Palvelun nimi it.oamk.fi ohjesivusto
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Ville Valtonen, , 0503174785
Anna-Liisa Mattila, , 0505395012 (IT-palvelut)
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Ohjeiden tekijöiden ja muokkaajien henkilötietoja tarvitaan IT-ohjeiden hallinnassa ja julkaisussa.

Lisäksi sivustoa käyttävät oamkilaiset voivat kirjautua sivustolle Oamkin tunnuksellaan päästäkseen kommentoimaan ohjeita. Kommentointi on moderoitua.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei tehdä.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Ohjeita kommentoivista kerättävät tiedot: Käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, IP, kommentin lähetysajankohta, kommentin sisältö, kommentin sijainti (linkki ohjeen kommenttiketjuun).

Sivuston ylläpitäjistä kerättävät tiedot: käyttäjätunnus, nimi, sähköpostiosoite, rooli sivustolla, käyttäjän julkaisemat ohjeet. Lisäksi ohjekohtaisesti näkyy, millä tunnuksella on tehty mitäkin muutoksia ohjeeseen ja milloin.
Tietolähteet Kommentoijien osalta: LDAP (nimi ja sähköpostiosoite), sessiokohtainen eväste (IP).

Ohjeiden kirjoittajien perustiedot syöttää pääkäyttäjä.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat it.oamk.fi:n pääkäyttäjät
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Käyttäjien sähköposti- ja IP-osoitteita ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietojen säilytysaika tiedot säilytetään toistaiseksi.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu