Palvelun nimi Verkko-opiskeluympäristö (moodle.oamk.fi: poistuu 12/2021))
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Timo Hakkarainen, , 0504624736
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Huom. Palvelu on nyt korvattu Oulun korkeakoulujen yhteisellä Moodlella.

moodle.oamk.fi on nyt arkistokäytössä, mutta sitä on aiemmin käytetty opiskeluun ja opetukseen verkossa, itsenäisesti tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi ei tehdä
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Käyttäjätunnus,
Etunimi,
Sukunimi,
Sähköpostiosoite,
Paikkakunta (vapaaehtoinen),
Ympäristön käyttökieli,
Kuvaus (vapaaehtoinen),
Kuva (vapaaehtoinen),
Kiinnostuksen kohteet (vapaaehtoinen),
Verkkosivu (vapaaehtoinen),
ICQ-numero (vapaaehtoinen),
Skypen ID (vapaaehtoinen),
AIM ID (vapaaehtoinen),
Yahoo ID (vapaaehtoinen),
MSN ID (vapaaehtoinen),
Tunnistenumero (vapaaehtoinen),
Laitos (vapaaehtoinen),
Osasto (vapaaehtoinen),
Puhelin (vapaaehtoinen),
Matkapuhelin (vapaaehtoinen),
Osoite (vapaaehtoinen),
Käyttäjän kurssialueet Moodlessa,
Käyttäjät ryhmät (kohortit eli Moodlen laajuisesti käytettävissä olevat, sekä kurssialueiden sisäiset ryhmät),
Käyttäjän roolit Moodlen ja kurssialueiden tasolla,
Käyttäjän omistamat tietosisällöt Moodlessa,
Käyttäjän toiminnan lokitiedot Moodlessa (esim. kirjautumiset ja tieto mitä sisältöjä käyttäjä on avannut aikaleimoineen. Käyttäjän IP-osoite näkyy lokissa.)
Tietolähteet Oamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan tiedot haetaan automaattisesti LDAP-järjestelmästä (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus). Tunnusten hakemisen yhteydessä em. tiedot tallennetaan Moodlen käyttäjärekisteriin.

Ylläpito luo erikseen Oamkin ulkopuolisten käyttäjien tunnukset suoraan Moodlessa. Ulkopuolisista käyttäjistä ylläpito kirjaa seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, mahd. ryhmä, sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus sekä mahd. organisaatio, kaupunki, maa, järjestelmän käyttäjäprofiili (voi olla opettaja tai opiskelija) ja ympäristön käyttökieli.

Kaikki Moodlen käyttäjät voivat halutessaan lisätä/muokata omia yhteystietojaan (Paikkakunta, Kuvaus, Kuva, Kiinnostuksen kohteet, Verkkosivu, ICQ-numero, Skypen ID, AIM ID, Yahoo ID, MSN ID, Tunnistenumero, Laitos, Osasto, Puhelin, Matkapuhelin ja Osoite). Itse lisättyjen sisältöjen tulee olla käyttöoikeusehtojen mukaiset, ks. https://it.oamk.fi/1016

Kurssialustan omistaja määrittelee kurssiin liittyviä henkilötietoja (jäsenyys, ryhmät, roolit ja käyttöoikeudet kurssialustojen sisällä). Moodlen ylläpito taas luo tarvittaessa Moodleen ryhmiä (kohortit) ja asettaa kurssialustoille omistajat.

Käyttäjät itse voivat palauttaa ympäristössä tehtäviä, osallistua keskusteluihin ja luoda erilaisia sisältöjä siellä, minne kurssialustan omistaja on antanut siihen oikeudet. Käyttäjien toimista kerätään lokia.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Kurssialueilla kurssin omistajat (yleensä opintojakson opettajat) voivat määritellä, miten jäsenet näkevät toisensa. Kurssin omistaja näkee kursseillaan kaiken.

Oppimisympäristöä hallinnoivat pääset työtehtäviensä mukaisesti käsittelemään kaikkia tietoja, mitä Moodlessa on. Ylläpitohenkilöstö noudattaa työssään Tietojärjestelmien ylläpitohenkilöstön toimintasääntöjä, ks. https://it.oamk.fi/1553
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Opiskelijan Moodleen laittamat työt on mahdollista siirtää automaattisesti plagioinninestopalveluun (Urkund): Tällöin tehtävän yhteydessä on asiasta maininta.

Lisäksi opettajat voivat viedä arviointitietoja tiedostoon (OpenDocument- tai Excel-taulukko, CSV-tiedosto, tai XML-tiedosto).
Tietojen säilytysaika Opintosuorituksiin liittyviä tietoja on säilytettävä ammattikorkeakoululain mukaan vähintään kuusi kk arvosanan julkaisemista.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet