Palvelun nimi G Suite for Education viestintä- ja kollaboraatiojärjestelmä. (Googlen palvelut oppilaitoksille)
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Timo Hakkarainen, , 0504624736
Anna-Liisa Mattila, , 0505395012 (IT-palvelut)
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Käyttäjätietojen ylläpito Googlen sovellusten käyttöä varten.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Tietojärjestelmään kirjaudutaan Oamkin käyttäjätunnuksella HAKA:n kautta.

Järjestelmässä on tallennettuna opiskelijoista ja henkilökunnasta seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi ja Oamkin sähköpostiosoite.

Lisäksi Google kerää loppukäyttäjiltä tietoja joiden syöttäminen perustuu käyttäjän itse syöttämään tietoon mm: Puhelinnumero, luottokorttinumeroita, käyttäjän valokuva, syntymäaika, käyttäjän laitekohtaiset tiedot (muun muassa laitteiston malli, käyttöjärjestelmän versio, yksilöllinen laitetunniste sekä käytetty mobiiliverkko, mukaan lukien matkapuhelinnumero). Google voi yhdistää laitetunnisteen tai puhelinnumeron Google-tiliin.
Tietolähteet Oamk LDAP ja käyttäjän itse Googlen palveluihin syöttämät tiedot
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle paitsi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja voidaan siirtää Eu:n ja Eta:n ulkopuolelle henkilötietolain 5. luvun 23§ henkilötietolain poikkeusperusteet kohdan 8 mukaisesti.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen