitajan laillistaminenja terveydenhoitajan/kätilön laillistaminen), jos hän on saanut saman aikaisesti myös sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon.

  Optometristi (AMK) hakee ensin itse sähköisen asioinnin kautta optikon laillistusta. Tämän jälkeen hän laittaa vapaamuotoisen hakemuksen rajatusta lääkkeen määräämisoikeudesta sähköpostitse turvapostilla osoitteeseen Terhikki#valvira.fi (korvaa # -> @). Sähköpostiviestiin laitetaan seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus ja amk-tutkinnon suorittamispäivämäärä. Linkki turvapostilaatikkoon (https://turvaposti.valvira.fi/) löytyy Valviran verkkosivuilta yhteystiedoista https://www.valvira.fi/valvira/yhteystiedot. Hakemukseen tulee liittää mukaan todistus Optikon rajattu lääkkeenmäärääminen 8 op -suorituksesta.

  Jos sähköisessä asioinnissa jotain hakemuksen käsittelyn kannalta oleellista tietoa et voi lähettää sähköisesti, joudut toimittamaan puuttuvat asiakirjat edelleen postitse. Tällöin voit pyytää kampuksen koulutuspalveluista yhdet oikeaksi todistetut kopiot todistuksista hakemusta varten.

  Sosiaalihuollon ammattioikeudet

  Laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna/nimikesuojattuna ammattihenkilönä.

  Opiskelijan tulee valmistumisen jälkeen hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Hakemus Valviralle tehdään sähköisesti. Valviran sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista. Oulun ammattikorkeakoulun uusimmat tutkintotiedot löytyvät automaattisesti VIRTA-opintotietopalvelusta.

  Jos sähköisessä asioinnissa jotain hakemuksen käsittelyn kannalta oleellista tietoa et voi lähettää sähköisesti, joudut toimittamaan puuttuvat asiakirjat edelleen postitse. Tällöin voit pyytää kampuksen koulutuspalveluista yhdet oikeaksi todistetut kopiot todistuksista hakemusta varten.

  Valvira lähettää todistuksen valmistuneelle kotiosoitteeseen. Valviran päätös (myös kielteinen) on maksullinen. Valvira lähettää laskun suoraan opiskelijalle.

 • Diploma Supplement

  Kaikki opiskelijamme saavat tutkintoon valmistuessaan automaattisesti maksutta tutkintotodistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen liitteen, Diploma Supplementin, jossa annetaan tiedot ammattikorkeakoulusta ja todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Diploma Supplementiin liitetään englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote eli Transcript of Records, josta käyvät ilmi suorittamasi opintojaksot ja arvosanat.

  Diploma Supplement ei ole käännös tutkintotodistuksesta eikä korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta, vaan se on tarkoitettu täydentämään sitä. Se on apuväline tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat esimerkiksi hakeutua jatko-opintoihin ulkomaille tai kansainvälisiin työtehtäviin. Diploma Supplementin avulla oppilaitos tai työnantaja saa käsityksen tutkinnon suorittaneen valmiuksista ja kelpoisuudesta jatko-opintoihin. Diploma Supplement ei kuitenkaan takaa automaattisesti, että tutkinto tunnustetaan ulkomailla, mutta sen avulla eri maissa ja korkeakoulujärjestelmissä suoritettuja tutkintoja ja niiden antamaa kelpoisuutta voidaan verrata toisiinsa.

  Katso myös Opetushallituksen tiedote Diploma Supplementista fileicon.

  Diploma Supplementissa tutkinnon laajuus ilmoitetaan sekä opintopisteinä että ECTS crediteinä (European Credit Transfer System), jolloin tutkintojen laajuudet ovat samat opintopisteinä ja ECTS crediteinä: 210 opintopisteen laajuinen tutkinto vastaa 210 ECTS creditiä, 240 op = 240 ECTS cr ja 270 op = 270 ECTS cr.

  Mallikappale myönnettävästä Diploma Supplementista ja siihen liitettävästä opintosuoritusotteesta fileicon

  Lisätietoja Diploma Supplementista saat kansainvälisten asioiden suunnittelija Marjo Pääskylältä, marjo.paaskyla#oamk.fi (korvaa # -> @).

  Oamkille on myönnetty Diploma Supplement -tunnus kolme kertaa

  Euroopan Komissio on myöntänyt Oamkille kansainvälisen Diploma Supplement -tunnuksen kolme kertaa. Saimme Diploma Supplement -tunnuksen ensimmäisen kerran vuosille 2004–2007. Toinen myönnetty tunnus oli voimassa vuosina 2010–2013 ja viimeisin tunnus myönnettiin ajalle 2013–2016.

  Diploma Supplement on Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCO:n/CEPES:n kehittämä, kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintotodistuksen liite. Se kuvaa muun muassa suoritetun tutkinnon sisällön ja luonteen sekä sen aseman koulutusjärjestelmässä.

