Palvelun nimi CampusOnline.fi-ilmoittautumisjärjestelmä
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Johanna Liimatainen,
Henna Alakulju,
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tietojärjestelmää käytetään CampusOnline.fi –opintojen ilmoittautumisprosessin hallintaan. Järjestelmä on tarkoitettu opiskelijaksi rekisteröitymiseen ja opintojaksoilmoittautumisiin. Rekisterin käyttö perustuu ammattikorkeakoulua koskevaan lainsäädäntöön (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014)
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Opintojaksojen toteutustietoja, opiskelijoiden henkilötietoja ja
ilmoittautumistietoja. Opiskelijoiden henkilötiedot sisältävät mm.
seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli, lähiosoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja hakijan oma ammattikorkeakoulu.
Tietolähteet Opiskelija syöttää tietonsa itse.Vastuuhenkilöt syöttää kantaan opintojaksoihin ja niiden toteuttamiseen liittyvät tiedot.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Henkilötietoja käytetään vain ammattikorkeakoulun toiminnan
piirissä. Tietoja ei luovuteta OAMK:n ulkopuolelle.
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen