Palvelun nimi Sähköinen tenttijärjestelmä (Exam)
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Timo Hakkarainen, , 0504624736
Samuli Malinen, , 0505285456 (IT-palvelut)
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa tilassa tehtävien tenttien suunnittelu, varaaminen, tekeminen ja arviointi.


Tenttejä voivat suorittaa Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n opiskelijat sekä ammattikorkeakoulun opetusyhteistyöhön kuuluvat yhteistyökorkeakoulujen opiskelijat.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Kaikkien käyttäjien perustiedot.

Tenttiin osallistuvien käyttäjien: nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet, loki tenttialueella tapahtuvasta toiminnasta kahdentoista kuukauden ajalta.

Opiskelijan tenttimiseen liittyvät tiedot: tentittävän opintojakson tiedot, tenttivarauksen tiedot (aika, paikka, tenttiin käytettävä tietokone), tenttivastaukset (säilytettävä vähintään 6kk tentin suorittamisesta), tenttivastausten arviointitiedot ja arvosanat, tieto järjestelmän automaattisesti opiskelijalle lähettämästä tenttivarauksen sähköposti-ilmoituksesta ja tieto järjestelmän automaattisesti opiskelijalle lähettämästä tentin arvioinnin sähköposti-ilmoituksesta.
Tietolähteet Kaikkien opiskelijoiden tiedot haetaan korkeakoulun rekisteristä käyttäen korkeakoulujen yhteistä HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmä. Tentteihin liittyvät opintojaksotiedot haetaan korkeakoulun opiskelijatietorekisteristä.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Tietoja ei luovuteta.
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet
  • Rekisteröidyn oikeutettu etu