Palvelun nimi Padlet - interaktiivinen seinä verkossa
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Anna-Liisa Mattila, , 0505395012 (IT-palvelut)
Samuli Malinen, , 0505285456 (IT-palvelut)
Janne Länsitie, , 0503721903 (AMOK)
Joni Liikala, , 0401984219 (IT-palvelut)
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Padlet-sovelluksen käyttö opetuksessa, opiskelussa ja muussa soveltuvassa Oamkin toiminnassa
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Oamk ei tee profilointia.
Padlet analysoi palvelun käyttöä ja Padletin mukaan tietoa käytetään "palvelun käyttökokemuksen parantamiseksi".
ks. https://padlet.com/about/privacy/wish/271182553
Palvelussa käytettävät henkilötiedot KÄYTTÄJÄN PERUSTIEDOT:
nimi,
sähköpostiosoite,
padlet-käyttäjätunnus,
rooli (opettaja tai opiskelija)

MUUT KÄYTTÄJÄTIEDOT
tunnuksen luomisen ajankohta
vapaaehtoinen kuva
vapaaehtoinen tekstimuotoinen kuvaus
käyttäjän sijainti, jos käyttäjä sen erikseen sallii

KÄYTTÄJÄN ASETUKSET
käyttöliittymän kieli

LOKITIEDOT
Palvelun kautta tekemäsi haut,
ip-osoite, tekemäsi toiminnot aikaleimoineen, käyttäjän laitteistokokoonpano (laitteen merkki, malli ja tyyppi (esim. Samsung Galaxy S9 Cellphone),
käyttöjärjestelmä ja sen versio (esim. Android 8.0)
selain ja sen versio (esim. Chrome 63.0)
näytön koko ja resoluutio (esim. 375px wide retina screen), akun tilanne ja signaalin voimakkuus (esim. akku 15%, signaalin voimakkuus 75%).
Tietolähteet Tunnuksen luomisen yhteydessä tiedot syöttää oamkilainen opettajaroolissa oleva henkilö. Muutoin pääasiallinen tietolähde on käyttäjä itse, sekä mahdolliset kolmannen osapuolen sovellukset, joita käyttäjä hyödyntää Padletia käyttäessään. Tietoa kerätään myös evästeiden avulla.

Ks. tarkemmat tiedot tietolähteistä Padletin omasta tietosuojaselvityksestä:
https://padlet.com/about/privacy/wish/271182421
(Maksuihin liittyvät tiedot eivät koske oamkilaisia, sillä Oamk maksaa palvelun käytöstä.)

Kolmannen osapuolen palveluiden osalta, ks.
https://padlet.com/about/privacy/wish/271182553
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Käyttäjän profiilisivulla, jolle pääsee käyttäjän julkaiseman sisällön kautta, on käyttäjän nimi, padlet-käyttäjätunnus, mahd. kuva ja tekstimuotoinen kuvaus. Sähköpostiosoitetta ei näytetä julkisesti.

Kaikki opettajaroolissa olevat Oamkin käyttäjät näkevät Oamkin käyttäjälistauksen. Käyttäjälistauksessa näkyvät kaikki käyttäjän perustiedot sekä muut käyttäjätiedot. (Kieliasetus ja lokitiedot sekä yksityiset padlet-sisällöt eivät näy muille opettajaroolissa oleville, eikä mahd. sijaintitiedot.)

Padlet-palveluntarjoaja näkee kaikki tietosi, ja käsittelee niitä palvelussaan tavoilla, jotka he kuvaavat tarkemmin omassa tietosuojaselvityksessään: https://padlet.com/about/privacy
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Palvelun toteuttamiseksi, Padlet siirtää käyttämiinsä ulkoistettuihin palveluihin sellaisia tietoja mitä ne palvelun toteuttaakseen tarvitsevat.

ks. https://padlet.com/about/privacy/wish/271182738
Tietojen säilytysaika Lokitietoja säilytetään 30 vrk, ellei laki edellytä pidempää säilytystä. Kaikki käyttäjän itse järjestelmään syöttämät tiedot säilytetään, kunnes tili poistetaan. Käyttäjä voi itse pyytää tilinsä poistettavaksi suoraan Padletin palveluntarjoajalta(*. IT-palvelut poistaa Oamkin Padlet-tilejä kerran vuodessa manuaalisesti niiltä käyttäjiltä, jotka eivät enää ole Oamkin henkilökuntaa. Opettajaroolissa oleva käyttäjä voi poistaa opiskelijaroolissa olevat käyttäjät. Opettajat vastaavat opiskelijoille luomistaan tunnuksista ja niiden poistamisesta, jos opiskelijat eivät itse ole sitä tehneet. ks. Tietoa säilyttämisajoista: https://padlet.com/about/privacy/wish/271182946 Tietoa tilin poistamisesta: https://padlet.com/about/privacy/wish/271183138 *) Tilin poistaminen, Padletin yhteystiedot: https://padlet.com/about/privacy/wish/271182553
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Padlet käyttää ulkopuolisia palveluita palvelunsa toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ongelmatilanteissa Padlet luovuttaa lokitietoja, tukipyyntöjä lähettäjätietoineen yms. ostamilleen tukipalveluille, jotka voivat sijaita EU:n talousalueen ulkopuolella. Padletin mukaan näitä tietoja käytetään ainoastaan ongelmatilanteiden ehkäisyyn ja ratkaisuun.

ks. https://padlet.com/about/privacy/wish/271182738
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Suostumus
Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.), rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.