Palvelun nimi Oulun korkeakoululiikunta
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Jouni Pieniniemi, , 0504096317
Heidi Olsbo, , 0405826016
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oulun korkeakoululiikunnan verkkopalvelu (http://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi) tarjoaa yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopiston opiskelijoille sekä henkilökunnalle liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei ole käytössä.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Opiskelijan perustiedot

sukunimi
etunimet
syntymäaika
yhteystiedot
asiointikieli
Tietolähteet Oamkin opiskelijoiden osalta Peppi ja Oamkin henkilöstön osalta Heta. Muut käyttäjät tallentavat henkilötietonsa järjestelmään rekisteröityessään palvelun käyttäjiksi.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Liikuntasuunnittelijat
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Tietoja ei siirretä muihin palveluihin.
Tietojen säilytysaika Tiedot säilytetään toistaiseksi.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Sopimus