« Takaisin koulutuslistaan

Potkua TELMA-pedagogiikkaan 5 op

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:12.3.2024 - 15.5.2024
Hakuaika: 3.11.2023 - 27.2.2024
Hinta:Kohderyhmään kuuluvalle osallistujalle maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Potkua TELMA-pedagogiikkaan 5 op -koulutus on osa POVERI – Parasta osaamista vaativaan erityiseen tukeen -koulutushanketta.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuen tarve ulottuu opintojen lisäksi arkeen ja työllistymiseen. Oppivelvollisuuden laajeneminen, uusien hyvinvointialojen palvelusektoreiden uudistukset ja TELMA-koulutukseen hakeutuvien kasvava määrä haastavat vaativan erityisen tuen järjestämistä ammatillisessa koulutuksessa. Kaikki tämä lisää myös opetus- ja ohjaushenkilöstön tarvetta kehittää osaamistaan tukea ja ohjata vaativaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita.

POVERI – Parasta osaamista vaativaan erityiseen tukeen -koulutushanke on suunniteltu vastaamaan tähän tarpeeseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (koordinoija), Oulun ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ammatilliset opettajakorkeakoulut toteuttavat yhdessä koulutuskokonaisuuden, jonka lähtökohtana on vaativan erityisen tuen opiskelijan huomioiminen toimijana ja kumppanina eikä tukitoimien kohteena.

POVERIn koulutuksissa osallistujan on mahdollista kehittää

-pedagogista osaamistaan

-valmiuksiaan toimia haastavissa ohjaustilanteissa

-kehittää työelämäyhteistyön ja työllistymisen tuen käytäntöjä

-kehittää tiimimäistä työtapaa ja rakentaa moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön toimintamalleja.

Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa osiot; Potkua TELMA-pedagogiikkaan 5 op (toteutus 12.3.-15.5.2024) sekä Ratkaisuja opiskelijan käyttäytymisen haasteisiin 3 op (toteutus syksyllä 2024, ilmoittautuminen avautuu myöhemmin).

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, rajatun erityistehtävän oppilaitoksissa, TUVA-koulutuksessa, TELMA-koulutuksessa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Sisällöt

Potkua TELMA-pedagogiikkaan -koulutuksen keskeiset sisällöt:

  • Eettinen ajattelu ja arvopohja
  • Oppimisvalmiudet ja toimintakyvyn tukeminen
  • Pedagoginen turvallisuus ja saavutettavuus (opetuksessa, ohjauksessa ja opetusmateriaaleissa)
  • Yksilöllinen ohjaus ja tuki sekä opiskelijan joustavien opintopolkujen luominen kohti hyvää elämää
  • Yksilölliset oppimis- ja toimintaympäristöt
  • Uudistava erityispedagogiikka, teknologia ja apuvälineet oppimisessa sekä kuntoutuksessa
  • Kommunikoinnin- ja vuorovaikutuksen tuki, AAC-kuntoutus
  • Itsenäistymistaidot ja arkielämän taidot
  • Multisensoriset oppimisympäristöt
  • Taidelähtöiset, sosiokulttuuriset ilmaisukeinot sekä menetelmät

 

Lisätiedot

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmän osallistujille maksuton.

Toteutusajat

webinaari 12.3. klo 13–16
lähipäivä 25.3. klo 9–16 Oulussa tai Jyväskylässä
webinaari 11.4. klo 13–16
webinaari 15.5. klo 12–16
Koulutuksessa tarjotaan lisäksi pienryhmämuotoista tai yksilöllistä kehittämistyön ohjausta.
Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä ja kehittämistehtävä.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3464070
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 4865867
Leena Nuutila, lehtori, Haaga-Helia
Seija Eskola, lehtori, Jamk

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Kopioi alla olevan esitteen linkki ja avaa uudessa välilehdessä