Palvelun nimi Opintopsykologin asiakastiedot
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Tomi Guttorm, , 0505926805
Opintopsykologit ja opintopsykologiharjoittelijat
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Opintopsykologien asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään opintopsykologien asiakassuhteiden hoitamiseksi. Psykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joita koskee terveydenhuoltoalan ammattihenkilöstönä salassapitovelvollisuus. Asiakkaan edun mukaista on, että asiakasrekisteri on olemassa ja tapaamiset kirjataan. Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Asiakastiedot, joita ovat etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tutkinto-ohjelma sekä opiskelutiedot. Näiden lisäksi rekisteriin sisältyy opintopsykologin tekemät käyntikirjaukset, osallistumistodistukset, lukitodistukset, yhteenvedot sekä muut asiakkaan tutkimuksiin liittyvät materiaalit, kuten testipöytäkirjat.
Tietolähteet Henkilötiedot saadaan Peppi-opiskelijahallintojärjestelmästä sekä asiakkaalta itseltään.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Henkilötietoja käsittelevät ja tarkastelevat ainoastaan opintopsykologit ja opintopsykologiharjoittelijat.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Ei säännönmukaisia luovuttamisia kolmansille osapuolille. Asiakkaan pyynnöstä/luvalla tietoja voidaan luovuttaa muille tukitahoille, mikäli tämä on opiskelijan edun mukaista.
Tietojen säilytysaika Tiedot hävitetään Oulun ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti 6 vuoden kuluttua ohjauksen päättymisestä.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö