Palvelun nimi Ympäristökioski
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Pekka Ojala,
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisterinpitäjällä ei ole tarvetta erityiselle henkilötietojen käsittelylle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa olla yhteydessä palvelun käyttäjiin. Esimerkkejä tällaisista tilanteista: a) Halutaan tiedottaa käyttäjiä palvelun uudesta versiosta. b) Halutaan tiedottaa käyttäjiä palvelun teknisestä ongelmasta.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjärooli (viljelijä tai neuvoja).
Tietolähteet Sovellukseen rekisteröitymisen kautta.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Pekka Ojala, Oamk, Informaatioteknologian yksikkö. Sähköposti: pekka.ojala@oamk.fi. Puh. 040 141 5358.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Henkilötietoja ei siirretä muihin palveluihin.
Tietojen säilytysaika Tiedot säilytetään pysyvästi. Palvelun käyttäjä voi koska tahansa poistaa omat tietonsa. Jos poisto ei jostain syystä onnistu, käyttäjä voi pyytää rekisterinpitäjältä tietojensa poistoa.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja säilytetään Googlen palvelimella. Henkilötietoja voi Googlen ehtojen perusteella mennä EU:n ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Sopimus