  Diploma Supplement -tunnus kohottaa sen saaneen korkeakoulun profiilia ja tekee korkeakoulusta luotettavan partnerin eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä sekä edistää korkeakoulun tarjoaman koulutuksen ja tutkintojen tunnettavuutta ja vertailukelpoisuutta kansainvälisellä tasolla.

  Opiskelijat ovat kansainvälisiä ja liikkuvat maasta toiseen eri työtehtävissä ja suorittavat opintoja ulkomailla. Jatko-opiskelupaikkaa ja/tai työtä haettaessa Diploma Supplement on arvokas dokumentti. Olemme kehittäneet pitkään Diploma Supplementia ja siihen liitettävää englanninkielistä opintosuoritusotetta. Hiomme Diploma Supplementia entistä paremmaksi ja jatkossa pyrimme paremmin kuvaamaan Diploma Supplementissa opiskelijan saavuttamaa osaamista. Myös Diploma Supplementin ulkoasua sekä käytettävyyttä pyritään kehittämään ja parantamaan.

  Lisätietoja Diploma Supplementista Euroopan Komission internetsivuilla »

 • Maksut todistuksista

  Alkuperäinen tutkintotodistus liitteineen on ilmainen valmistuvalle opiskelijallemme. Opin­tosuoritusote (1 kpl) on ilmainen opiskeluaikana. Jos yhdellä kerralla pyydät kaksi tai enemmän, hinta on 2 euroa opintosuoritusotteelta.

  Opintosuoritusote on ilmainen eronneelle opiskelijallemme erotodistuksen yhteydessä.

  Hinnat

  Tutkintotodistusjäljennös liitteineen 50 euroa

  • 1.11.2003 ja sen jälkeen valmistuneilla todistuksen liitteinä ovat suomen- ja englanninkielinen opintosuoritusote sekä Diploma Supplement
  • ennen 1.11.2003 valmistuneilla liitteenä on suomenkielinen opintosuoritusote sekä Diploma Supplement ja englanninkielinen opintosuoritusote, jos opiskelija on ne valmistuessaan pyytänyt

  Suomenkielinen opintosuoritusote ilman tutkintotodistusjäljennöstä 10 euroa

  Englanninkielinen opintosuoritusote ilman tutkintotodistusjäljennöstä 10 euroa

  Ulkomaan työskentelyä tai muuta käyttöä varten pyydetyt todistusten tarkennukset 50 euroa/kopio sekä niiden vaatimat selvitykset 80 euroa/tunti. Tuntimäärän arvioi koulutuspalvelumme.

  Toimitus kirjattuna kirjeenä kotimaahan 10 euroa ja ulkomaille 50 euroa

  Muun kuin Oamkin opiskelijan osallistuminen Oamkin tenttitilaisuuteen 50 euroa.

  Käytännöt

  Toimitamme jäljennöksiä ainoastaan alkuperäisistä todistuksista ja sillä kielellä, millä alku­peräiset kappaleet on luovutettu valmistuneelle. Suomenkielisestä todistuksesta ei ole mahdollista saada englanninkielistä käännöstä. Jos tarvitset valmistuttuasi käännöksen to­distuksesta, sinun tulee itse käännättää se virallisella kielenkääntäjällä omalla kustannuk­sellasi. Emme tarjoa käännöspalveluita myöskään muiden todistusten osalta.

  Todistuskopiot annamme ammattikorkeakoulun omasta arkistomateriaalista. Muut todis­tuskopiopyynnöt ohjaamme muihin arkistolaitoksiin, esimerkiksi Maakunta-arkistoon.

  Todistamme oikeaksi vain itse kopioimiamme Oamkin todistuksia ja opintosuoritusotteita. Annamme jäljennöksiä vain edellä mainituista materiaaleista eli emme tarjoa muiden kopi­oiden oikeaksi todistamista.

  Postin sijasta voimme pyynnöstä toimittaa todistusjäljennökset myös salattuna sähköpostina. Ohje salatun sähköpostin lähettämiseen ja avaamiseen on osoitteessa https://ict.oulu.fi/11013.

  Maksun suorittaminen

  1. Etukäteen pankkitilille

   Pankki: Osuuspankki
   IBAN: FI32 5741 4020 0600 54
   BIC: OKOYFIHH
   Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu

  Viestikentässä ehdottomasti maininta: Oamk 10208

  tai

  2. Postiennakkona, jota käytämme vain Suomeen lähetettävissä kirjeissä

  Voit hakea todistusjäljennöksen, opintosuoritusotteen tai ulkomaan työskentelyä tai muuta käyttöä varten pyydetyt todistustarkennukset koulutuspalveluiden palvelupisteestä tai voimme toimit­taa ne sinulle kirjattuna kirjeenä. Sovi toimitustapa koulutuspalveluiden kanssa etukä­teen. Liitä kuitti maksun suorittamisesta sähköpostiviestiin tai esitä se palvelupisteessämme, jos noudat kopiot sieltä. Koulutuspalveluissa emme käsittele käteistä rahaa.

  (Rehtorin päätös 4.10.2021 § 81)