Palvelun nimi Visitortunnukset
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Ville Valtonen, , 0503174785
Panu Jylhä, , 0401415008
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oamkin ulkopuolisille käyttäjille tarkoitettujen lyhytaikaisten (kesto: 1, 3 tai 5 päivää) vierailijatunnusten luonti.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Vierailijan nimi, tunnuksen alkamispäivä ja päättymispäivä sekä tunnuksen luojan käyttäjätunnus.
Tietolähteet Tunnuksen pyytäjältä saadut tiedot
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Ainoastaan, jos käyttäjätunnuksella on tehty laittomuuksia, tieto tunnuksesta, sen haltijasta ja tekijästä voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa poliisille.
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen