Palvelun nimi Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelu (Oili)
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Ville Valtonen, , 0503174785
Juha-Pekka Pihlajakoski, , 0504088146
Marita Aikio,
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

- korkeakouluun opiskelijaksi ilmoittautumiseen ja lukuvuosi-ilmoittautumisen liittyvän palvelun järjestäminen

- tietojen siirtäminen haku- ja valintajärjestelmän ja korkeakoulun välillä

- ilmoittautumistiedon siirtäminen rekisteristä haku- ja valintajärjestelmään

Rekisterin käyttö perustuu yliopistolakiin (558/2009) / ammattikorkeakoululakiin (351/2003) sekä L1058/1998 (Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä) ja VnA 293/2014 (Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta).
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei ole.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Opiskelijan henkilötiedot, yhteystiedot sekä tutkinto-ohjelmatiedot.
Tietolähteet Opiskelijan henkilötiedot sekä hakukohteeseen ja koulutukseen liittyvät tiedot saadaan opintopolun opiskelijavalintarekisteristä

- Ilmoittautumistiedot ja ilmoittautumiseen liittyvät maksutiedot saadaan opiskelijalta itseltään

- Opiskelijan voimassaolevat opiskeluoikeus ja lukuvuosi-ilmoittautumistiedot sekä tieto YTHS-maksun maksamisesta saadaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovaranto Virrasta
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Oamkin Opiskelijapalvelut, Hakutoimisto, Tietohallinto ja tietotuotanto.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Henkilötiedot, hakukohteeseen ja koulutukseen liittyvät tiedot sekä ilmoittautumiseen liittyvät tiedot luovutetaan korkeakouluun (yo-laki/amk-laki + säännökset).

Ilmoittautumistieto luovutetaan opintopolun opiskelijavalintarekisteriin (L1058/1998 ja VnA 293/2014)
Tietojen säilytysaika Tiedot säilytetään Oamkin opiskelijarekisterissä pysyvästi.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet