Palvelun nimi PINO Network
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Sinikka Suutari, , 0505182400
Laura Hokkanen,
Jussi Haukkamaa,


Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus KAAKAO-, KAHVI- ja KOOKOS -hankkeet (työnimeltään PINO Network) keräävät tietoja yrityksistä ja pitävät yllä omaa yritystietorekisteriä. Rekisterin jäsentietoja käytetään hankkeen markkinoinnissa ja yhteydenpidossa.

PINO Network kerää lisäksi tietoja tapahtumien osallistujista yhteydenpitoa ja tapahtuman järjestämistä varten.

Tietoja hankkeisiin osallistuneista luovutetaan hankkeiden rahoittajille rahoittajan vaatimusten mukaisesti.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Oamkissa ei pääsääntöisesti vielä ole käytössä henkilötietoja käyttävää automaattisen päätöksenteon työkaluja tai profilointia.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen/organisaation nimi, y-tunnus, osoite, tapahtumien järjestämiseen liittyvät tiedot.
Tietolähteet Henkilöt/yritykset itse ilmoittautuvat hankkeen jäseniksi, uutiskirjeen saajiksi ja/tai tapahtumien osallistujiksi.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Hankkeen toimihenkilöt:
Jussi Haukkamaa
Sinikka Suutari
Anne Viherkari
Esa Niemi
Kati Jurkko
Merja Paloniemi
Laura Hokkanen
Suvi Ilvesviita
Anna-Kaisa Airaksinen
Pekka Eksymä
Kimmo Paajanen
Mirja Hietala
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Ei siirretä muihin palveluihin.
Sähköiseen muotoon siirrettyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja säilytetään verkossa sijaitsevassa Oamkin järjestämässä järjestelmässä, johon pääsy edellyttää järjestelmään kirjautumista ja vahvaa tunnistautumista. Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti vain niille henkilöille, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve saada tietoja asiakirjasta tai muutoin käsitellä sitä.
Tietojen säilytysaika Tiedot säilytetään KAAKAO-,KAHVI- ja KOOKOS -hankkeiden loppuun ja siitä vielä 6 kk.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Kerätyt tiedot säilytetään sähköpostitiedottamiseen liittyviä tietoja lukuun ottamatta EU:n alueella.

Sähköpostitiedottamiseen ja sähköpostilistan hallintaan käytetään yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua, jonka kanssa olemme tehneet sopimuksen tietosuojasta. MailChimp-palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja EU:n hyväksymiä tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Sopimus
  • Suostumus
Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa